Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A DNS és az RNS

Beküldő: adminszamalk
Biológia tételek

A nukleinsavak nukleotid egységekből felépülő polinukleotidok. A szomszédos nukleotid egységek a pentózmolekulák ötödik, illetve harmadik szénatomja közötti foszfátcsoporton keresztül kapcsolódnak össze. Egy- egy nukleinsav felépítésében akár több ezer is lehet az ily módon összekapcsolt nukleotidok száma. A felépítésben résztvevő pentóztól, és a nitrogéntartalmú bázisoktól függően két nagy csoportjuk van:

– A dezoxiribózt tartalmazó dezoxiribonukleinsavak, vagy röviden DNS- molekulák.

– A ribózt tartalmazó ribonukleinsavak, vagy röviden RNS molekulák.

A nukleinsavak molekuláiban az egyes nukleotidokat csak a nitrogéntartalmú szerves bázisok különböztetik meg egymástól. Ezért a nukleinsavak szerkezetének elsődleges meghatározója a bázissorrend, vagyis a különböző bázist tartalmazó nukleotidok egymás utáni elhelyezkedése.

A nukleinsavak foszforsavból, ribózból, vagy dezoxiribózból és nitrogén tartalmú bázisból állnak, ami lehet pirimidinvázas Pl.: timin (T); citozin ( C); uracil (U), és lehet purinvázas Pl.: adenin (A); guanin (G).

A nukleotidok pedig nukleinsvakból és a hozzá kapcsolódó foszforsavakból adenozinból és (acetil) -koenzim A- ból állnak. DNS: Cukorja a dezoxiribóz. Nukleotidjainak száma egymilliótól több millióig terjedhet. A sejtmagban, a színtestben és a mitokondriumban fordul elő. Szerepe: örökítőanyag, a fehérjeszintézis irányítója. A DNS- molekulát alkotó nukleotidok felépítésében négyféle bázis található: A, T, G, C. Egy DNS- molekula két egymással ellentétes irányba futópolinukleotid láncból épül fel. A két láncot hidrogénkötések kapcsolják össze, amelyek a két lánc megfelelő bázispárja között jönnek létre. A DNS- molekula két nukleotidlánca között a hidrogénhidak kialakulását a bázisok szerkezete határozza meg. Az egyik lánc adenin bázisával szemben csak timin helyezkedhet el, mivel mindegyikük két hidrogénkötést tud kialakítani. Hasonló okból alkot bázispárt a citozin és a guanin három hidrogénkötéssel. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden bázispárban egymással szemben egy nagyobb méretű purinbázis és egy kisebb méretű pirimidinbázis helyezkedik el. Ennek az a következménye, hogy a molekulát alkotó két polinukleotid- lánc párhuzamos egymással.

A két lánc szemben lévő bázisai tehát egymás kiegészítői. Ezért az egyik lánc bázissorrendje egyértelműen meghatározza a másikét is. A hidrogénkötésekkel ily módon összekapcsolódott polinukleotidszál a hossztengely körül spirális formában feltekeredik, és kialakul a DNS- molekulára jellemző kettős hélixszerkezet.

A nukleotidok észterkötéssel kapcsolódnak össze: Egy molekula alkoholos OH csoportja vízkilépés közben reakcióba lép a vízzel.

RNS: Az RNS- molekulákat biológiai működésük szerint lehet csoportosítani.

– Transzfer RNS: Az aminosavat szállítja.

– Messenger RNS: Lemásolja a DNS bázissorrendjét.

– Riboszómális RNS: A riboszómát építi fel.

Cukorja a ribóz. Nukleotidok száma: 25 ezertől egymillióig terjedhet. A sejtmagvacskában, vagy a sejtplazmában van. Különböző RNS- molekulák nukleotidjai négyféle szerves bázist tartalmaz. A, G, C, U. Minden RNS- molekula csak egyetlen polinukleotid láncból áll. Térszerkezetük igen változatos lehet, akár önmagával bázispárokat is képezhet.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szem   » A levegő   

Nem hasznosHasznos (+12 pont, 18 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor