Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Genetikai mutáció

Beküldő: adminszamalk
Biológia tételek

Az élőlények szaporodásuk során génjeiket változatlan formában örökítik át utódaikra. Ennek alapja az örökítő anyag (DNS) pontossága.

Mutáció: A genetikai állomány megváltozása. Az ivarsejtek képződésének során bekövetkezhetnek olyan események, amelyek a DNS bázissorrendjének, a kromoszómák szerkezetének, számának módosulását eredményezik. Az ivarsejtek mutációja a szülők tulajdonságaitól eltérő jellegek kialakulását is eredményezheti az utódokban.

Fajtái: Spontán, ilyenkor nem ismerjük a genetikai állomány megváltozásának pontos okát.

Indukált, ahol valamilyen károsító környezeti hatás áll a mutáció hátterében, ami jelentősen megnöveli a DNS-szerkezet megváltozásának valószínűségét.

Génmutáció (pontmutáció): A mutáció leggyakoribb formája. A DNS megkettőződésekor 1 bázispárban lép fel a másolási hiba. A bázissorrend módosulása miatt megváltozhat a kódolt fehérje elsődleges szerkezete, működése. A folyamat az eredeti bázissorrendű, „vad” típussal szemben többnyire recesszív, ritkábban domináns allél kialakulását eredményezi. A génmutáció következménye, hogy a géneknek eltérő bázissorrendű változatai, alléljai vannak. Ezzel magyarázható az egy fajba tartozó egyedek genetikai sokszínűsége, változatossága. A génmutáció ezért kiemelkedő jelentőségű a fajok kialakulásában, az élővilág evolúciójában. A pontmutáció valószínűségét növeli a nagy intenzitású ultraibolya sugárzás. Egy génnek többféle, eltérő bázissorrendű változata alakulhat ki. A génváltozatokat alléloknak nevezzük. Az allélok sokféleségével magyarázható az élőlények változatossága, vagyis, az hogy egy fajon belül az egyes egyedek meglehetősen eltérő tulajdonságúak is lehetnek.

Kromoszómamutáció: A kromoszómák finomszerkezetében bekövetkező, a DNS nagyobb szakaszait érintő változás. A meiózis I. főszakaszában, az allélkicserélődés során következik be. A gének sorrendjének felcserélődését, a kromoszóma 1 darabjának elvesztését, megkettőződését v. áthelyeződését eredményezheti. A kromoszóma szerkezetének ekkora változása sokszor az utód életképtelenségét okozza, azaz letális hatású. De a kromoszómamutáció előnyős mutációkat is okozhat. Különösen igaz ez a megkettőződésre, amikor a beépült DNS darab újabb fehérjék létrejöttének kiindulópontja lehet. A kromoszómamutációk gyakoriságát erőteljesen megnövelik a különböző ionizáló sugárzások (röntgen, radioaktív).

Kromoszómaszám megváltozása: A kromoszómák rendellenes szétválása a sejtosztódás során, aminek következtében az utódsejtekbe nem a fajra jellemző számú kromoszóma kerül. A kromoszómaszám változása részleges (egyes kromoszómák többlete v. hiánya) v. teljes (az egész kromoszómaszerelvény megsokszorozódása) lehet. Az ivarsejtekben fellépő kromoszómaszám-változások az utódokban is jelentkezhetnek. Emberben legtöbbször az ivari kromoszómákat érintik ezek a rendellenességek.

Poliploid sejtek: A genetikai állománynak az egész kromoszómaszerelvényre kiterjedő megsokszorozódása. Leggyakrabban a növényvilágban figyelhető meg, ahol bizonyíthatóan fontos szerepe van az új fajok keletkezésében.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A nyitvatermők   » Az állatok kommunikációja   

Nem hasznosHasznos (+14 pont, 16 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor