( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client1/web12/web/wp-config.php:84) in /var/www/clients/client1/web12/web/wp-includes/feed-atom.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000229320{main}( ).../index.php:0
20.0001229776require( '/var/www/clients/client1/web12/web/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.14349306704require_once( '/var/www/clients/client1/web12/web/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.14479320800do_feed( ).../template-loader.php:37
50.14479320960do_action( ).../functions.php:1239
60.14479322496call_user_func_array:{/var/www/clients/client1/web12/web/wp-includes/plugin.php:525} ( ).../plugin.php:525
70.14479322568do_feed_atom( ).../plugin.php:525
80.14479322768load_template( ).../functions.php:1293
90.14489336400require_once( '/var/www/clients/client1/web12/web/wp-includes/feed-atom.php' ).../template.php:572
100.14489336616header ( ).../feed-atom.php:8
Érettségi Portál 2016 Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztek 2016-06-25T10:53:24Z http://erettsegizz.com/feed/atom/ WordPress Kata-Kata <![CDATA[Élet és halál viszonya Radnóti Miklósnál]]> http://erettsegizz.com/?p=8120 2015-05-28T14:44:49Z 2015-05-28T14:43:53Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Beküldte: Kata

Radnóti Miklós, tragikus sorsú költő, személyes és társadalmi léte is meghatározza költészetének állandó motívumait: lelkifurdalás, bűntudat, haláltudat. Költészetében a tragikus feszültségnek két pólusa van, tehát a halálos fenyegetettség tudata és ezzel ellentétben az élet igénylése: szabadság, szépség szeretete és a szerelem (idill) megfogalmazása. Ezt a feszültséget úgy oldja fel, hogy feladatként azt fogalmazza meg, hogy nem menekülni, hanem helytállni kell.

A költő életútja:

Költő, műfordító, a magyar antifasiszta líra kiemelkedő alakja.
1909. május 5-én született Budapesten, polgári család gyermekeként.
Eredeti neve: Glatter Miklós Az 1930-as években nevet változtat, a Radnót falu nevét választotta, mivel Radnóton – Felvidéken, született a nagyapja.
Szülei: Grosz Ilona és Glatter Jakab.
Édesanyja és ikertestvére a szüléskor meghaltak.
Apja újranősült, felesége: Molnár Ilona, akit anyja ként szeret.
1921-ben meghalt az édesapja, gyámja nagybátyja Grosz Dezső lesz.
Ekkor tudja meg, hogy születésekor édesanyja, és ikertestvére is meghalt,
Ez a tragédia egész életére nagy hatással volt. (Ikrek hava, prózai műve)
Budapesten tett kereskedelmi iskolai, majd gimnáziumi érettségit.
A középiskolában ismerkedett meg Gyarmati Fannival, akit rajongásig szeretett, s aki ihletője lett Radnóti hitvesi lírájának.
Gyámja kívánságára 1927-28-ban a Csehországban, textilipari főiskolán tanult.
Hazatér, nagybátyjánál dolgozik.
Szegedre járt bölcsészkarra, magyar-francia szakra.
Alapító tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának.
1931-ben jár Párizsban. A elsősorban nyelvtanulás céljából utazott ki.
Tanári diplomát szerzett, ám zsidósága miatt nem kapott állást, így magánórákból, tiszteletdíjakból és műfordításokból élt.
1934-ben Doktori vizsgát tett, bölcsészettudományok doktora lesz.
1935. feleségül vette Gyarmati Fannit.
1937-ben Baumgarten-díjban részesült.
1940-től kezdve kisebb megszakításokkal munkaszolgálatos volt.
1943. Feleségével együtt katolikus hitre tértek, megkeresztelkedtek.
1944. munkaszolgálat Szerbiai Bor közelében felállított táborába, Lager Heidenauba hurcolták; rézbányában és útépítésen dolgozott.
Mikor a német csapatok visszavonulóban vannak már, s felszámolják a táborokat.
Az a rémhír terjed el, hogy két részre osztják a tábor lakóit, az első csoport elmegy, de aki a második csoportba kerül, azt ott helyben kivégzik. Radnótinak sikerül az első csoporthoz bekerülnie.
Szerencsétlenségére a második csoportot a szerb partizánok pár nap múlva felszabadítják, s így azok életben maradtak.
Szalai Sándornak átadta a lágerben írt öt versét, ő haza is ért, megjelentették.
1944. szeptember 17-én indították el utolsó útjára. Erőltetett menetben Németország felé hajtották a beteg, kimerült, elkínzott munkaszolgálatosokat.
Radnótit a Győr megyei Abda község határában 21 társával együtt 1944. november 9-én agyonlőtték.
Az áldozatokat a tömegsírba temették.
Holttestét, 1946. június 23-án exhumálták, ekkor találták meg zubbonya zsebében a noteszét (az ún. Bori noteszt), benne utolsó verseivel.

Költészete:

Életében megjelent kötetei
• Pogány köszöntő (1930)
• Újmódi pásztorok éneke (1931)
• Lábadozó szél (1933)
• Ének a négerről, aki a városba ment (1934)
• Újhold (1935)
• Járkálj csak, halálraítélt! (1936)
• Meredek út (1938)
• Ikrek hava (1940)
• Válogatott versek (1930-1940) (1940)
• Naptár (1942)

Posztumusz kötetei
• Tajtékos ég (1946)
• A bori notesz (1971)

Radnóti egész életében kettős küzdelemben élt: személyes sorsa, családja, születésének körülményei miatti bűntudat, valamint a 30-as években egyre nehezebbé váló társadalmi sorsa, zsidó származása miatti üldöztetés miatt.

enedéket csak a szerelemben, hitvesében (Gyarmati Fanni) talált és a költészetben. Emberileg a legborzalmasabb szenvedés időszakában az otthon, a hitves meghitt emléke tartotta benne a hihetetlen erővel működő életszeretetet életigenlést.

Radnóti eclogái

Utolsó éveiben Radnóti lírájának tartalma és lényege: küzdelem a költészet eszközeivel a megtébolyult embertelenség ellen.
Egy sajátos antik műfajt újít fel és honosít meg a háborús esztendőkben: az eklogát.

Radnóti eklogái afféle háborús idillek: a háború borzalmai között őrzik a békés élet szépségét.

Az ekloga (ecloga) görög eredetű lírai műfaj, gondolatok, érzések szembesítésére alkalmazott dialogikus forma, amely idilli, bukolikus, azaz pásztori világot mutat be, hexameteres verseléssel.

7. ecloga

Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.

Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager
őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.

Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,
szétdarabolt lázas test s mégis egy életet itt, –
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat.

Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák
ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya
lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

A bori láger első költeménye.

Párbeszédszerű monológ, mert a távolban lévő feleségével osztja meg érzéseit, gondolatait.

Képzeletbeli beszélgetés meghitt bizalmas beszélgetés (5-x szólítja meg közvetlenül)

A vers, fő szerkesztő elve a különböző valóság síkok változtatása:

  • valóság-álom
  • tábor- otthon
  • jelen- múlt
  • élet-halál

Esteledik, s az egyre sűrűsödő sötétben eltűnik, láthatatlanná válik a szögesdróttal beszegett, kerítés, amely feloldja a bezártságot, de ez a feloldás csak illúzió.

Hasonlóképpen szabadul fel a képzelet is: a megtöretett testű foglyok az álom szárnyain repülve hazaindulnak a búvó otthoni tájak felé.

Az otthon álombeli képe azonban megtelik aggódó félelemmel: létezik-e még a hazaváró otthon menedéke?

Érdemes-e egyáltalán verseket írni, ha nincs már, aki megértse őket?

A költői kötelességteljesítés erkölcsi parancsát, a tábor embertelen világa sem függeszthette fel.

A verset író költő és a fogolytársak között csupán annyi a különbség, hogy míg ő ébren virraszt, a többiek a fáradtságtól elgyötörve már elaludtak.

Egyébként egy életet élnek, állati sorban.

A szörnyű valóság nyomasztó élményével az álom és az álmodozás kerül ellentétbe.

Bennük csak az otthon, a szép asszonyi szó, a szabad emberi sors emléke és reménye tartja még a lelket.

Az álmokat és a csodákban bízó ábrándozást kegyetlenül szétzúzza a nyers valóság tapasztalása, látványa.

A költőben fájdalmasabban tudatosul, hogy nemcsak a fogság, hanem az élet is rövidebb lett egy nappal.

A derengő holdfényben újra láthatóvá válik a drótok feszülése, a fegyveres őrszemek árnya, s ez megsemmisíti a verset indító illúziót, fokozza a rabság, kínzó érzését.

Panaszosan emeli ki, hogy számára az enyhet adó álom sem tud megnyugvást hozni.

Éberen virraszt a társak suhogó álma felett, s a csókok izének feledhetetlen emléke fakasztja fel a múlhatatlan szerelem megindító vallomását.

Az utolsó sor összefoglaló vallomás, mely a kétségbeesés és számvetés is, a vágyakozás és a kétségbeesés együttes megfogalmazása:

“nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.”

Erőltetett menet

Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál.
Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok
fölött régóta már csak a perzselt szél forog,
hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos a honni éjszaka.
Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben hordom
mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon;
ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán
a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár,
s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken,
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen,
és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt,
s árnyékot írna lassan a lassu délelőtt, –
de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!

Keletkezésének körülményei:

1944 augusztusának végén a németek felszámolták a szerbiai lágereket, a Heidenau foglyait elindították a Borban lévő központi lágerbe. Ekkor írja meg Az Erőltetett menet című versét. Radnóti nagy búcsúverseinek különös darabja, s tartalmazza az utolsó versek valamennyi jellegzetességét.

Formája:
13-14 szótagos, ún.: nibelungizált alexandrinokból áll
Jambikus lejtésű sor közepén kihagyással sormetszet található.
A szünettel kettétört sorok formája mondanivalót tartalmaz: az el-elbukó, föltápászkodó foglyok vánszorgását érzékeltetik.

A költemény az életösztön, az élethez való ragaszkodás és a megszabadító halál hívása között vergődő ember, drámai küzdelmét tárja elénk.

Négy mondatból áll, ami kivetített belső vita, a költő két énje között.

1 – mondat a menetelést és a reményüket vesztett, de életükhöz mégis ragaszkodó rabok lelki állapotát jeleníti meg. Az otthon, váró asszony elképzelt lehetősége ad nekik erőt a továbbhaladáshoz.
Az egész első részt erős líraiság, esztétikai megformáltság jellemzi. Ellentétek, szokatlan jelzőhasználat: „vándorló fájdalomként”, „bölcsebb, szebb halál”. A költemény első fele egyértelműen megadás, a halál melletti érvelés. Az egész részt erős ellentétek tarkítják: földre rogy/ fölkél, „mégis útnak indul”.

2 – végletes kétségbeesés- nincs remény, nincs otthon – félelem védtelenség, kiszolgáltatottság – nincs hová hazatérni

3 – érzelmi-hangulati fordulópont: nyers, durva realitást az álmodozás, ábrándozás váltja fel
Felébred az irreális remény, feltételes mellékmondatok: bizonytalanságot jelentik.
Az idill vágyának, reményének belső érveit sorakoztatja fel. A költő nosztalgiával idézi az egykori otthon, béke emlékképeit: „régi hűs verandán” Az Idill felidézése a visszatérés vágyát fejezi ki.
Az ész tudja, hogy mindez nem létezik

4 – felkiáltásszerű kérdő mondat –„de hisz lehet talán még” – csüggedésen diadalmaskodó elszántság jelzése.
A döntés, a „fölkelek”, melynek kimondását emberi, baráti szótól várja a költő, s mely az élet folytatásának vágyát fejezi ki. Túlélés határozott szándéka.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
misisanta http://outanaround.blog.hu/ <![CDATA[A hidegháború vége]]> http://erettsegizz.com/?p=8170 2015-05-26T14:42:19Z 2015-05-26T14:42:19Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Beküldte: Sánta Mihály

A hidegháború egy olyan politikai és katonai konfliktusokkal járó időszak volt 1941 és 1991 között, amikor kézzelfogható volt a nukleáris fenyegetés, sőt, a Harmadik Világháború kitörése. Ez alatt az időszak alatt indult fejlődésnek az űrkutatás. Fontos figyelembe venni azt, hogy a hidegháború a fejlődő országokban közel sem volt hideg, rengeteg fegyveres konfliktus történt. A hidegháború vége a Szovjetunió végével hozható kapcsolatba.

Ilyennek indult a Szovjetunió afganisztáni beavatkozása is, 1979-ben. Az ország belső harcait felhasználva a Szovjetunió egy szovjetbarát kormányt akart hatalomra állítani. Ez, amellett, hogy nem sikerült, kirobbantotta a Dzsihádot, ráadásul az arab országok ezután nemcsak a szovjetekre, hanem a Nyugatra is ellenségesen tekintettek. Másrészt megállt a két szuperhatalom (USA és Szovjetunió) közti politikai feszültség enyhülése. Újraindult a fegyverkezési verseny, az amerikaiak még az űrbe is rakétaelhárító rendszert akartak telepíteni. Ezt a Ronald Reagan által kezdeményezett projektet Csillagháborúnak szokták nevezni. A kubai rakétaválság után ez a hidegháború második legforróbb pontja. Ez odáig jutott, hogy a Szovjetunió, aki megpróbált lépést tartani a fegyverkezési versenyben, gazdaságilag kimerült, problémák akadtak az élelmiszerellátással, bevezették a jegyrendszert. Az ENSZ is támadta emiatt.

Az 1980-as években Mihail Gorbacsov jelentős reformokat hozott. Jó példa erre a külügyminiszter, Andrej Gromiko leváltása, akit a Nyugat csak „Nyet úrként” ismert. 1985-ben hozta meg az első nagyobb horderejű reformját, az alkohol-reformot. Az intézkedés több alkoholgyár bezárását eredményezte, tiltotta a munkahelyen való ivászatot. Az alkohol eladását korlátozta, az árát is növelte. Azonban az országos alkoholizmust nemigen sikerült visszaszorítani, csak az államkasszának származott ebből kára. Sokak szerint ez az „össznemzeti másnaposság” vezetett a Szovjetunió bukásához. 1988-ban a sajtó ellenőrzése jelentősen enyhült, és nagyobb szabadságot kapott a szólásszabadság. Szintén ebben az évben vonult ki a Szovjet hadsereg Afganisztánból. A reformok nem hozták meg a kívánt eredményt, több etnikai konfliktus történt, 1991-ben a Szovjetunió darabokra hullott.

Azonban nemcsak ez vezetett a hidegháború végéhez. Lengyelország, aki a szovjet érdekszférába tartozott, nem tartozott azok közé az országok közé, aki békésen tűri a sorsát.

A ’80-as évek egy meglehetősen nyugtalan évtizednek számított a lengyelek számára. Lech Walesa vezetésével megalakult a Szolidaritás. A Szolidaritás története egy hajógyárban indult, 1970-ben, ahol a munkások sztrájkoltak. A sztrájkot elfojtotta a hadsereg, 80 munkást öltek meg. Ez nem állította meg a Szolidaritást, országos sztrájkokat szerveztek, ami végül a lengyel szocialista hatalom bukásához vezetett, 1989-ben, amikor Közép-Kelet Európában több másik országban történt rendszerváltás.

Mivel járult hozzá hazánk a rendszerváltáshoz? Először is, 1956-ban kitört a forradalom. Bár leverték, komoly kárt okozott a totalitárius Szovjetunió presztízsének. Sajnos a Szuezi-válság elterelte a Nyugat figyelmét Magyarországról, igaz, előtte sem fordítottak sok figyelmet Magyarországra. 1989 nyarán komoly kérdést jelentett az osztrák határ megnyitása, és az NDK-s állampolgárok átengedése. Több tízezer ember várt a döntés meghozatalára. A kelet-német kormány a kitoloncolásukat követelte, de ekkor már nem voltak annyira bátrak, hogy az erőszakos megoldást javasolják. Végül Horn Gyula, és osztrák kollégája, Alois Mock, együtt vágták át a határon a drótakadályt, a televízió kamerái előtt. Az NDK lakossága megtudta, hogy „rés” nyílt a vasfüggönyön, ezért több ezer ember özönlött Magyarországra. Volt pár kísérlet a határsértők visszatartására, de a helyzet tarthatatlanná vált. Eleinte a nyugat-német nagykövetségen szállásolták el a menekülteket. Szeptember 11-én a magyar kormány lehetővé tette az NDK-s állampolgárok szabad távozását. Több mint ötvenezer ember lépte át a határt. A politikai-pszichológiai hatása ennek jelentős volt. Tömegtüntetések szerveződtek, és Csehszlovákián át megindultak az NDK-sok.

1989 novemberében Gorbacsov látogatást tett Kelet-Berlinben, és a viselkedésével egyértelművé tette a vezetésnek, hogy muszáj nyitniuk a Nyugat felé. Pár nappal később, november 9-én, élő adásban ismertették az ott hozott döntést. Ennek hatására a televízió előtt ülő kelet-német lakosok ezrei indultak meg a berlini határátkelőhelyek felé. Azonban a határőröket nem értesítették erről. Egyre nőtt a feszültség, a tömeg azt skandálta, hogy „Visszajövünk”. A nyomás odáig fokozódott, hogy a 23 órakor a Bornholmer strassei átkelőnél megszüntették az útlevelek ellenőrzését.

Pár nap elteltével mindkét oldalról érkeztek emberek, akik vésőkkel, csákánnyal és puszta kézzel bontani kezdték a falat.

Habár a hidegháború a Szovjetunió összeomlásával lezárult, egészen napjainkig ható következményeket hordozott magával. Ahogy Ukrajna, a balti államok és a többi, Oroszországtól ma már független ország elkezdett kiválni a Szovjetunióból, 1994-ben Csecsenföld is függetlenedni akart Oroszországtól. Ez nem zajlott le zökkenősmentesen, két háborút is eredményezett. Az első háború során Csecsenföld gyakorlatilag függetlenné vált, az orosz ellenőrzés a második csecsen háború után állt vissza. Az észak-kaukázusi térség azonban mind a mai napig háborús övezet, főként iszlámvallású, szeparatista harcosok és orosz erők összecsapásainak a színhelye.

Manapság egyesek manapság ismét kitört a hidegháború, ami az ukrán kormány megdöntésével, majd a Kelet-ukrajnai konfliktussal folytatódott. Ez azonban, hogy így van-e, mivel napjainkban is zajlik, csak évek távlatából dönthető el.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[Fizikából írásbeliztek ma a diákok]]> http://erettsegizz.com/?p=8217 2015-05-18T10:46:18Z 2015-05-18T10:23:23Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Reggel nyolckor vette kezdetét országszerte a középszintű és az emelt szintű fizikaérettségi írásbeli része, amelyet júniusban szóbeli követ majd.

Az érettségizők összesen 150 pontot szerezhetnek majd, azonban a két szinten eltérően oszlanak meg az írásbelin és a szóbelin maximálisan kapható pontszámok; középszinten 90-60, emelt szinten 100-50 az arány.

Mire számíthattak a fiatalok?

A felkészültebb érettségizők már napokkal ezelőtt tudták, hogy mire számítsanak. A 120 perces középszintű írásbelin a feleletválasztós kérdéssor mellett összetett feladatok is voltak, miközben emelt szinten az írásbeli három nagyobb részre oszlott.

Középszinten az első rész 20 kérdést, a második pedig négy feladatot tartalmazott, utóbbinál hármat kellett megoldani, a két utolsó közül pedig választhattak a vizsgázók. Emelt szinten 240 perc jutott a következőkre: feleletválasztós kérdések, esszéfeladatok, valamint négy hosszú feladat megoldása.

Mindkét szinten lehetőséget kaptak a diákok arra, hogy szabadon osszák be a rendelkezésre álló időt, és hogy a feladatokat tetszés szerint oldják meg. Az érettségizők magukkal vihették a függvénytáblázatukat, valamint egy olyan számológépet, amely nem alkalmas a szöveges megoldások tárolására és kijelzésére.

Mit tartalmaztak végül a kérdések?

A feladatlapok kiosztásakor, pár pillanattal 8 óra után pedig a diákok végre megtudhatták, hogy milyen kérdésekre kellett válaszolniuk.

Középszinten diákok többek között a londoni felhőkarcolóról, az emelőrúdról, egy stockholmi repülőútról, valamint a nukleáris kölcsönhatásról és a hőtanról is kaptak kérdéseket, a megoldáshoz pedig valóban komplex tudásra volt szükségük. Az emelt szinten kapott kérdésekre még várni kell.

Középszinten a 90 megszerezhető pontból az első feladatsorért 40, a második feladatsorért 50 pont jár majd.

A diákok véleménye szerint a középszintű érettségi írásbeli része nem volt nehéz, azonban a rendelkezésre álló időről a vélemények már eltértek. Van, akinek nem okozott gondot hamarabb befejezni, másnak azonban kevésnek bizonyult a 120 perc.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[Fizikaérettségi holnap: Mire számíthatnak a vizsgázók?]]> http://erettsegizz.com/?p=8214 2015-05-17T16:02:55Z 2015-05-17T16:02:55Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Közép- és emelt szinten is írásbeli érettségit tartanak holnap országosan, amire ha eddig nem készültek fel az érintettek, akkor érdemes pár dolgot átvenniük még ma. Mostani gyűjtésünk azt foglalja össze, hogy mire számíthatnak a fiatalok, mit vihetnek be segédeszközként, és hogy az írásbeli tökéletes kitöltésével maximum hány pontot szerezhetnek.

Az írásbeli mindkét esetben nagyobb súllyal számít

Hétfőn nyolckor kezdődik a fizika írásbeli, és a feladatlapok kitöltésére a diákoknak középszinten 120, emelt szinten pedig 240 perc jut majd. A hibátlan kitöltés középszinten 90, emelt szinten 100 pontot érhet, amit a június szóbelin 60, illetve 50 ponttal lehet majd kiegészíteni.

A holnap reggeli írásbeli középszinten kettő, emelt szinten három feladatsorból fog állni, azonban az érettségizők mind a két esetben egyszerre kapják meg a vizsgarészeket, vagyis a rendelkezésre álló idő szabadon osztható be, és a kitöltés sorrendjét sem határozzák meg. Mindenki maga dönti el, hogy mire helyezi a hangsúlyt, és hogy melyik feladatra szán több időt.

Mire számíthatunk középszinten?

A könnyebb (de könnyűnek így sem nevezhető) szinten a feleletválasztós kérdéssorért 40, az összetett feladatokért pedig 50 pont jár Az első részben 20 kérdést tesznek majd fel a diákoknak, amik a következőképpen oszlanak majd meg témakörök szerint: 25-25 százalékban mechanika és elektromágnesesség, 20-20 százalékban hőtan, illetve atom- és magfizika, valamint 10 százalékban gravitáció és csillagászat.

A hosszabb második részben négy feladatra lehet számítani, amiből hármat kötelező megoldani, a negyediknél pedig kettő közül választhatnak a diákok.

Mire számíthatunk emelt szinten?

A nehezebb szint esetében a feleletválasztós kérdéssornál 15 kérdést tesznek majd fel, és maximum 30 pontot kaphatnak az írásbelizők, ha ezekre egytől-egyig helyesen válaszolnak. Az esszénél három témakörből lehet választani 23 pontért; a harmadik résznél, az összetett feladatoknál pedig 47 pontot lehet kapni.

A diákoknak mind a két szinten lehetőségük van magukkal vinni a függvénytáblázatot és a számológépüket, utóbbiból azonban csak az olyan típusút, amely nem alkalmas szöveges megoldások tárolására és megjelenítésére.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[Két hét nem elég: hétfőtől újult erővel folytatódik az érettségi]]> http://erettsegizz.com/?p=8210 2015-05-16T15:34:44Z 2015-05-16T14:32:19Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Két hét telt eddig az idei érettségiből, és a rövid hétvégi pihenés után hétfőn sincs megállás, jön a folytatás a perifériára szorult, de könnyűnek semmi esetre sem mondható tárgyakból. Íme, a jövő hét menetrendje azoknak, akiknek van miért izgulniuk.

Izgalmas vizsgák következnek

Május 18-án, hétfőn a fizika (reggel 8-kor), valamint a rajz és a vizuális kultúra (délután 2-kor) írásbeli vizsgáját tartják, előbbiből nemcsak közép-, hanem emelt szinten is.

Május 19-án, kedden olyan tárgyak jönnek, amiről sokan valószínűleg még csak nem is hallottak. Emelt szinten vizsgáznak a diákok az egészségügyi alapismeretekből, az elektronikai alapismeretekből, az építészeti és építési ismeretekből, s gépészeti alapismeretekből, az informatikai alapismeretekből, a kereskedelmi és marketing alapismeretekből, a környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből, a közgazdasági alapismeretekből (vagyis az elméleti gazdaságtanból), a közgazdasági alapismeretekből (vagyis az üzleti gazdaságtanból), a közlekedési alapismeretekből (közlekedéstechnika, valamint közlekedés-üzemvitel, ezek ketten külön-külön voltak választhatók), a mezőgazdasági alapismeretekből, az oktatási alapismeretekből, továbbá a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretekből. Szintén reggel nyolckor kezdődnek a szakmai előkészítő tárgyak középszintű írásbelijei.

Szerdától a nyelvek veszik át a hatalmat a felmérések birodalmában. A hét közepén a diákok francia nyelvvel kezdenek (közép- és emelt szinten), majd csütörtökön az olasz, pénteken pedig a spanyol nyelv következik; mindkettő két szinten. Közéjük furakodott be 20-ra, szerdára a középszintű filozófia, csütörtökre a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma; ezek a vizsgák délután 2-kor kezdődnek.

Hivatalos és nem hivatalos megoldások

Mindeközben a netre egymás után kerülnek ki nemcsak a nem hivatalos, hanem a hivatalos (Oktatási Hivatal által kiadott) megoldókulcsok is, így az előző héten vizsgázók összevethetik válaszaikat azokkal.

Sokan pedig valószínűleg nagyon kíváncsiak már arra, hogy mikor derül ki, mennyi pontot értek el az írásbeliken. A középiskolák elviekben június elejéig tájékoztatják majd a diákokat, akiknek arra is lehetőségük nyílik majd, hogy megtekintsék a kijavított feladatsorokat, valamint beszéljenek osztályfőnökeikkel.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[Középszintű informatikával zár az érettségi második hete]]> http://erettsegizz.com/?p=8207 2015-05-15T12:57:42Z 2015-05-15T12:57:42Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Péntek reggel 8-kor középszintű infós gyakorlati vizsgával, délután pedig belügyi rendészeti ismeretekkel, ének-zenével és művészettörténettel zárult az idei érettségi időszak második hete.

Informatikából az emelt szintű gyakorlati részt kedden bonyolították le, azonban a tárgyból érettségiző diákok nagyobb része a mai nap miatt izgult inkább. A bő 1050 helyszínen több mint 21500 fiatal indította a napot azzal, hogy egy képzeletbeli vihar-előrejelző és viharjelző szolgálat kétoldalas tájékoztatóját elkészítse.

A középszintű gyakorlati érettségi megoldására 180 perce volt a diákoknak, és összesen 120 pontot szerezhettek a szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre és adatbázis-kezelésre épülő vizsgával, amit a júniusi szóbelin még 30 ponttal lehet majd kiegészíteni. Oktatók szerint a korábbi évek feladatait előbányászó diákokat nem érhette nagy meglepetés, a feladatok pedig könnyen érthetőek voltak. Az viszont jól látszott most is, hogy a kérdéseket összeállítók olyan tudásokat igyekeztek megkövetelni a diákoktól, amelynek nemcsak a továbbtanulás esetén, hanem az élet többi területén is szükségük lehet.

A vizsgázók a rendelkezésre álló időt szabadon oszthatták be, viszont érdemes volt figyelniük az arányosságra: a kérdéseket összeállítók tervei szerint a szövegszerkesztésre 60 percet, a táblázatkezelésre 50 percet, az adatbázis-kezelésre pedig nagyjából 30 percet volt célszerű áldozni. A szabadon választható prezentáció-, grafika- vagy weblapkészítésre még 40 perc maradt, ha a diákok okosan osztották be az erőforrásokat.

A többi vizsgával ellentétben az informatikánál megkövetelték, hogy a diákok 30 perccel hamarabb érkezzenek, hiszen még el kellett foglalniuk a rendszergazda által kijelölt gépeket, és csak ezt követően kapták meg a vizsgához szükséges forrásfájlokat. Segédeszközként a diákoknak csak egy vonalzót kellett vinniük, minden mást az intézmények biztosítottak.

A délelőtti informatikát délután a belügyi rendészeti ismeretek követték, amiből középszinten 92 helyszínen 1380-an, emelt szinten 22 helyszínen pedig 358-an kezdték el a vizsgát. Ezzel egy időben tartják továbbá az ének-zene és a művészettörténet írásbeliket is.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[Vaktérkép és kovalens kötés: földrajz és kémia a nap két sztárja]]> http://erettsegizz.com/?p=8205 2015-05-14T14:17:41Z 2015-05-14T14:17:41Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Csütörtök délelőttre kémia, délutánra pedig földrajz jutott a diákoknak az idei érettségi írásbeli részének folytatásán.

Mind a két tárgyból van középszintű és emelt szintű feladatsor, amire a diákok korábban már felkészülhettek az oktatási hivatal ajánlásai, valamint a tanárok tapasztalatai alapján. Ettől függetlenül mindenkinek, minden szinten fel kellett kötnie a gatyáját, ha a végső értékelésnél jó jegyet szeretne magának.

Délelőtt kémia

Középszinten 299 helyszínen 788 diák, emelt szinten 72 helyszínen 3726 diák kezdte el reggel nyolckor a kémia érettségit; az emelt szinten próbálkozók nagy száma is mutatja, hogy a kémiát leginkább azok választották, akiknek a továbbtanuláshoz szükségük van rá, és nekik csak a “legjobb ajánlat” számít. A középszint ilyen esetben nem nyerő.

Angolul mindössze 31 fiatal kérte az írásbelit, a többség inkább magyarul igyekszik majd válaszolni a kérdésekre. Az írásbeli középszinten 120 percig, emelt szinten viszont kétszer annyi ideig, akár 4 órán keresztül is tarthat.

A könnyebb feladatsor feleletválasztásos és elméleti kérdéseket, számítási feladatokat, valamint egy esettanulmányhoz kötődő probléma megoldását tartalmazta. Emelt szinten már bekeményítettek, és az általános kérdések mellett jöttek a szerves és szervetlen kémia kérdések, valamint az elméleti és számítási feladatok.

A diákok magukkal vihették a periódus rendszert tartalmazó függvénytáblázatot, valamint egy olyan számológépet, amely nem alkalmas szöveges megoldások tárolására.

Délután földrajz

A délután kettőkor útnak indított földrajz show-ban középszinten 973 helyszínen 10 469 vizsgázó, emelt szinten pedig 28 helyszínen 272 diák vette fel a tollat a helyéről kezdéskor.

A szabadon beosztható rendelkezésre álló időtartam itt is 120-240 perc volt az emelt szint előnyére. Mindkét szinten ugyanolyan típusú feladatsorokat kaptak a diákok, és a topográfiai feladatok mellett jöttek a földrajzi ismereteket és képességeket firtató kérdések.  Mivel az emelt szint a cikk megjelenésekor még tart, szorítsunk a vizsgázóknak!

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[14 ezren írásbeliznek ma]]> http://erettsegizz.com/?p=8203 2015-05-13T10:50:41Z 2015-05-13T10:50:41Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Biológiával és társadalomismerettel folytatódik ma az írásbeli érettségik sora. A diákokat délelőtt és délután is megterhelik majd a felméréssel, amelyből várhatóan még a könnyűnek ígérkező társadalomismeret sem lesz egy sétagalopp.

A biosz volt a mai nap győztese: 30-szor többen érettségiztek belőle

Szerda reggel nyolckor középszinten 921 helyszínen 8996, emelt szinten 99 helyszínen pedig 5569 vizsgázó kezdte el a biológiaérettségi írásbeli részét. A diákoknak ráadásul nemcsak magyar, de angol, német és szerb nyelven is lehetőségük volt megvillantani a tudásukat, igaz nagyobb részük az anyanyelvi magyart választotta (középszinten 8968, emelt szinten 5548 tanuló).

A középszintű írásbeli 120 percig, az emelt szintű 240 percig tart, és mind a két szinten a diákok beoszthatták maguknak a rendelkezésre álló időt. A 8-10 feladatsort tartalmazó vizsga középszinten szakmai szövegek és ábrák értelmezéséből, biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezéséből, biológiai tények és elvek felidézésből, valamint a különböző jelenségek közti kapcsolatok felismeréséből állt.

Emelt szinten ugyanitt már megjelentek az esszé- és problémafeladatok megoldása, amelynél a diákok szabadon választhattak az ember élettani és szervezettana, az egészséges életmód és ökológia, a környezet- és természetvédelem, illetve a növényélettan között.

A társadalom ismeretét alig 500-an választották

Délután kettőkor pedig a társadalomismeretet választó diákok izgulhatnak azon, hogy milyen kérdéseket kapnak. Emelt szinten 26 helyszínen 477 vizsgázót érintette mindez, akiknek az írásbeli feladatlapjain a társadalomismeret és jelenismeret 75 százalékban, a gazdaságik ismeretek és pszichológiai témák 25 százalékban számítanak.

Az Eduline-on mindeközben már elérhetők a középszintű biosz írásbeli nem hivatalos megoldóképletei, aminek összeállításában tanárok és diákok segítettek. Remélhetőleg, a vizsgázók ezt össze tudják majd vetni a saját válaszaikkal.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[Írásbeli: informatika mellett ma a latin és a héber nyerő]]> http://erettsegizz.com/?p=8200 2015-05-12T12:15:26Z 2015-05-12T12:15:26Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
A keddi napon délelőtt is és délután is megdolgoztatják a diákokat a különböző oktatási intézmények: a nyolc órakor kezdődő emelt szintű informatikaérettségit kettőtől a latin és a héber nyelvű felmérés követi.

Az emelt szintű informatikaérettségit reggel 8-kor kezdték országszerte a fiatalok, és a 240 perces vizsgára az intézmények számítógéptermeiben került sor. A gyakorlati felmérő tematikája a következőkből állt: szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés, táblázatkezelés, valamint adatbázis-kezelés, algoritmizálás és adatmodellezés.

A középszintű informatikaérettségit pénteken, szintén reggel 8 órakor tartják, így az ezen részt vevő diákoknak addig még van idejük felkészülni a hiányzó tudásanyagból.

Délután 2-kor pedig visszakanyarodtunk a nyelvi jellegű vizsgákhoz, hiszen latin és héber nyelvből is beszámolhatnak tudásukról a diákok országszerte. Latin nyelvből középszinten 246, emelt szinten 33 diák tesz érettségit (előbbire 50 helyszínen, utóbbira 9 helyszínen kerül sor). Mind a két szinten 180 perces lesz az írásbeli, amelyből 135 percet ölel fel a fordítási feladat, illetve 45 perc jut a leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési kérdéseknek.

Héber nyelvből középszinten négyen, emelt szinten hatan vizsgáznak.

Mindeközben az Eduline weblapján elérhetők lettek a tegnapi nemzetiségi nyelvi érettségi hivatalos megoldásai, így a diákok a középszintű és emelt szintű szlovák, szerb, román, német és horvát nyelvi feladatlapok helyes válaszait összevethetik a saját válaszaikkal.

Szintén az Eduline-on jelent meg az az összeállítás, amely a különböző írásbeli érettségiknél mutatja be, hogy vizsgarészenként hány pontot kellett elérniük az érettségizőknek ahhoz, hogy a felmérő sikeresnek (legalább kettesnek) legyen mondható. Általánosságban az mondható el, hogy egy tantárgyból összesen 25 százalékot, vagyis az írásbeli és a szóbelin minimum 12-12 százalékot kell elérni a ketteshez.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0
Maturitas <![CDATA[Nincs megállás: hétfőn is írásbelik]]> http://erettsegizz.com/?p=8197 2015-05-11T14:54:14Z 2015-05-11T14:53:53Z   
[ Olvasd Tovább →]]]>
Május 26-ig még sokat kell aludni, és a diákoknak a mai napon is volt miért izgulniuk: hétfőn a szorgalmas fiatalok nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyból érettségiztek. Kevésbé tűnik izgalmasnak, mint a történelem vagy a matek, de az Oktatási Hivatalban azért gondoskodtak arról, hogy a vizsgázók ne lazsáljanak a rendelkezésre álló idő alatt.

A fiataloknak délig tartó munkájuk volt, és két feladatlapon számolhattak be eddig megszerzett tudásukról.

Többen vizsgáztak emelt szinten

A köznevelési államtitkárság szerint kicsi, de annál büszkébb diákcsapat várta ma reggel a feladatlapok kiosztását. Középszinten horvát nyelv és irodalomból 7, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 122, román nyelv és irodalomból 41, szerb nyelv és irodalomból 51, szlovák nyelv és irodalomból 10 diák tett érettségit, összesen tizenegy helyszínen.

Érdekesség, hogy ennél nagyobb volt az emelt szinten írásbelizők száma: horvát nyelv és irodalomból 46, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 203, román nyelv és irodalomból egy, valamint szlovák nyelv és irodalomból 19 tanuló kezdte el a vizsgát; szintén 11 helyszínen. Remélhetőleg, mindannyian sikeresen be is fejezték a válaszadást.

Hosszú ez az írásbeli

Az előző héten megtapasztaltakhoz képest itt már a középszintű vizsga is 240 perces volt, a diákok pedig két feladatlapot kaptak, és a rendelkezésre álló időt szabadon oszthatták be.

A szintén 240 perces emelt szintű írásbelin a vizsga egy nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból tevődött össze; előbbiért 30, utóbbiért 70 pont járt.

Kedden jön a neheze

Az írásbelik kedden is folytatódnak, a diákoknak délelőtt emelt szintű informatikai tudásukról, délután pedig latin nyelvű ismereteikről kell számot adniuk; utóbbiból mindkét szinten.

Informatikából 55 helyszínen 1921 diák fog gyakorlati vizsgát tenni, latinból pedig középszinten 246-an, emelt szinten pedig 33-an írásbeliznek.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

]]>
0