Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Gázok állapotváltozásai

Beküldő: adminszamalk
Fizika tételek
 • A gázok állapotjelzői és mértékegységeik.
 • A gázok állapotegyenlete.
 • Az állapotváltozás fogalma, gáztörvények.
 • Nevezetes állapotváltozások, (izobár, izochor, izoterm, adiabatikus), ábrázolás p–V diagramon, a hőtan első főtételének alkalmazása a fenti állapotváltozásokra.
 • Az ideális gáz kinetikus modellje.
 • A témához kapcsolható természeti jelenségek és egyszerű berendezések működésének magyarázata.

Az állapotváltozás olyan folyamat, melynek során egy közeg állapotát leíró jellemzőkben, az úgynevezett állapotjelzőkben változás következik be. A gázok állapotváltozása során minimum két állapotjelző megváltozik. Az állapotjelzők megváltozását a gáztörvényekkel írjuk le.

Egy gáz állapotát az un. állapotjelzőkkel lehet jellemezni. Ezek a következők:

 • Tömeg: m [kg]
 • Hőmérséklet: T [°C / K]
 • Térfogat: V [m^3]
 • Nyomás: p [Pa]

Ezek közül a tömeg, és a térfogat extenzív (összeadandó), a nyomás, és a hőmérséklet pedig intenzív (kiegyenlítődő) állapotjelző.

A gázok állapotváltozásainak vizsgálatakor csak ideális gázokkal foglalkozunk. Ezek a valóságban nem léteznek, de a valódi gázok közepes nyomáson, és hőmérsékleten hasonlóan viselkednek. Az ideális gáz V-T grafikonja a T (azaz x) tengelyt az abszolút nulla fokon metszi (-273,15K).

Kinetikus gázmodell

 • A gáz olyan részecskékből áll, amelyek össztérfogata elhanyagolható a gázt tartalmazó edény térfogatához képest.
 • A részecskék egymással és az edény falával energiaveszteség nélkül ütköznek.
 • A részecskék közötti erőhatások elhanyagolhatóak, ezért két ütközés között egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek.

Állapotváltozások

Izoterm:
Gáztörvény neve: Boyle – Mariotte
Törvény: p(1) * V(1) = p(2) * V(2)
T = állandó
p-V diagramja görbe (hasonló az 1/x függvényhez)
∆E = 0
-Q =
∆W
C = végtelen vagy nincs

Izobár:
Gáztörvény neve: Gay – Lussac I.
Törvény: V(1) / T(1) = V(2) / T(2)
p = állandó
p-V diagrammja párhuzamos a V tengellyel
Q = f+2 / 2*n*R* ∆T
C(p) = C(v)+R
|Q| > |W|

Izochor:
Gáztörvény neve: Gay – Lussac II.
Törvény: p(1) / T(1) = p(2) / T(2)
V = állandó
p-V diagrammja párhuzamos a p tengellyel
∆E = Q
∆W = 0
C = f/2 * R

Adiabatikus:
Gáztörvény neve: Boyle – Mariotte
Törvény: p(1) * V(1) = p(2) * V(2)
T = állandó
p-V diagramja görbe (hasonló az 1/x függvényhez)
Q = 0
∆E = ∆W
C = 0

Nem történik hőátadás. Adiabatikus táguláskor a gáz lehűl, adiabatikus összenyomás esetén a gáz felmelegszik.

Gáztörvények

Boyle – Mariotte: Adott mennyiségű ideális gáz állandó hőmérsékleten mért térfogata és nyomása fordítottan arányos.
Gay – Lussac I: Adott mennyiségű ideális gáz állandó nyomáson mért térfogata egyenesen arányos az abszolút hőmérsékletével.
Gay – Lussac II: Adott mennyiségű ideális gáz állandó térfogaton mért nyomása egyenesen arányos a kelvinben mért hőmérsékletével.
Egyesített gáztörvény: Adott mennyiségű ideális gáz nyomásának és térfogatának szorzata egyenesen arányos az abszolút hőmérsékletével.
p(1) * V(1) / T(1) = p(2) * V(2) / T(2)

Avogadro tétel:
Anyagmennyiség: n [mol]
Moláris tömeg: M [g/mol]
Részecskeszám: N
Avogadro szám: N(A) = 6,02 * 10^23 (1 mólban a részecskék száma)
Egyetemes gázállandó: R = 8,314 J/mol*K
Boltzmann-állandó: k = 1,38 * 10^-23 J/K

n = m/M = N/N(A)
ρ = m/V
k = R/N(a)

Állapotegyenlet: p*V = m / M*R*T
=> p*V = N / N(A)*R*T = N * R/N(A) * T = N*k*T
=> p = ρ/M * R*T

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Haladó mozgások   » Elektromágneses Hullámok   

Nem hasznosHasznos (+9 pont, 17 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor