Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Hulladék: az az anyag, elhasznált termék, termékmaradvány, amelyet adott műszaki és társadalmi feltételek mellett a tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud vagy nem akar. Potenciális veszélyt jelentenek emberre, környezetre, ezért gondoskodni kell kezelésükről, ártalmatlanításukról vagy újrafelhasználásukról.

A hulladékok csoportosítása: többféle szempont szerint lehetséges.

• eredet szerint:

– ipari – mezőgazdasági nukleáris – háztartási – klinikai – közlekedési

• anyagi tulajdonságok szerint

– szervetlen savak – szerves savak – lúgok – … végül két nagy csoportba sorolhatók: – veszélyes és termelési hulladék

A hulladék mennyisége, minősége, jellege a történelem során változott.

• ősember : zsákmányoló életmód, minden hulladék természetközeli anyag volt, tudták kezelni.

• árutermelés: az agrárvilágban is keletkeztek hulladékok, de még mindig természetközeli volt

• ipari forradalom, indusztrializáció: lényeges változások. Már az ókorban a nagy népességkoncentrációjú helyeken jelentkeztek hulladékproblémák. Róma: csatornázás, Kínában Xiang volt az első milliós város. Az urbanizációs folyamat felgyorsult, egyre több nagyváros, agglomeráció, konurbáció jött létre. Pl. Tokió-Yokohama-Osaka térségben él a japán népesség 60%. Növekedett az életszínvonal, bővült a fogyasztás. Már a rurális terekben is keletkezik hulladék. A XX. században jelent meg a hulladékprobléma településekhez kötődve. A II. világháború után jelentős változások:

  • mennyiségileg óriási méretű növekedés

  • a természet számára ismeretlen anyagok jelennek meg, a vegyipar a kohászattól átvesz anyagelőállító szerepet. Nagy mennyiségben önti el új anyagokkal a gazdaságot, ezek egy része veszélyes anyag. A veszélyes anyagok nyilvántartása szerint tízezernél több van, évente ezerrel bővül a száma. Ma kb. 40% a műanyagok, szintetikus anyagok aránya. Előállításuk tömeges méretekben olcsóbb, ezért arányuk növekedni fog.

Hulladékkezelés

Magyarország a nagy fajlagos hulladéktermelő országok közé tartozik. Ez függ a fejlettségtől, fogyasztástól, szokásoktól, környezettudattól. Az évenként keletkező hulladék mennyisége 84 m t , ebből 80 m t termelési hulladék (4 m t a veszélyes hulladék!) és 4 m t a települési hulladék (szilárd és folyékony). A keletkezett hulladék hatása:

  • elszennyezhetik a vizet, levegőt, talajt

  • beépülhetnek az élőlények szervezetébe és a táplálékláncon keresztül vagy közvetlenül károsítanak

  • egyes típusai fertőző betegségeket okozhatnak, terjeszthetnek

Hazai hulladékgazdálkodási stratégia

  1. megelőzés: esélyei a szerkezetváltás, technológiai váltás felgyorsulásával nő, hosszabb távon hoz eredményt

2. hasznosítás: az összes termelési hulladék kb. fele kerül vissza a gazdaságba. Az anyagfelhasználás 4-5%. Ez arányait tekintve 50% marad el a nyugati fejlett országokétól. A kommunális települési hulladékok hasznosítási aránya még kisebb. Értékes, hasznosítható anyagok vesznek el a társadalom számára, sőt környezeti károkat is okozhatnak

3. ártalmatlanítás: termikus ártalmatlanítás az ipari égetőművekben, illetve lerakás a vállalati, közüzemi lerakókba. A veszélyes hulladékok lerakás társadalmi konfliktusokhoz is vezethet (lakossági tiltakozások). 1990 a dorogi veszélyeshulladék-égető illetve az aszódi biztonságos lerakó. Ezen kívül vannak még megyei lerakók (Nyíregyháza, Eger, Hernádkércs és Balmazújváros). A veszélyeshulladékok 20% még mindig nem megfelelően kezelt.

Kommunális hulladék

Lakossági fogyasztásból, intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységből származik. Mennyisége, összetétele függ a gazdasági fejlettségtől, az életszínvonaltól, az életkörülményektől, az urbanizáció fejlettségétől és a környezeti kultúra színvonalától.

Két fontos csoportja van: települési szilárd és települési folyékony huladék

Becslés szerint 21 m m3 a települési szilárd huladék mennyisége, ennek negyede a fővárosban, fele városokban (együtt ¾) és csak negyede keletkezi a falvakban ( 3100 településünkből 220 a város). Az egy főre jutó 200 kg/év, mennyisége növekszik, ma kb. 420. Ez függ a gazdasági jellegtől, népességszámtól, beépítettségtől, infrastrukturális ellátottságtól, fűtés módjától, éghajlati viszonyoktól. A keletkezett hulladék nagyobb hányadát összegyűjtik és kezelik. A lakások 2/3 bekapcsolódik a szervezett hulladékgyűjtésbe. A hulladék lakosegyenérték: 1950: 0,6 kg/fő/nap 1990: 1,1 kg/fő/nap közel duplázódott.

New York 2,2 Calcutta 0,55 Új-Delhi 0,6 0,7

Nem csak a mennyiség, az összetétel is változik.

• papír 18,2 % • üveg 4,6% • fémek 4% • műanyagok 5,7%

• szervesanyag (konyhai hulladék) 33,5% • egyéb szervetlen anyagok (hamu, salak, föld) 28,7% Nő a papír (csomagolás!) üveg, műanyag, bomló szervesanyag mennyisége, fémek stagnál, csökken az egyéb szervetlen aránya (fűtési szerkezetváltás szén-földgázra áttérés). Nő a veszélyes hulladékok aránya (elhasznált elemek, gyógyszerek, vegyszerek, akkumulátor). Általában nő a hulladék térfogata, csökken a térfogattömege (városokban 200 kg/m3, falvakban 250 kg/m3).

A kommunális hulladék 10% hasznosítják újra. (papír, fém, textil) alap a szelektív hulladékgyűjtés.

Lerakás: több, mint 2000 lerakóhely, többségük nem felel meg a közegészségügyi, környezetvédelmi előírásoknak.

Égetéses ártalmatlanítás: Bp. Szerves komponensek komposztálása ⇒ talaj termőképességét lehet vele javítani (baktériumok lebontják, humuszszerű anyaggá alakul). Uniós követelmény 2008-ig minden települést be kell kapcsolni. Ma 80% van bekapcsolva. A 80-as években erős fejlődés. A gyűjtés gyakoriságát, technológiáját tekintve Bp a legfejlettebb (azon belül a Parlament környéke).

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A felszíni vizek minősége   » A kőolaj szerepe   

Nem hasznosHasznos (+3 pont, 7 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor