Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A környezetvédelem definíciója

Beküldő: adminszamalk
Földrajz tételek

A környezetvédelem definíciója:

Mindazon tudományos nézetek és igazolt ismereteken alapuló cselekedetek összessége, amely elsősorban a humánpopuláció fenntarthatóságának biztosítására törekszik, és ennek érdekében cselekszik a megtámadott vagy hibás rendszereke normális működésének biztosítása érdekében.
Kialakulásának okai:
A környezetvédelmi problémák embertől erednek, a humánpopuláció túlélési esélyeit kell biztosítani a megoldásukkal. Korábban teljesen ismeretlen fogalom volt, az ember nélküli természetben nincsenek környezetvédelmi problémák, az egyensúly magától biztosított.

• Az ember civilizációs folyamatainak megkezdésével (10-15 ezer egyesek szerint 30 ezer éve) a munkavégzéssel, állatvilágtól való elválással megkezdődött a környezet uralomba vétele. Kezdetben a Homo sapiens szoros kapcsolatban volt a természettel (gyűjtögető, zsákmányoló életmód). Ez egy hosszú időszak volt (tűz megszelídítése, társadalmasodás, csoportok kialakulása, térbeli elrendeződés). 2-3 ezer éve Rómában volt az első csatornázás ⇒ a megoldandó probléma már környezetvédelmi konfliktus volt.

• A feudalizmusban benépesült a mérsékelt öv ⇒ anyagi forrást a mezőgazdaság jelentett. A természet és az ember kapcsolata harmonikus volt (emberi, állati izomerő, javak térbeli elrendeződése), de tudatos tevékenység jellemző.

• A tőkés társadalom, indusztrializáció időszakában a vasútépítkezések miatt energiahordozók, ércek bányászata, a kohászat, a gépgyártás fejlődött. A XIX. sz. végén XX. században a természet javait egyre intenzívebben aknázzák ki ⇒ ez megzavarja a természetes fejlődési folyamatokat. A fogyasztás nő, az életszínvonal emelkedik. Egyre jelentősebb a szintetikus anyagok előállítása. Az anyagokat használják, eközben átalakulnak, elamortizálódnak, majd hulladékként visszakerülnek a természeti környezetbe.

• A  XX. sz.-ban gyors a gazdasági növekedés, a településrendszer átalakult ⇒ az emberek többségének jelentősen javultak az életkörülményei. Ez felhalmozott olyan feszültségeket, amelyek  „kibökik az ember szemét”. A II. világháború után kezdődik a rádöbbenés  „Mi lesz velünk, hogyan tovább?”. A tudósok egyre több mért információt szolgáltatnak. Rapid jellegű társadalmi folyamatok mennek végbe. A fejlett országokban hamarabb jelentkeztek a problémák  ⇒ itt a legintenzívebbek a változások ⇒ itt figyeltek fel a problémákra először.

Összefoglalva az okok:

1, a gazdasági tevékenység robbanásszerű fejlődése. A problémák elsősorban erre vezethetőek vissza. A világgazdaság kibocsátása:
1950: 5000 mrd $  (gyors gazdasági növekedés után)
1980: 15 000 mrd  $
1990: 20 000 mrd $

2, a humánpopuláció robbanásszerű gyarapodása (élelem, hajlék, öltözködés biztosítása)
A Föld népességének megkétszereződésének menete
időszak    Növekedés millió fő    Megkétszereződés években      
i.e.10 000-i.e.7000          5-10    3000      
i.e.7000-i.e.4500    10-20    2500      
i.e.4500-i.e. 2500    20-40    2000      
i.e.2500-i.e.1000    40-80    1500      
i.e.1000-isz kezdete    80-160    1000      
isz. kezdete-i.u.900    160-320    900      
900-1700    320-600    800      
1700-1850    600-1200    150      
1850-1950    1200-2500    100      
1950-1990    2500-5300    40      
1990-2085 (előrejelzés)    5300-10 200    95    
Forrás: Humánökológia 313. o Sárfalvi-Bernek    vannak másfajta beosztások is pl. Kovács Z. előadás
A növekedési ütem ma csökken, térbelileg differenciált. Nálunk 10,1 m fő, a házasságkötések száma nőtt, főként a gazdaságilag dinamikus térségekben (pl. Vas megye)

3, urbanizáció folyamata
6 mrd fő kb. 60 % tengerpartokon él. Magyarországon 3100 település – ebből 230 város, a városlakók aránya 67%. Budapesten 1,9 m fő él 625 km2 3500 fő/km2 legsűrűbben lakott a VII. XI. kerület.
Fővárosi agglomeráció 72 településből áll 1700 fő/km2  országos átlag 107 fő/km2
Urbanizáció= városodás+városiasodás. Az első 1 m főnél népesebb város Kínában ⇒ a selyemút innen indul  Csangan Xi’an. Az ur5banizációnak több szakasza van:
• urbanizáció: XX. század elejéig rohamosan nő a városlakók, városok száma. Ez a folyamat a XX. század elején megtörik.
• szuburbanizáció: város körüli fejlődés az 1920-as 30-as évektől csökken New York, Boston népessége. Főleg a fiatalabb, magasabb jövedelmű réteg költözik ki ⇒ ez pénzügyi válságot váltott ki. A II. világháború után Európában is tömegessé válik ez a jelenség. Budapesten az 1990-es években évente kb. 10 000 fő a kivándorlók száma.
• dezurbanizáció: világgazdasági korszakváltás az 1970-es években: fordizmus ⇒ posztfordizmus. Frost belt: hátrahagyott hagyományos iparvidékek (Ruhr-Közép-Anglia, Appalache)  az új súlypontok a sun-belt övezetek (Bajorország, Kalifornia, Texas, Dél-Anglia, Dél-Franciaország). Az elővárosok is fogynak, a nagyvárosok térben fellazulnak. A falusi térségek kezdenek növekedni (Texas, Provance, Bajorország).
• szuburbanizáció: az 1980-as évekre jellemző volt az új típusú várospolitika. A városi önkormányzat kisajátítja és rendezi a slum-területeket, kedvező forgalmi helyzetet teremtve beáramlik a magántőke. A fiatal, tehetősebb népesség visszaköltözik a felújított negyedekbe. London, Párizs, Amszterdam, Budapesten a IX. kerület.

A környezetszennyezés következményei:
A környezetvédelem alapkérdése: hogyan befolyásolják a hatások a rendszer önfejlődési törvényeit? Az emissziók (kibocsátás) abba a természeti környezetbe jutnak vissza, ahonnan az egész folyamat indult ⇒ megváltoznak a természeti tényezők minőségi jellemzői

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» KGST   » A felszíni vizek minősége   

Nem hasznosHasznos (0 pont, 4 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor