Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A környezetvédelmi gondolat fejlődése

Beküldő: adminszamalk
Földrajz tételek

A környezetvédelmi gondolat fejlődése

A fogalom az 1950-es években jelent meg. 1958 Clean air act = tiszta levegő törvénye. Az első környezetvédelmi témájú könyv (London) a szmog ellen (széntüzelésre vonatkozó törvény).

Elsőként biológusok figyeltek fel változásokra, tudományos jelzésekre. Egyre több műhely bizonyította, hogy a társadalom gazdasági tevékenysége súlyos károkat okoz. A gazdasági élet is megkövetelte a mennyiségi és minőségi problémák megoldását (pl. ivóvíz biztosítása). A 60-as években nemzeti kormányszervek is foglalkozni kezdtek környezetvédelmi problémákkal – elméleti szakemberek is „beszálltak” – kezdemények.

Az ENSZ 1965 óta foglalkozik a környezetszennyezés globális veszélyeivel. 1968 összehívják a világ jeles tudósait, közéleti személyiségeit – Aurelio Peccei és a Római Klub megalakulása. A 70-es években nagy hatást gyakorolt a tudományos gondolkodásra, megteremtette a globális környezetvédelem tudományos alapjait.

1969: Párizs Bioszféra Konferencia (UNESCO, FAO,WHO) – bioszféra fogalma

  • kutatási eredmények összefoglalása

  • talajok termékenysége, hasznosítása

  • hulladékkezelés

U Thant (ENSZ főtitkár) környezeti válság fenyeget, minden nemzetet érint, ezért

1972: Stockholm Környezetvédelmi Világértekezlet. 26 alapelvet fogadtak el, ezek alapján épült ki a tagállamok környezetvédelmi intézményrendszere és a nemzetközi összehangolás. UNEP: Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja, központ Nairobiban, június 5 Környezetvédelmi Világnap. Ez erkölcsi, motivációs tényező. Egyre több intézkedés született, de egyre több probléma jelentkezett.

Meadows: A növekedés határai c. könyv felvázolja a környezetvédelem első világstratégiáját. A gazdasági növekedés a felelős – ezt kell korlátozni. A politikusok részéről heves elutasítást váltott ki, főként a fejlődő térségekben. Ha a gazdaság nem fejlődik, akkor a társadalom sem fog fejlődni. Ezért valami más elv kellene.

1983: Környezet- és Fejlődés Világbizottság létrerhozása. Magyarország + 21 tagállamból érkeztek küldöttek. (Láng István MTA) Elnök Gro Harlem Brundtland norvég politikus asszony (később miniszterelnök is lett). Független szakértői csoportot hoztak létre.

1987: Brundtland-jelentés Közös jövőnk

„Kölcsönt veszünk fel a jövő nemzedékek ökológiai tőkéjéből, miközben biztosan tudjuk, hogy nem lesz lehetőségünk visszaadni azt.”

A jelentésben paradigmaváltás fogalmazódik meg, ez alapján szervezzék az országok gazdasági életüket. Fenntartható fejlődés elve, melynek lényege: a társadalmak mai szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy a jövő társadalmainak szükségleteit ne sértsük vagy akadályozzuk.

Alapelvek:

• figyelem és gondoskodás az életközösségekről

• az emberek életminőségének javítása

• a Föld életképességének és diverzitásának megőrzése

• a meg nem újuló erőforrások használatának minimalizálása

• a népességszámnak a Föld eltartóképessége által meghatározott kereteken belül kell maradnia

• meg kell változtatni az emberek attitüdjét és magatartását, ki kell alakítani a környezettudatos magatartást.

A megvalósításhoz:

• lehetővé kell tenni, hogy a közösségek gondoskodjanak a saját környezetükről

• biztosítani kell az integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti kereteit

• globális környezetvédelmi szövetséget kell létrehozni

1990: Bergeni Konferencia vizsgálta a fenntartható fejlődés feltételeit. Megfogalmazták az óvatosság elvét: nem lehet addig várni a környezeti problémák megoldásával, amíg mindent pontosan tisztáznak, mert addigra a folyamatok esetleg irreverzibilissé válnak.

1992: Rio de Janeiróban az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciája (Earth Summit). Megvitatták:

  • Agenda 21 (feladatok a XXI. századra)

  • Föld Charta (a bioszféra jogairól)

  • A biodiverzitás megőrzéséről szóló egyezmény

  • Az atmoszféra védelméről (légköri CO2 szabályozásáról szóló megállapodás)

  • Esőerdők pusztulásának megállításáról

Következményei:

• nem tudták mérsékelni a fejlődő- fejlett országok közötti ellentéteket

• nagy hatást gyakorolt a nemzetközi politikai és gazdasági életre. Minden ország felmérte a környezeti állapotát, a károk mérséklésével, elhárításával kapcsolatos feladatait.

• a környezetvédelem a legtöbb országban az állami politika részévé vált.

1996: Japán világkonferencia a levegőszennyezésről 2000 2001 Bonnban a folytatás

1997: New York 173 ország küldöttei tanácskoztak a fenntartható fejlődésről /Rio II/. A riói csúcs óta a környezet állapota tovább romlott. Láng István /Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke/ „ A jó szándék megvan, de a deklarációkat senki nem tartja be. A mostani kudarc okát elsősorban a nagy gazdasági érdekellentétekben látom. Az ipari monopóliumok érdekei és a globális illetve kormányérdekek majdhogynem kibékíthetetlenek.”

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A periféria és a centrum országai   » A levegő állapotát befolyásoló tényezők   

Nem hasznosHasznos (Még nem értékelték)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor