Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A Naprendszer

Beküldő: Látogató
Földrajz tételek

A Nap és a körülötte keringő égitestek alkotják a Naprendszert. A Naprendszer középpontjában a Nap található, ami egy közepes méretű csillag. A csillagoknak saját fényük van, gázból vannak. A csillagok csillagrendszerbe tömörülnek, amit galaxisnak is hívhatunk, am mi glaxisunk neve Tejútrendszer. Felülről nézve kerek, oldalról nézve lapos alakú. A nap körül lévő égitesteket a Nap gravitációs ereje tartja pályán a naprendszer égitestei: Nap, a bolygók, kisbolygók, holdak, üstökösök, meteorok, a bolygó közi anyag. A nap 70% hidrogén, 28% hélium, 2% nemesgáz. A belsejében hidrogén héliummá alakul át, eközben hatalmas energia szabadul fel ez okozza a magas hőmérsékletét, illetve a fény keletkezését. Forog a tengelye körül, kering a Naprendszer tömegközéppontja körül.

A bolygókat két csoportba soroljuk: Föld típusú vagy kőzetbolygók, és az óriás vagy Jupiter típusú bolygók.
Föld típusú: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, tömegük kicsi, van szilárd kérgük és légkörük, holdakba szegények, keringési idejük rövid.
Jupiter típusú: a többi. Nagyméretűek, szilárd magjuk van, folyékony anyaguk és gáz halmazállapotú légkörük van. Sok holdjuk van, keringési idejük hosszabb, mert távolabb vannak a naptól.

Kisbolygók: főleg a mars és a Jupiter között keringenek, többségük néhány km átmérőjű szilárd égitest ide tartozik a Plútó is.
Holdak: a bolygók kísérői a nap fényét verik vissza, mint a bolygók felszínüket meteor becsapódások alakították ki, legismertebb a Föld holdja, a Hold.
Üstökösök: Elnyúlt, ellipszis alakú pályán keringenek, a legtöbb a naprendszer külső részén. Kis tömegű égitestek. Két részből állnak, a fej és a csóva. A fej középpontjában van a mag(kődarabkák, gázok jég alkotja) Ha az üstökös közel kerül a naphoz, fagyott alkotó részei olvadásnak indulnak gázzá alakul, fényes burokkal veszi körül a magot ami megnyúlik haladása során. Ez a csóva.
Meteor: kőből, vasból álló kisméretű égitestek, a Föld légkörébe érve felizzanak, a kisebbek elégnek. A nagyobbak becsapódnak, ezek a meteoritok.
Bolygóközi anyag: a kibolygók feldarabolásból, az üstökösökből származó por és a Napból kiáramló gáz alkotja.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Ausztria   » Város és falu   

Nem hasznosHasznos (+9 pont, 13 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor