Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Csillagászat

Beküldő: Ancsi
Földrajz tételek

Beküldte: Botos Anikó

1/A Csillagászat

1.
Ptolemaiosz: ókori tudós. Azt mondta, hogy nem a Nap hanem a Föld van a középpontban. Geocentrikus az-az földközpontú világkép.
Kopernikusz: Szerinte a Nap van a középpontban. Heliocentrikus világkép.

2.
Tejútrendszer: sok milliárd csillagból áll. Mérete 100 000 fényév a fény megtett útja egy év alatt, légüres térben 300 000km/s. Különböző csillagrendszerekből áll. pl.: Naprendszer, itt érvényesül a nap gravitációs hatása.
– Nap: egy csillag -csillag: saját fényű gázgömb.
– Földünknek nincs saját fénye, a Nap fényét veri vissza.

3.Bolygók:
A Naprendszerben 9 nagy és kb. 100 000 kisbolygó tartozik.
Nap – Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz

Csoportosításuk:

a.)Föld típusú, belső bolygók: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars
jellemzőik: kicsik, szilárd kőzetburok, viszonylag kevesebb hold
b.)Jupiter típusú, külső bolygók: Jupiter Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz
jellemzőik: nagyok, gázbolygók, sok holdjuk van.

4.A Föld alakja és mozgása:
= 6*356 km

geoid=enyhén lapított
R=6*378 km

a.)Forgás:
Forog a saját tengelye körül: Ny-ról K-re. Következménye a nappalok és az éjszakák váltakozása. A forgás időtartama: 24 óra. A tengelykörüli forgást szögsebességgel, illetve kerületi sebességgel jellemezhetjük.
b.)Keringés:
Kering a Nap körül ellipszis alakú pályán. A keringés és a tengelyferdeség következménye az évszakok váltakozása. A keringés időtartama: 365 nap 5 óra 48 perc 46 mp. A forgástengely ráhajlik a keringés síkjára ez 23,5o-os szöget zár be. A Föld tengelye az égbolt ugyanazon síkjára a Sarkcsillagra mutat.
márc.21 – tavaszi napéjegyenlőség
jún. 22 – nyári napforduló (hosszabbak a nappalok)
szept.23 – őszi napéjegyenlőség
dec. 22 – téli napforduló

5.Hold
Ellipszis alakú pályán kering. Keringési ideje megegyezik tengelyforgásának idejével 27,3 nap. Emiatt a Hold mindig ugyanazt az oldalát fordítja a Föld felé.
Nincs saját fénye, csupán a Napról visszavert fénnyel világít.
Holdfázisnak nevezzük a Föld körüli keringéshez kapcsolódó fényváltozásokat amelyek időtartama 29 és 1/3 nap.
Hold fényváltozásai:

Újhold Növekvő hold Holdtölte Fogyó hold
semmi nem látszik első negyed telihold utolsó negyed
max. a pereme
Napfogyatkozás:A Hold eltakarja a Napot. Általában újholdkor.

Holdfogyatkozás:A Föld árnyéka rávetődik a Holdra és eltakarja. Általában teliholdkor.

6.
Vannak még a Naprendszerünkben üstökösök, meteorok, bolygóközi anyagok.
Üstökösök: kőzetekből és jégből álló égitestek. A Nap közelében felolvadva, elpárolgó részük felhője.
Meteorok: kő vagy fémdarabok, amelyek a Föld légkörébe jutva felizzanak. Egy részük a légkörben elég. Földre hulló darabjaikat meteoritoknak nevezzük.
Bolygóközi anyagok: porból és gázból áll. Részben az üstökösök, meteorok törmelékeiből, részben a Napból származik.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A környezetvédelmi tevékenység térbeli szintjei   » A kőolaj szerepe   

Nem hasznosHasznos (+4 pont, 6 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor