- Érettségi Portál 2018 - http://erettsegizz.com -

Milyen irodalmi tételek lesznek az emelt szintű magyar szóbelin?

Az Oktatási Hivatal idén is közzétette azon tételek listáját, amelyekből az intézmények saját tételsoraikat összeállítják majd – a húsz irodalom tétel között kevés meglepő témakör található, de nagy segítség lehet a lista azoknak, akik még mindig tanácstalanok azt illetően, hogy miből készüljenek még a következő napokban.

A magyar emelt szintű szóbeli érettségin – amelyet június 5. és 13. között bonyolítanak le – összesen két tételt kell majd húznotok, egy irodalmi és egy nyelvi témájút. A központi tételsor, amelyekből az intézmények összeállítják saját tételsorukat, összesen 20-20 tételből áll. Irodalomból hét témakörre oszlanak ezek – az életműveknél Petőfi forradalmi témájú munkásságáról, Arany balladáiról, Ady lírájáról kell majd többek között beszélni. Emellett szerepelnek még tételek Babits Mihály költői magatartásformájának változásáról, Kosztolányi elbeszélői módjairól és nézőpontjairól az Esti Kornél kapcsán, valamint József Attila poétikai útkeresése is a kihúzható feladatok között van.

A Portrék között Berzsenyi elégikus létszemléletéről, Mikszáth látás- és ábrázolásmódbeli sajátosságairól kérdezhetnek, de elemezhetitek a hagyomány és újítás témáit Radnóti eklogikájában, vagy éppen a megidézés változatait és a költői szerepet Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai című alkotásában.

A Látásmódok között Zrínyi Szigeti veszedelme és az emberideál mellett megtalálható Örkény Tóték című drámája és a groteszk látásmód, illetve Jókai A kőszívű ember fiai c. regénye, amelynek kapcsán a romantikus elbeszélői szemléletmód ismertetése lesz a feladat. A Kortárs irodalomból Szabó Magda Az ajtó című regényét vagy Kertész Imre sorstalanságát húzhatjátok – előbbi esetben a kapcsolatokról, konfliktusokról és magatartásformákról, utóbbiban pedig az emberi kiszolgáltatottság művészi ábrázolásáról kell majd beszélnetek.

A Világirodalmat Homérosz Iliásza és Odüsszeiája, valamint Tolsztoj Anna Kareninája képviselik majd, a Színház- és drámatörténetet pedig Katona Bánk Bánja és Molière Tartuffe-je. Ezen felül egyetlen tétel szerepel még Az irodalom határterületei kategóriában, ha ezt húzzátok az irodalmi szociográfia jellemzőit kell majd Illyés Gyula Puszták népe című alkotásában elemeznetek.

Ezek tehát a témakörök, amelyekből mindenképpen fel kell készülnötök a szóbelire – ehhez sok sikert kívánunk mindenkinek.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!