Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Jel, adat, információ, kommunikáció.

Beküldő: adminszamalk
Informatika tételek

Jelek csoportosítása: a jel érzékszervekkel vagy műszerekkel felfogható- mérhető jelenség, amelynek jelentése van, ezt a jelentést valamilyen egyezmény, szabály rögzíti. A jelek sokaságát többféle szempont szerint csoportosíthatjuk, érzékszervi csoportosításuk szerit vannak látható (vizuális), hallható (audio), szagolható és nem érzékelhető jelek.

 • Vizuális jel: minden, ami látható és jel szerepét tölti be- legtöbbször 2D-s rajzok, képek, fényképek, mozgóképek, térképek, szimbólumok, de lehetnek 3D tárgyak vagy virtuális tárgyak is (például hologram).
 • Vizuális 2D jel lehet képszerű (rajz, fénykép, mozgókép stb.), stilizált (térkép, műszaki rajz, tervrajz, ikon stb.) és szimbolikus (karakterek, számok, vonalkód stb.).
 • Az audiojelek közül az információközlés szempontjából a beszéd a zene a legfontosabb. A hangjelek tipikusan időbeli analóg jelek.
 • A jeleket technikai, informatikai szempontból is csoportosíthatjuk:
 • Analóg jel: a makroszkopikus fizikai jel, általában folytonos vagy annak tekinthető (bármilyen értéket felvehet két határérték között, például idő, távolság, szín, áram, feszültség, szög, ha jel szerepet töltenek be). Az időben változó analóg jelet legtöbbször egy fizikai mennyiség reprezentálja, ami folytonos időfüggvénynek tekinthető.
 • Digitális jel : számjegyekkel leírható jel (diszkrét jelek halmaza, amelyeket számokkal jelölünk), binárisan kódolható.
 • Fontos, hogy a gyakorlatban az analóg jelet elegendően sok számmal jól lehet közelíteni. Ezekből nagy pontossággal visszaállítható az eredeti analóg jel A/D (analóg/digitális), illetve D/A (digitális/analóg) átalakítás.

Például papír fénykép-> digitális kép-> nyomtatott kép

A jelek a használati szabályaikkal együtt jelrendszert alkotnak. A jelek általában összetett jelenségek, dolgok, más jelekkel együtt újabb (összetett) jelet alkothatnak, külön jelentéssel.

A jelek elemi jelekre bontható. A jelek általában kisebb egységből, „elemi jelekből” (például pontból vagy karakterből) állnak. Az elemi jeleknek – hacsak egyúttal nem jelek is- nincs önmagukon túlmutató jelentésük, tehát értelmetlen elemi jelsorozatot is alkothatnak. Sőt, az önmagukban értelmes (összetett) jeleket is lehet olyan sorozatokká fűzni, hogy ellentmondásos, értelmetlen jelsorozatot kapjunk. A nyelvtanilag helyes szöveg jelentéstani szempontból még lehet értelmetlen

Minden adat kódolt formában van jelen

Az adat valamilyen jelrendszerben ábrázolt jelek vagy elemi jelek halmaza, sorozata. Az adatoknak általában jelentésük, értelmük van. Valamire vonatkoznak, valamit leírunk velük ű. Az adatok általában információt hordoznak.

Jelnek mindig van jelentése, különben nem jel, de előfordulhat, hogy a jelentését nem ismerjük. Az elemi jelek sorozata vagy a jelek azonban lehetnek értelmetlenek és ellentmondásosak is.

Mi az információ?

Az információ új ismeret, új tudás.

 • Az adatot értelmezzük, a jelentést megértjük, ezáltal ismerethez jutunk
 • Ha ez új ismeret, akkor információ, ha számunkra már ismert, az nem információ
 • Fontos a konkrét jelentés is, hiszen így állapítható meg, hogy új ismeret-e az információ.
 • Példa: „T= -5°C” ha tudjuk hogy ez mit jelent akkor értelmezzük az adatot, ha éreztük és tapasztaltuk, akkor többet is jelent. De ha ez új ismeret, akkor információt jelent.

Az információ szó néhány jelentése:

Az információ minden, ami adat és jelent valamit, de eltekintünk a konkrét jelentéstől, eltekintünk attól is, hogy új ismeret vagy sem.

Kiegészítés:

 • Definiálja az információmennyiség egységét! Miben egyezik az adatmennyiség egységétől?
 • Az információmennyiség egysége: 1bit két azonos valószínűségű jel közül ha az egyik bekövetkezik az 1bit információt jelent.
 • Az adatmennyiség nem azonos az információmennyiséggel, bár a mértékegységük neve ugyanaz. Egy bináris jelnek mindig egy bit az adatmennyisége, de nem biztos, hogy 1bit  az információmennyisége. Az információ akkor 1bit, ha a bináris jelek azonos valószínűségekkel fordulnak elő.

Kommunikáció:

Alapfogalmak

 • Közlemény:- az amit az adó közöl a vevővel
 • Forrás:-  (adó) az információ forrása, lehet személy, állat, szoftver, gép stb., amely a közleményt előállítja és továbbítja.
 • Jelátalakító:- a jeleket legtöbbször át kell alakítani, hogy alkalmasak legyenek a továbbításra
 • Kódoló:-  a jeleket, közleményt másik jelrendszerbe kódolása
 • Információs csatorna:- a közeg, amelyen a jeleket továbbítjuk
 • Nyelő:- (vevő) az aki fogadja a jeleket
 • Zaj:- zavaró jel, ami a közleményhez keveredik jel/zaj

Redundancia:- terjengősség mértéke: a redundás közleményben az információ nem a legtömörebben van megfogalmazva. Ez az alapja a tömörítés lehetőségének is. Az ilyen adathalmazban a hibák nagy valószínűséggel javíthatók.

Kidolgozott érettségi tételek – Érettségizz.Com

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Cookie-k (sütik)   » Háttértárak   

Nem hasznosHasznos (+10 pont, 22 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor