Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Könyvárak Tétel

Beküldő: adminszamalk
Informatika tételek

Könyvtárak

Az ismeretek közvetítésének fontos színhelye a könyvtár. A könytáraknak több típusa is van, amelyek azonban nem függetlenek egymástól, hanem egymással kapcsolatot tartó könyvtári hálózatot alkotnak.

Típusai

  • nemzeti könytárak
  • közművelődési könyvtárak
  • szakkönytárak
  • felsőoktatási könyvtárak
  • iskolai könyvtárak

Nemzeti könytárak

Feladata, hogy egy adott nemzethez, vagy annak nyelvéhez, nyelveihez tartozó minden dokumentumot beszerezzen, és feldolgozzon. A nemzeti könyvtárak rendelkeznek kötelespéldány joggal, azaz minden kiadványból kötelezően kapnak egyet.

Közművelődési könytárak

Ide tartoznak a megyei, városi és a községi könyvtárak. Ezek a könyvtárak lakossági igényeket(művelődés, szórakozás, tanulás) elégítenek ki.

Szakkönyvtárak

Specializált könyvtárak, amelyek feladata egy-egy szakmai terület, tudományág szakirodalmi, és információs igényének kielégítése.

Felsőoktatási könytárak

Feladatuk az adott oktatási intézmény oktató-nevelő és tudományos tevékenységének kiszolgálása.

Iskolai könyvtárak

Az iskolai munkákhoz szükséges könyveket, dokumentumokat biztosítja.

A könyvtár felépítése

Attól függően, hogy az olvasó részére szabadon hozzáférhetőek-e a könyvek vagy sem,

megkülönböztetünk

  • zárt raktárt
  • szabadpolcos rendszert

Zárt raktári rendszerű könyvtár esetében a könyvek nagyobbik része zárt raktárakban van, amelybe az olvasók nem mehetnek be. Ennél a rendszernél a dokumentum és az olvasó között a katalógus, a számítógépes rendszer, és a könytáros biztosítja a kapcsolatot.

Szabadpolcos rendszer

A könyvek szabadon hozzáférhetőek az olvasótermekben.

Gyakran alkalmazzák a két rendszert egymás mellett.

ETO (egyetemes tízes osztályozás), a könyvtári szakrend

A szabadpolcos könytárban a könyveket tartalmuk szerinti csoportokba rendezik, az egymással rokon tartalmú kötetek egymás mellé kerülnek. A könyvek osztályozására az ETO rendszert alkalmazzák. Az ETO a könyveket tíz főosztályból álló szerkezetbe sorolja be. A főosztályok tovább bonthatóak újabb tíz osztályba stb..

Az ETO tíz főosztálya:

0 – általános, összefoglaló műve

1 – filozófia, lélektan, etika és esztétika

2 – vallástudományok

3 – társadalomtudományok

4 – üres

5 – természettudományok

6 – alkalmazott tudományok, technika

7 – művészetek, sport

8 – nyelv -és irodalomtudomány

9 – földrajz, történelem, és életrajzok

pl.

5. természettudomány

51 matematika

510 mennyiségtan

511 számelmélet

512 algebra

stb.

52 csillagászat

A számok, illetve a csoportok tovább is részletezhetőek, ha nagyobb könyvtárban, vagy az egész rendszer szempontjából kisebb téma miatt erre szükség van. Ezek a számok a kisebb könyvtárban a könyvek raktári jelzetei is, amit a könyvek gerincére ragasztanak. A könyvtári könyvek gerincén a szakrendi jelzet mellett egy másik jelzet is van. Ez a betűkombináció arra utal, hogy az adott szakjelzeten belül hol a betűrendi helye az adott könyvnek. Ez a betűrendi jel, amelyet Cutter-számnak is neveznek. Ha a két szám együttesen a könyv polcon elfoglalt helyét jelöli, akkor az egész jelzést helyrajzi számnak nevezik. Ott ahol a könyveknek van zárt raktári tárolóhelye is, a dokumentumok gyakran kapnak raktári számot, mert lehet hogy csak ideiglenesen kerülnek szabad polcra és később visszaviszik őket a raktárba.

Katalógusok

A fenti szakrend ismeretében egy szabadpolcos könyvtárban könnyű eligazodni. Azonban, ha egy konkrét könyvet keresünk, amelynek az adatait is tudjuk, akkor más eszközre van szükség. Ez a könyvtári katalógus. A könyvtári katalógusok a könyvtárban található dokumentumok számbavételén alapulnak, s lehetővé teszik azok sokoldalú visszakeresését. A katalógus katalóguscédulákat tartalmaznak, a katalóguscédula minden fontos adatot, tartalmat a könyvről. A katalóguscédulán formailag leírják a könyvet, besorolják, hogy milyen témakörbe, témakörökbe tartozik. A szerzői betűrendes katalógus a művek szerzői szerinti sorrendben tartalmazza a dokumentumok adatait. A tárgyszó katalógus a dokumentumok tartalmi ismérveit tartalmazza, a lexikonhoz hasonlóan, a tárgyszavak betűrendjében.

A segédkönyvtár

Ez általában külön részleg. A leggyakrabban használt kézikönyvek, bibliográfiák, lexikonok, szótárak helye.

Számítógép a könyvtárban

Mivel egy könyvtárban rengeteg adatot kell kezelni (katalógusok, kölcsönzések, olvasók adatai) ezért a számítógépek már régóta fontos szerepet játszanak a könyvtárakban. Az adatokat nagy méretű adatbázisokban tárolják. Ez számos előnyt nyújt, hiszen egy számítógépes adatbázisban könnyebben lehet keresni bonyolult szempontok alapján, mint egy papír alapú katalógusban. A keresések során alkalmazhatunk joker karaktereket (*, ? – mint a fájlkeresés esetében). A könyvtárban a gépek általában hálózatba kötve működnek. A szerverhez általában terminálok, ill. munkaállomások segítségével lehet kapcsolódni.

Számítógépes katalógusok

A modern könyvtár számítógépes rendszere, adatbázisai általában az Interneten keresztül is elérhetőek. A másik terület, ahol a számítógépekkel találkozni lehet, a kölcsönzés. A kölcsönözni kívánt könyvbe egy vonalkód van beragasztva. A vonalkód a könyv egyedi azonosítóját tartalmazza. Ezzel lehet az adatbázisból kikeresni a könyv rekordját. Az olvasók olvasójegye is tartalmaz egy vonalkódot, ez az olvasó rekordját azonosítja az olvasói adatbázisban.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Állományok típusai   » Szoftver – és hardverkarbantartó programok   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 12 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor