TDOMF ERROR: Headers have already been sent in file /var/www/clients/client1/web12/web/wp-config.php on line 84 before session_start() could be called. This may be due to...

Mi az archiválás célja, hogyan lehet megvalósítani DOS paranccsal vagy más programmal ? | Kidolgozott Érettségi Tételek, Feladatok 2016

Érettségi Portál 2016

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Mi az archiválás célja, hogyan lehet megvalósítani DOS paranccsal vagy más programmal ?

Archiváláson általában a Harddisk-en lévô (adat, program, kép stb.) állományokról készült biztonsági másolást értünk, amelynek az a célja, hogy ha sérül az eredeti állomány, az minimális adatvesztéssel visszaállítható legyen. DOS külsô parancsok közül a BACKUP-RESTORE parancspár szolgál archiválási-dearchiválási feladatok végrahajtására. Az igy készült archív állományok mérete megegyezik az eredeti állományéval.

BACKUP (file-ok biztonsági mentése).

File-ok vagy file csoportok lemezre mentésére szolgál. Külső parancs.

Formátum: BACKUP ktn[d:][/s][/m][/d:hó-nap-év][/t:óra:perc:mp][/f] [/l[:étn]].

Paraméterek: – ktn : könyvtár neve, amit menteni akarunk,

– d : a meghajtó betűjele, ahová mentünk.

Opciók: – s : alkönyvtárak mentése is,

– m : csak a megváltozott könyvtárakat menti,

– a : céllemezen lévô mentéshez hozzáadja az újat,

– d : a megadott dátum időpontja után keletkezett vagy változott file-okat menti,

– t : a megadott dátum adott időpontja után keletkezett vagy változott file-okat menti,

– l : lista készítés a mentésről.

Megjegyzés: a BACKUP paranccsal archivált állományok A (Archiv) attributuma törlôdik, és mindaddig törölve is marad amíg nem módosítunk rajta.

Példák:

backup c:\ a: /s /l  az egész c lemez kimentése alkönyvtáraival együtt és lista file készítése

backup.log néven;

backup c:\kv1 a: a kv1 alkönyvtár mentése az A meghajtóra;

RESTORE (a backup-pal tárolt file-ok visszatöltése);

File v. file-ok visszatöltése lemezrôl egy másik lemezre. A backup paranccsal létrehozott állományokra használható. Külső parancs.

Formátum:

– d : éfn[/a][/p][/b:hó-nap-év][a:hó-nap-év][/m][/n][/l:idö][e:idö]

Paraméterek:

– d : a visszatöltendô file-okat tartalmazó lemez;

– éfn : a visszatöltendő file-ok nevei, joker megengedett.

Opciók:

– s:  a  megnevezett   könyvtárak, valamint  alkönyvtárak   tartalmának visszatöltése;

– p: visszakérdezés minden file visszahozatalánál;

– a, b: az a és b időpont között keletkezet file-okat tölti vissza;

– m: megváltozott vagy megszűnt file-ok visszatöltése;

– n: azokat a file-okat tölti vissza, melyek nem hosszabbak, mint a célkötetben lévő azonos nevű file-ok;

– l, e: az l és e időpont között lévő file-ok visszatölti.

Példa: restore a: c:\ /s: az egész C lemez visszatöltése alkönyvtáraival együtt. Ha az alkönyvtárak nem léteznének a C lemezen a parancs létrehozza őket.

Néhány ismertebb backup program:

FastBack;

PC-Backup;

Norton Backup.

További, napjainkban egyre szélesebb körben elterjedt archiválási módszerek a tömörítô-kifejtô (Pack-Unpack azaz Pakolt-Nem pakolt) rendszerekkel végezhetôk. A tömörítés során a tömörítô program, adott módszerekkel, a forrásállomány méretét adatvesztés nélkül lecsökkenti, miközben készít belôle egy archiv állományt. Megfelelô kifejtô programmal, vagy kapcsoló paraméterrel az eredeti állapot hiánytalanul  visszaállítható. Egy állomány általában annál nagyobb mértékben tömöríthetô, minél több szöveges részt tartalmaz, és annál kevésbé, minél több numerikus részt (számot, gépi utasítást stb.). A kifejtés a bepakolt állományok visszaállítását jelenti eredeti állapotukba.

Ismertebb tömörítô-kifejtô programok:

PKARC – tömörítô program, *.ARC  tömör állományok létrehozása vagy bôvítése (add)

PKXARC – *.ARC állományok visszafejtésére (extract)

PKZIP – tömörítô program (Zipper), *.ZIP  tömör állományok létrehozására szolgál

PKUNZIP – *.ZIP állományok visszafejtésére

ARJ – tömörítô és egyben kifejtô program, *.ARJ  állományok kezelése (legelterjedtebb).

RAR – Jelenleg a legsokoldalúbb tömörítô-kifejtô rendszer

A tömörítô-kifejtô programok kezelése, szintaxisa a DOS parancsokéhoz hasonló, az állománynév után paraméterek és opciók adhatók meg.

Példa: ARJ a -vva -r a:\turbo.arj .\tp\*.* a Turbo-Pascal könyvtár teljes tömörítése több floppyra

ARJ x -vva -r a:\turbo.arj ez pedig a visszafejése (-r alkönyvtárakkal együtt)

A segédprogramok közül a Norton Commander 4.0 -ás, és a fölötti verziói már az archiválási munkákat is korszerűbb módon teszik lehetôvé:

– archiválási módszer választható (pld. zipper vagy arj , stb.)

– Forróbillentyűk, vagy egér használhatók : Alt + F5 : Comp

Alt + F6 : DeComp

– A tömör állományok katalógusjegyzéke a képernyôre kérhetô <Enter>-el, tényleges kifejtés nélkül.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Windows alkalmazások   » Digitális aláírás   

Nem hasznosHasznos (+1 pont, 1 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor