Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Az oxigén a vegyületeiben mindig két kovalens kötést létesít. Ezért a szerves molekulában hidroxil –OH, éter –O-, vagy oxo =O csoport formájában, illetve ezen funkciós csoportok kombinációi formájában épül be. A funkciós csoport a molekula tulajdonságait döntően befolyásoló atomcsoport.

Hidroxivegyületeket két csoportoba osztjuk az alapján,hogy a hidroxil csoport nyílt láncú vagy aromás szénhidrogénlánchoz kapcsolódik. Ez alapján megkülönböztetünk alkoholokat és fenolokat. Az alkoholoknál a hidroxil csoport nyílt láncúhoz a fenol pedig a gyűrűshöz kapcsolódik.

–> Az alkoholok –ol végződést kapnak. Csoportosításuk történhet értékűség ,rendűség és szénhirogéncsoport szerkezete szerint szerint. Értékűségnél az alkohol molekuláiban fellelhető hirdoxilcsoportok száma szerint megkülönböztetünk egy-, két-, három-, és többértékű alkoholokat. Rendűség szerint úgy történik a csoportosotíás, hogyha a hidroxilcsoport láncvégi,azaz elsőrendű szénatomhoz kapcsolódik, akkor elsőrendű(primer), ha láncközi vagy gyűrűs tagját képező, azaz másodrendű szénatomhoz kapcsolódik, akkor másodrendű(szekunder), ha elágazásos, azaz harmadrendű szénatomhoz,azaz elágazásoshoz kapcsolódik, akkor harmadrendű(tercier) alkoholról beszélünk. Szénhidrogéncsoportok szerkezete szerint lehetnek telítettek, telítetlenek,nyílt láncúak, gyűrűsek vagy aromások. Az alkoholok legfontosabb képviselői az etanol más néven etil-alkohol vagy borszesz,metanol,azaz metil-alkohol, kétértékű alkohol a glikol,harmadrenű alkohol pedig a glicerin.

–> A fenolok szintén –ol végződést kapnak, de gyakran használatos régies nevük is. Az alkoholokhoz hasonlóan a molekulában lévő hidroxil csoportok száma szerint megkülönböztetünk egy-,kettő-,három- és többértékű fenolokat. A fenoltípusú vegyületek legegyszerűbb és legfontosabb képviselője a fenol más néven karbolsav.

– Az éterek olyan oxigén tartalmú szerves vegyületek, amelyek molekuláiban az oxigénatomhoz két szénatom kapcsolódik. Az oxigénatomhoz két azonos vagy különböző, nyílt láncú vagy gyűrűs, telített vagy telítetlen szénhidrogéncsoport kapcsolódhat. Ebből következik, hogy nagyon sokféle éter létezhet. A nyílt láncú éterek lehetnek szimmetrikusak vagy vegyesek aszerint, hogy az oxigénatomhoz kapcsolódó két csoport azonos vagy különböző. Az éterek elnevezése az oxigénatomhoz kapcsolódó szénhidrogéncsoportok nevéből és az éter szóból tevődik össze. A két szénhidrogéncsoport nevét abc rendben kell felsorolni az –éter szó elött. Legfontosabb éter a dietil-éter, köznapi nevén „éter”.

– Az oxovegyületek olyan, vegyületek, ahol az oxocsoport a szénlánc végéhez vagy a szénláncközben kapcsolódik a szénatomhoz. Ez alapján különböztetünk meg aldehideket és ketonokat. Az aldehideknél az oxocsoport láncvégi, a ketonoknál pedig láncközi.

–> Aldehidekre jellemző a formilcsoport. Az aldehideket úgy nevezzük el, hogy az alapszénhidrogén nevéhez az –al végződést tesszük. Az aldehidek nevében az oxocsoport helyzetszámát nem kell megadni, mert mindig azon láncvégén kezdjük a számozást, ahová az oxocsoport kapcsolódik. Aldehidek közül a legfontosabbak:form-aldehid, azaz metanal;acetaldehid, azaz etanal.

–> Mint már az előzőekben említettem, a ketonoknál az oxocsoport láncközi. A karbonil csoporthoz kapcsolódó szénhidrogéncsoportok lehetnek telítettek, nyílt láncúak, gyűrűsek, aromások, azonosak és különbözőek is. A ketonok szabályos nevét az azonos szénatomszámú szénhidrogén nevéhez kapcsolt –on végződéssel képezzük. Az oxocsoport helyzetét az –on végződés elé tett számmal adjuk meg. A mindennapi életben azonban egyes ketonok triviális neve vált ismertté, így nem árt tudni őket. Legismertebb keton az aceton.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az oldatok   » Sav-bázis reakciók   

Nem hasznosHasznos (+1 pont, 3 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor