Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Izoméria

Beküldő: adminszamalk
Kémia tételek

1. Foglaljuk össze a szénvegyületek körében lehetséges izomériafajtákat! Írjunk fel egy-egy példát a különböző izomerek bemutatására!

Azt a jelenséget, hogy egy adott összetételnek többféle szerkezet is megfelel, izomériának nevezzük. Az azonos molekulaképletű, de eltérő molekulaszerkezetű vegyületek egymás izomerjei, egymással izomerek.

Konstitúciós izoméria: atomok kapcsolódási sorrendjén alapuló izoméria. Például: a 2-metilpentán a 3-metilpentán konstitúciós izomere.

Konformációs izoméria: a különböző atomokhoz kapcsolódó ligandumok térbeli elhelyezkedésén alapuló izoméria. Példa: a ciklohexán kétféle állása:
szék konformáció kád konformáció
Cisz-transz izoméria: akkor alakul ki, ha a kettős kötésű szénatompárhoz kapcsolódó ligandumok viszonylagos térszerkezete eltérő. Egyik feltétele, hogy a szénatomok mindegyikéhez két különböző ligandum kapcsolódjon és a szénatomok közötti gátolt rotáció (kettős kötés).
Konfiguráció izoméria : konfigurációs izoméria azoknál a vegyületeknél alakul ki , amelyek nem hozhatóak fedésbe tükörképükkel , azaz királisak. A királis molekulát és a tükörképi párját (amelyek nem azonosak) enantiomereknek nevezzük.

2. Írjuk fel a pentán izomerjeit! Nevezzük meg a vegyületeket! Jelöljük a különböző rendű szénatomokat!

Az alábbi forráspontértékek mely pentán izomerekhez tartoznak?
36°C: pentán
28°C: 2-metilbután
10°C: 2, 2-dimetilpropán

3. A butánból hányféle alkán izomert lehet levezetni?

Kétféle alkán izomer vezethető le.

4. Az olefinek sósavaddiciója esetén hányféle izomer termék képződhet? Jelöljük a reakciót a propén példáján! Fogalmazzuk meg az addícióra vonatkozó szabályt!

Addíció: olyan reakció, amelyben két vagy több molekula társképződés nélkül egyesül egymással.
Markovnyikov szabály: addíciónál a H ahhoz a szénatomhoz kapcsolódik már eleve több hidrogén volt.
CH2 = CH – CH3 + HCl = CH3 – CH – CH3
|
Cl

5. Milyen jelentősége van az izomériának?

Az izomerek fizikai tulajdonságai eltérhetnek. Például az izoprén polimerizációjakor keletkező transz helyzetű poliizoprén kemény és rugalmatlan, míg a természetben előforduló cisz izomer (a kaucsuk) rugalmas és nyújtható. A természetben csak a D-monoszacharidok és az L-aminosavak fordulnak elő.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az atomok felépítése   » A hidrogén   

Nem hasznosHasznos (+4 pont, 6 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor