Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Kvantummechanikai atommodell. Kvantumszámok, atomorbitál.

 • Kvantummechanikai atommodell

  • elektronok hullámtermészetét igazoló kísérletek bemutatása után alakult ki

  • az elektronok hullámmozgását az atommag erőterében a Schrödinger-egyenlet írja le

  • az elektront térbeli állóhullámnak tekintjük a Bohr-féle kvantumpályákon

  • a Schrödinger-egyenletben található hullámfüggvény azt jelenti, hogy az elektron adott valószínűséggel található a tér meghatározott helyén

  • kiderül, hogy az elektron leginkább a hullámfüggvény maximumának környezetében tartózkodik

  • a kvantummechanikai atommodell statisztikus jellegű

   1. az atom elektronjainak energiája kvantált

   2. a kvantált állapot az elektron hullámtermészetének következménye

   3. az elektron térbeli helyzete és impulzusa pontosan nem adható meg az atommag körül  Heisenberg-féle határozatlansági elv

   4. az elektron legvalószínűbb térbeli tartózkodási helye adható meg az atommag körül; különböző energiájú elektronokat eltérő tartózkodási valószínűséggel adhatók meg  ezek az atomorbitálok

    • Kvantumszámok

     • az atomban található atomok jellemzésére (energia, térbeli elhelyezkedés, többi elektronnal való kölcsönhatás) szolgáló négy paraméter

  • főkvantumszám (n)

     • energia meghatározására szolgál

     • jó közelítéssel a Bohr-féle atommodell sorszámai

     • n = 1, 2, 3, …, 7 (alapállapotban)

     • minél nagyobb, a jelölt energia és az atommagtól való távolság is annál nagyobb

    • mellékkvantumszám (l)

   • az elektron impulzusmomentumát jellemzi

   • a főhéjon belüli lehetséges alhéjak számát és energiáját mutatja meg

   • l = 0, 1, 2, …, n-1

   • l = 0  s; l = 1  p; l = 2  d; l = 3  f

   • az elektron energiáját a fő- és mellékkvantumszámokkal együttesen tudjuk megjelölni, ami így atomorbitálokat jelöl (pl.: 2p  n = 2 és l = 1)

   • mágneses kvantumszám (ml)

     • az elektron impulzusmomentumának térbeli irányítottságát adja meg

     • az atomorbitálok töltéseloszlását a külső mágneses erőtér és az elektronok térbeli mozgása indukálta erőtér orientálja

     • ml = -l…0…+l

      • spin kvantumszám (ms)

      • az elektron saját momentumát jelöli

      • olyan tulajdonság, ami az elektron térbeli mozgásából adódó impulzusmomentumot növelni vagy csökkenteni tudja

      • (forgási impulzus)

      • ms= +½ vagy –½

       • Atomorbitál

        • az elektronnak a Schrödinger-egyenlet szerinti tartózkodási valószínűsége

        • a Descartes-féle koordinátarendszerre (x,y,z) vonatkoztatva 90% valószínűséggel az elektron az atomorbitált burkoló felületen belül tartózkodik

        • s-pálya  gömb (ml = 1)

        • p-pálya  súlyzó a tér három irányában (ml = -1, 0 , +1)

        • d-pálya  4 súlyzó és egy korong (ml = -2, -1, 0, +1, +2)

        • a pályának vannak olyan pontjai, ahol az elektron előfordulási valószínűsége nulla  csomópont vagy csomófelület

        • hidrogénatom különböző atomorbitáljainak energiaszintjeit az emissziós spektrumból lehet meghatározni; az alapállapot (1s) energiaszintje a legkisebb; a gerjesztett elektronok energiájya azonos főkvantumszámokon egyenlők (2s = 2p; 3s = 3p = 3d)  „degenerált” orbitálok, energiaszintjük csak elektromos vagy mágneses erőtérben hasad fel (Zemann effektus)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Izoméria   » Szénhidrogének   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 2 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor