Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A barokk irodalma

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

A reneszánszot követő korstílust, stílusirányzatot, a barokkot szokás a reneszánsszal ellentétbe állítani. Ennek a megközelítési módnak természetesen van alapja, gondoljunk csak a barokk szó jelentésére (‘furcsa, nyakatekert gondolkodás’), mely a késő reneszánszban az új stílust elutasító gúnynévként terjedt el. A manierizmusban – a kései reneszánsz jellemző stílusirányzatában – már találunk olyan jegyeket (pl.: mozgalmas, bonyolult kompozíció, lenyűgöző méretek, virtuóz formakezelés), amelyek a barokk ízlés felé mutatnak. A manierizmus stílusjegyei szinte megegyeznek a barokkal, azonban mégis a reneszánszhoz áll közelebb, mert hiányzik belőle a barokkra jellemző vallásos szemléletmód. Ez a vallásos szemléletmód lesz az egyik legfontosabb jegye a barokk világképének, s ebből fakadnak egyben a stílus alapvető ellentmondásai. A barokkban tehát újra felerősödik a végső és örök igazságokra törekvő metafizikai irányultság. A reneszánsz világias szemléletét újra a túlvilágközpontú gondolkodás váltja fel, és a vallási élmény válik meghatározóvá. Ezt a törekvést az irodalom meghatározó műfajai és poétikai elvei egyaránt tükrözik.

A barokk legfontosabb műfaja a hősi eposz, amely a “miles Christianus”, a keresztény lovag középkori embereszményét állítja az olvasók elé. Tasso az első keresztes hadjáratról (1096-1099) írta A megszabadított Jeruzsálem című eposzát.

A vallásos érzület megújulása részben azt jelenti, hogy egy még létező világkép kerül vissza a középpontba. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy tudatosan irányított egyházi mozgalomról, az ellenreformációról van szó, amely a katolikus egyház tekintélyének visszaállítását tűzte ki célul. A reformáció eszméivel szemben a legeredményesebben a Loyolai Szent Ignác által 1540-ben alapított jezsuita rend vette fel a küzdelmet. A rend és a korszak legfontosabb törekvése az új térítő tevékenység volt. Ezért a barokk művektől nem idegen egyfajta agitatív szándék, amely a tudatos hatáskeltés eszközeivel is párosul.

A barokk ugyan tudatosan visszatért a középkorhoz és annak vallásos tanaihoz, azonban nyomtalanul nem tudta kitörölni a reneszánsz korstílus hatását, erkölcsét, világfelfogását. A barokk ellentmondása pontosan ebből fakad. Egyrészről a vallásos szellemet az érzéki hatáskeltés, gyönyörködtetés, megdöbbentés, csodálatkeltés eszközeivel éri el, másrészről jelen van benne, mert nem tudta kiirtani a reneszánsz alatt szabaddá vált földi világ élvezetét, szerelmet, vágyakat megjelenítő ábrázolásmódot, szemléletet.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Csokonai Vitéz Mihály (Teljes tananyag)   » Stílus, stilisztika   

Nem hasznosHasznos (+13 pont, 15 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor