Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A humor az irodalomban

Beküldő: Látogató
Irodalom tételek

Beküldte: niciland

(Ez a tétel a fogalmak tisztázásával kezdődik, azután lehet válogatni, a lényeg, hogy színes legyen, de ne csak felsorolás!!! És persze 10 percig tartson. Aki akar, másról is beszélhet, ami irodalom és humoros.)

Humor:
Már az ókorban használták a szót, de biológiai, orvostudományi értelemben:
– testnedv; a bajok megemésztésére hivatott enzim
– a szervezet nedvei, melyektől az ember testi és lelki jóléte függ

Mai értelemben:
– olykor komoly mondandót leplező kedélyes, szellemes tréfálkozás
– derűs kedélyállapotból származó szellemesség
– mélyről fakadó derű

A humor fajtái:

Komikum:
-humor legfontosabb forrása
– az elnevezés a görög ’gúnydal’ jelentésű „kommosz” szóból származik,
-nevettető hatást keltő jelenet, hős, irodalmi alak.

Irónia:
– a szó eredeti jelentése: ’színlelt szerénykedés, tettetés, kertelés, tudatlanságot színlelő kérdezgetés’
– a kimondott jelentést felülírja a közlés módja által hordozott jelentéstartalom, dicséretbe burkolt gúny

Szatíra:
– maró gúnnyal vagy dühvel mutatja be az ábrázolt jelenséget
– ábrázolási módszerei között szerepel az arányok megváltoztatása, a kicsinyítés, a nagyítás, a túlzás

Paródia:
– ellendal, eltorzított dal, „mellééneklés”
– műfaj, stílus, mű vagy alkotói sajátosság komikus hatású utánzása
– jellegzetes, egyedi vonások eltúlzása, torzítása

Ókor:
A komédia vagy vígjáték a drámai műnem jellegzetes műfaja, már az ókorban megszületett.
Arisztophanész i. e. 5-4. sz. vígjáték – A madarak; A nőuralom
Plautus i. e. 3-2. sz. vígjáték – A hetvenkedő katona

Az eposzköltő Homérosz is írt komikus eposzt a fenséges téma helyett egy kisszerű, jelentéktelent választva: Békeegérharc

Reneszánsz
A reneszánsz idején a 14. században keletkezett Boccaccio novellafüzére, a Dekameron, amelynek novellái emberi gyengeségeket lepleznek le. Fordulatos, kalandos történetek, az alkotó célja az olvasók szórakoztatása volt. Ironikus-szatirikus és pajzán-erotikus novellák egyaránt olvashatók a kötetben. Kedvelt hősei a botcsinálta doktorok, a kikapós menyecskék, a szoknyavadász papok, érvényesülni akaró polgárok, a találékony szolgák, akik túljárnak az urak eszén.

Shakespeare
Az angol reneszánsz legnagyobb alakja is számos vígjátékot írt, amelyeket a váratlan fordulatok, a szövevényes bonyodalom és a bravúros nyelvi megformáltság, sziporkázó, csattanós, humoros párbeszédek jellemeznek.
Pl. Tévedések vígjátéka; A makrancos hölgy; Sok hűhó semmiért; Vízkereszt, vagy amit akartok

Klasszicizmus
Moliere klasszicista vígjátékaival egyszerre akar tanítani és gyönyörködtetni. Az ő alapanyaga az emberi természet, egy-egy jellemvonást nagyít fel, és tesz nevetség tárgyává.
A Kényeskedők a korabeli társadalom egyik visszásságát, a divatos túlzott nyelvi és viselkedésbeli finomkodást állítja pellengérre
Fösvény a szinte már patologikusan (betegesen) zsugori uzsorás, a ki a gyermekei boldogságát is föláldozná azért, hogy minél nagyobb vagyona legyen, amelyet semmire sem használ, csak gyönyörködik benne. Ugyanakkor állandóan retteg is, attól fél, hogy pénzesládáját valaki majd elrabolja
Úrhatnám polgár főhőse Jourdain úr (Zsurden) a parvenü, hirtelen meggazdagodott ostoba ember. Műveletlen tuskó, aki egy csapásra akar nemes emberként élni, viselkedni, művészeteket tanulni, táncolni, verset írni stb.
Tartuffe:
A darabok azzal válnak nevetségessé, hogy hősük egy mindenen uralkodó szenvedélyükkel eltér az átlagos, egészséges, józan embertípustól. Elsősorban gyarlóságukat, egy túlságosan kifejlődött jellemvonásukat (szenteskedés, fösvénység) fordítják felénk. Az egyedi tulajdonságokkal felruházott hősök egyszerre koruk jellegzetes figurái és örök emberi típusok.

Komédia: értékhiány lepleződik le, a hősök kisszerű, átlagos vagy tipikus alakok, akik jellembeli vagy erkölcsi fogyatékosságukkal nincsenek tisztában, vagy azt titkolni akarják (esetleg erénynek feltűntetni!) Lelepleződnek, felsülnek.

Helyzetkomikum: a külső körülmények, a szituáció folytán válik nevetsége
Jellemkomikum: a hős jelleme, tulajdonságai keltik a nevettető hatást

A magyar irodalomból

Csokonai Vitéz Mihály vígeposza a Dorottya

1799-ben Somogy megyei, Csurgói tanárkodása idején írta a komikus eposzt
Teljes címe: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársangon
Csokonai műfajmegjelölése szerint furcsa vitézi versezet
Eposzparódia: az eposz formai és tartalmi eszközeit megtartja az alkotó, de egy kisszerű témát választ, énekel meg.
A cselekmény időtartama 24 óra, színhelye Esterházy herceg kaposvári kastélya
A századforduló csodás dolgai közé emeli az vidéki környezetben játszódó történetet. A kurta farsang idején sok fiatal és kevésbé fiatal hölgy, dáma nem tudott férjhez menni, s csatába kezd a férjszerzésért, harcit indítanak a házasságra nem hajlandó férfiak ellen. A matrikulát akarják megkaparintani, amely leányságuk szégyenét és éveinek számát egyaránt számon tartja. Ezt Carnevál herceg őrzi. A férfiak serege és az amazon had összecsapása isteni közbeavatkozással oldódik meg.

Csokonai vígjátékai: A méla Tempefői; Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak

Petőfi Sándor
komikus eposz vagy eposzparódia – A helység kalapácsa

Megjelenés: 1844

Ebben a művében leszámol az addig vezető műfajnak tekintett műeposszal.
Remek lehetőséget ad Petőfinek, hogy nyelvi humorát, karikírozó tehetségét megmutassa.
A kocsmai csetepatét a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaiért vívott harcot a hősi eposzok modorában jeleníti meg a költő. Használja az eposzi kellékeket, állandó eposzi jelzőket, szándékoltan bonyolult és részletező körülírásokat, a hosszasan kifejtett eposzi hasonlatokat, tehát a mű stílusparódia.
Dévaj jókedv, kacagtató humor jellemzi. Verselése elrontott hexametert, csupán foszlányait látjuk a hősi versmértéknek. Ezzel is gúnyolódik a költő. A korabeli kritika értetlenül fogadta, érthetetlenek, durvának, ízlést sértőnek bélyegezték. Az olvasók éppen a humora miatt rögtön megszerették.

Karinthy Frigyes
Nem lehet kihagyni a sorból Karinthy Frigyes nevét, aki a humorban nem ismerte a tréfát.
„Ez a marha volt közöttünk az egyetlen zseni” Kosztolányi
A magyar komikus irodalom legnagyobb képviselője. A Nyugat első nemzedékéhez tartozik, de ő nem bölcsész végzettségű, költő, elbeszélő, műfordító (Milne: Micimackó).
Humorista, aki a komikus irodalmat magas művészi szintre emelte. A hagyományos formákat a groteszk, az abszurd és a fekete humor irányába alakította tovább.
Gondolkodásának alapvető vonása a folytonos kételkedés: „Minden másképpen van”
Szabálytalan lángelme, humorista, de emellett filozófus és humanista, aki mélyen hitt az emberben, a tudományban és a kultúrában.
Így írtok ti kötetével tört be az irodalomba:
Irodalmi karikatúrák = torzképek, paródiák gyűjteménye
E kötetbe bekerülni érdem volt, elismerést, megbecsültséget jelentett.
A barátairól, kortársairól írt karikatúrákat a rokonszenv, a finom irónia, a szeretet jellemzi. A megbírált szerzőkben nem maradt tüske, sőt egyenesen sértésnek tekintette valaki, ha róla nem keletkezett karikatúra.
„Karinthy Frigyes mellettünk és velünk harcolt ezekkel a karikatúrákkal, amelyek láthatóan ellenünk irányultak.”
(Kosztolányi Dezső)
A fennkölt irodalmi művet komikussá alakította azáltal, hogy a művészre jellemző kifejezéseket jórészt megtartotta, de jelentéktelen témára alkalmazta.. Az egyedi vonásokat eltúlozta, ezáltal torzította, így váltotta ki a komikus hatást.
Pl. Ady-paródia: a fölényes gesztust, a gőgöt, a küldetéstudatot hangsúlyozza
A sorismétléseket, a refrént, , a szimbólumok használatát karikírozza.
A Móricz-paródia az író hőseinek felfokozott ösztönéletét, szexuális vágyait túlozza el.
Karinthy számos kabaréjelenetet, humoros kávéházi történetet, reklámszöveget stb írt. (+ Tanár úr kérem)

Örkény István
Egypercesek, groteszk és abszurd

Más szerzők még:

Rejtő Jenő
Légiós regény (P. Howard álnéven): A láthatatlan légió; A három testőr Afrikában
Western regény (G. Lavery álnéven): Texas Bill, a fenegyerek; Pokol a hegyek között
Humoros és/vagy bűnügyi regény: Vesztegzár a Grand Hotelben; A szőke ciklon;
Piszkos Fred, a kapitány; Egy bolond száz bajt csinál
Jellegzetes alakok: a 3 légiós (Senki Alfonz, Tuskó Hopkins, Csülök)
Piszkos Fred; Fülig Jimmy ; Gorcsev Iván; Vanek úr

Romhányi József (Romhányi, a rímhányó)
Rajzfilm: Lúdas Matyi; Hófehér; Mézga család; Doktor Bubó; Frédi és Béni
Verseskötet: Szamárfül

Efrájim Kishon [kison] (Kishont Ferenc)
1924-2005
Humoreszkgyűjtemény: Veszett ernyő nyele; Az eszed tokja!; A zanyja Krausz

Varró Dániel
1977-
Verseskötet: Bögre azúr; Szívdesszert

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Madách Imre: Az ember tragédiája   » Zrínyi Miklós - Szigeti veszedelem   

Nem hasznosHasznos (+3 pont, 3 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor