Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A kisember alakja az orosz realizmusban

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

Az orosz realizmus a XIX. századra tehető, Puskin után. Puskin az orosz próza nyelvének megteremtője. Noha romantikus volt, a felesleges ember nála jelenik meg először az Anyegin című művében. Hiszen Anyegin gazdag, fiatal és tanult volt, de mégsem volt célja, értelme az életének. Csehov hősei is Anyeginhez hasonlóak lesznek. Az orosz realizmus másik tipikus hőse a csinovnyik, a kishivatalnok. A művek célja a társadalmi hibák bemutatása, ez tulajdonképpen egy társadalombíráló irányzat: az Oroszország óriási hivatalnokrendszerét mutatta be, bírálta azt. A csinovnyikok a kishivatalnokok, akik teljes mértékben kiszolgálják a rendszert, alázatosak feljebbvalóikkal. Nagyon keveset keresnek. Nem tudják átélni az élet szépségeit. Ha sikerül magasabb pozícióba kerülniük, az alattuk levőket tapossák, elfeledve, hogy ők is onnan jöttek.

Gogol Köpönyeg című novellájával kezdődik az orosz realizmus. Ez egy groteszk elbeszélés, hiszen keveredik benne a komikum és a tragikum, a nevetséges és a borzalmat keltő. A novella témája egyszerű. Akakij Akakijevics hivatalnok új köpenyt varrat magának. A készülő köpeny élete középpontjává válik. Azonban, ahogy először felveszi, rögtön el is lopják tőle. Akakij Akakijevics pedig belehal bánatába. Visszajáró szelleme kísérti a várost, lelopja a járókelőkről a köpönyeget. A novella címe egy ruhadarabot jelöl, amely központi motívuma a történetnek. A köpönyeg a hős számára nélkülözhetetlen: védi őt a külvilágtól, szinte meleg otthonává válik, egy új minőséget hoz a hős életébe, a szépséget. Az eddig magányos ember nyitottá válik a világra, elmegy a helyettes irodavezető összejövetelére is. A köpönyeg a társadalmi rangot is mutatja, a régivel gúnyolták, megalázták, az újat pedig dicsérik, rögtön észreveszik. A novella főhőse, Akakij Akakijevics egy megalázkodó mintaszerű hivatalnok, akinek a feladata a másolás. Munkája az új köpeny készítéséig örömet okoz neki, gyönyörködik a szép betűkben. Egy eltorzult világban él, de ő maga ezt nem veszi észre. A köpeny elvesztésével élete összeomlik, az eddig tökéletes hivatalnok magára haragít egy tekintélyes embert, a tábornokot, akihez igazságszolgáltatásért fordult. Akakij Akakijevics rájön, hogy ilyen helyzetben nem tud élni, és meghalt. A novella narrátora kívülálló, de a jól értesültség látszatát kelti. Néha megjátssza, hogy nem jól emlékezik. Fecseg, lényegtelen dolgokat ecsetel, ezáltal pedig a valóság illúzióját kelti.

Csehov A csinovnyik halála című műve A köpönyeg párnovellája. Főhőse, Dmitrij Cserjakov ugyanolyan megnyomorított lelkű kishivatalnok, mint Akakij Akakijevics. Azonban különbségek is megfigyelhetőek: Csehov hőse például eljár szórakozni. A színházban történik az a végzetes eset, ami azután közvetve Cserjakov halálát okozza. Ugyanis Cserjakov egy színházi előadás során véletlenül letüsszenti felettesét, a főtanácsost. A főhőst gyötri a bűntudat, ezért többször is bocsánatot kér a főtanácsostól. A sokadik bocsánatkérésre magára haragítja a főtanácsost, ráüvölt Cserjakovra, azt hiszi, hogy tréfa áldozata. Cserjakov nem bírja elviselni, hogy egy nála feljebbvaló embert magára haragított, így, mint ahogy azt már a cím is előrevetíti,  belehal bánatába A köpönyeg főszereplőjéhez hasonlóan. Gogol hősétől azonban eltérő módón Cserjakov kishivatalnokként hal meg, míg Akakij Akakijevics kilép a torz világból.

Tolsztoj Ivan Iljics halála című kisregényének középpontjában szintén egy kishivatalnok áll. A cím őt nevezi meg, valamint utal a regény kimenetelére. A történetet az író in medias res kezdi: az első fejezet a jelent mutatja be, a főhős a ravatalon van. Láthatjuk barátai kollégái reakcióját, mind közömbösek. A második és a harmadik fejezet a múltat tárja elénk. Ivan Iljics életét mutatja be: „Ivan Iljics élete egyszerű, mindennapi és iszonyú volt.”. Bemutatja a költő, hogy hogyan emelkedett Ivan Iljics a társadalmi ranglétrán, hogyan ívelt karrierje felfelé. A negyedik fejezet pedig újra a jelenről szól, Ivan Iljics betegségét mutatja be az író. Ivan Iljics halála előtt ráeszmél arra, hogy nem jól éllt. Rájön, hogy szeretetet és részvétet érezve mások iránt kellett volna élnie. A kisregény kevés helyszínen játszódik: Ivan Iljics otthonában. A „karrierrajz” közben tágul a tér, a hivatalnoki élet színtereit tárja elénk az író: hivatal, színház, szalon. A betegszobában pedig a tér szűkül. A kisregény fő témája az értelmetlen, rossz élet. Nem szabad úgy élni, ahogy az emberek többsége teszi. Az első fejezet rávilágít arra, hogy létezik igazi élet, a halál csak biológiai, valójában kapu az új, igazi élet felé. Ivan Iljics halála előtti utolsó pillanatokban ismeri fel az élet értelmét, ez tükröződik arcán, ami a temetésre érkezőknek fel is tűnik. Az emberekből a temetés kétféle reakciót vált ki, vannak akik közömbösek, mint például Jotr Ivanovics, Ivan Iljics barátja, ő már a kártyázásra gondol. Az egyszerű emberek pedig Isten akaratának tudják be. Ilyen egyszerű ember például Geraszin, a szolga, aki ápolta Ivan Iljicset. A mű főhőse középszerű ember, eszményi hivatalnok, aki mindig teljesítette kötelességét. Csak betegségében maradt magára, sem a gyógyszerek, sem az orvosok nem tudnak baján segíteni. Fizikai és lelki kínok is gyötrik: „Talán nem úgy éltem, ahogy kellett volna…” Elrontott életétől jobban szenved, mint betegségétől. Rájön, hogy élete nem az volt, aminek lennie kellett volna, mert nem önzetlen szeretetben élt. Tolsztoj hőse járja be a legnagyobb utat, hisz rájön az élet értelmére.

A három mű három életet három ábrázolásmóddal mutat be. Azonban közös mindháromban a kishivatalnok megnyomorított lelki világa, élete egy torz világban.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Madách Imre   » Antik tragédia - Szophoklész: Antigoné   

Nem hasznosHasznos (+42 pont, 46 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor