Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A XVIII. században a középkori vallásos világképpel és a feudális hierarchiával szemben új polgári normák és ideák születtek. A polgári társadalom megteremtését előkészítő eszmerendszert felvilágosodásnak nevezzük. A középkori vallásos gondolkodással ellentétben, vallási kötöttségektől mentes gondolkodást hirdettek. Megszületett egy új felfogás, a deizmus, miszerint Isten csak megteremtette a világot, de utána magára hagyta, nem avatkozik bele a további fejlődésébe.

A felvilágosodás eszmerendszerének két jelentős filozófiai irányzat volt a fő forrása. Az egyik az empirizmus, a másik pedig a racionalizmus. Az empirizmus szerint az ismeretek forrása a tapasztalat, a világ dolgainak az érzékszervekre tett hatása. A racionalizmus pedig az észt, az értlmet és a gondolkodást tartotta a legfontosabbnak. Alapelveit Descartes dolgozta ki, aki szerint a logika és a matematika az ember veleszületett képessége, nem pedig tapasztalatok eredménye. A kor gondolkodói szerint minden társadalmi baj oka a tudatlanság, tehát célkitűzésük lett a tudomány, és a művészetek fejlesztése.
A felvilágosodás korszakára két stílusirányzat volt jellemző, a klasszicizmus és a szentimentalizmus. Az uralkodó irányzat a klasszicizmus volt, amely alapja a racionalizmus. A klasszicisták a józan észt tekintették az alkotás fő elvének, kizárva az egyéni érzelmeket. Követendő példának az ókori művészetet tartották, mert úgy gondolták, hogy az ókori görög és római szerzők tökéleteset alkottak. Csodálták az alkotások harmóniáját, és az volt a céljuk, hogy felélesztik az antik művészeteket. Fontosnak tartották, hogy a műalkotás gyönyörködtessen, és erkölcsi célt is szolgáljon.
A klasszicisták elveket állítottak fel, szabályokat hoztak létre, hogy hogyan kell egy műalkotást létrehozni. Az irodalmat műfaji hierarchia, világos, érthető stílus, érthető nyelvezet, harmónia jellemezte. A művekre a zártság volt jellemző, a műnemeket, műfajokat, hangnemeket szigorúan elkülönítették egymástól. Előírt volt a hármas egység elve, a tér, idő és a cselekmény egységének betartása is. Kedvelt műfajok voltak; az eposz, a tragédia, az óda, az epigramma és a didaktikus irodalom műfajai; a tanköltemény, a nevelődési regény.
A klasszicizmus mellett kialakuló másik stílusirányzat a szentimentalizmus volt. A szentimentalisták főleg az érzelmeket állították az irodalmi alkotások középpontjába. A tapasztalatok által kiváltott lelki folyamatokat elemzték. A művekben fellazultak a szabályok, nem olyan merev, kötött, mint a klasszicizmus. A kedvelt műnemük a líra, műfajaik pedig az elégia, a temetői költészet, a napló- és levélregény volt, de gyakran előfordultak műfaji keveredések is. Stílusa sokkal oldottabb, érzelmektől átitatott. A művek hangulata elégikus, borongós. A hős elfordul a társadalomtól, a természet magányába menekül. A szentimentalista műalkotás tipikus szereplője a tehetetlen, cselekvőképtelen ember, aki nem tudja megoldani a problémáit. A művek gyakran végződnek halállal, öngyilkossággal.
A szentimentalizmust sz érzékenység kultuszának is nevezzük, amelyből a XVIII. század végére kialakult egy új stílusirányzat, a romantika.

Klasszicista művek, írók:

  • Moliere: Tartuffe
  • Csokonai Vitéz Mihály: Estve, Konstancinápoly
  • Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz I., Osztályrészem, Közelítő tél
  • Bessenyei György
  • Kazinczy Ferenc

Szentimentalista művek:

  • Rousseau: Júlia, vagy Új Héloise
  • Goethe: Az ifjú Werther szenvedései, A vándor éji dala
  • Kármán József: Fanni hagyományai
  • Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz, A Magánossághoz

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» József Attila - A Dunánál (elemzés)   » Wass Albert: Elvész a nyom   

Nem hasznosHasznos (+4 pont, 6 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor