Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Romantikus világlátás és nyelvhasználat szabadon választott mű alapján
Csongor és tünde, Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, A vén czigány

Vörösmarty Mihály (1800-1855)

 • elszegényedett középnemesi családból származik
 • tanulmányai: Székesfehérvárott

I. költõi korszaka:

 • 1824-ben ügyvédi vizsgát tett
 • 1826-tól Pesten él és az irodalommal foglalkozik
 • nemesi-függetlenségi mozgalom indul – Zalán futása 1825
 • ezzel a nemességet serkentette Habsburg-ellenes harcra a honfoglaló ősök, a dicsõ múlt felidézésével
 • Perczel Etelka – házitanítósodott, reménytelen szerelem
 • az 1825-27 -es országgyűlésen a függetlenségi mozgalom visszaesett, ez kiábrándította a nemesek biztatásából, a mozgalomból
 • ezeket a műveket a romantika jellemzi. A romantika táplálta a múltba fordulását, és ennek hatására fordul később a nép, a mesék világába

II. pályaszakasz:

 • nemzeti problémák, nép felé fordulás
 • a nép felemelkedésének szükségességét vallotta műveiben és politikai nézeteiben
 • Csongor és Tünde – 1826
 • folyóiratokat szerkeszt: Tudományos Gyűjtemény, Koszorú, Athénem (Toldi Ferenccel és Bajza Józseffel)

III. pályaszakasz: bekapcsolódik a reformkori küzdelmekbe

 • 1832-36 orsz.gy. hatására figyelme a közéleti problémákra terelõdött
 • fordulópont pályáján: Szózat 1836
 • a múlt példáit idézve buzdít a reformküzdelmekre
 • 1840-es évek: hazafias ódák
 • a kultúra és a haladás kérdései
 • az emberek céljának az igazságos, békés jövőért való küzdelmet tartotta
 • A Guttenberg-albuma, Gondolatok a könyvtárban (haladás)
 • a haza érdeke iránt közömbös nemességet keményen ostorozza: Országháza
 • 1846 galíciai parasztfelkelés megdöbbentette: reménytelennek látta a fejlődés útját: Az emberek – jobbágyfelszabadítással elkerülhetõ egy hasonló vérontás: A Guttenberg-album
 • 1848-ban a sajtószabadságot üdvözölte: Szabad sajtó
 • kései szerelmes versek: Csajághy Laurához : ábránd, Merengőhöz, Laurának 1841-ben ismerte meg, 20 év korkülönbség, 43-ban feleségül veszi- kételkedés van a versekben
 • ezután költészete a szab. harc irányába fordult Világos után bujdosni kényszerül – ez megrendítette és a nemzet pusztulását látta
 • 1854 A vén cigány : a jobb jövő reménye, fél a háborútól
 • 1850-ben hazatér a bujdosásból, Haynau megkegyelmez neki, de ö már egy testileg-lelkileg összetört ember
 • 1855-ben halt meg

Művészi kifejezõ eszközei gazdagsága:

a) műfajokban:

 • nemzeti eposz: Zalán futása
 • verses elbeszélés: Szép Ilonka
 • ballada: A búvár Kund
 • hazafias-politikai: Szózat
 • hazafias óda: Honszeretet
 • bölcselõóda: Gondolatok a könyvtárban
 • rapszódia: A vén czigány
 • epigramma: A Guttenberg-albuma; Laurának
 • mesedráma: Csongor és Tünde
 • romantikus dráma: Vérnász;Marót bán

b) nyelvben

 • a megreformált irodalmi nyelv és a szépnyelv összeötvözése
 • romantikus költői nyelv: ellentétes végleteket összefogó gazdagság láttató erő: Zalán elõhangja, Elõszó nemes pátosz: Szózat nagyfokú érzelmi hatás zeneiség
 • tömörség: az Éj monológja, az Országháza befejezése
 • ellentét: Szép Ilonka : “Felrobogtak…”
 • népi íz: Csongor és Tünde Balga-jelenetek

Vörösmarty jelentõsége

 • a reformkorszak legnagyobb költője: a reformkor küzdelmeinek és félbeszakadásának hű kifejezője, a nagy nemzeti költészet kialakítása
 • nemcsak politikai, hazafias és bölcselő költő, hanem jelentős szerelmi költő is, epikájában is vonzó nő alakok megteremtője
 • a legnagyobb romantikus költőnk, a romantikus nyelv művésze
 • mind a három műfajcsoportban alkotott nagy műveket

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Ady Endre (I)   » Petőfi Sándor - Az apostol   

Nem hasznosHasznos (-2 pont, 8 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor