Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A romantika (I)

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

 A romantika jellemzői az európai irodalomban

A 18. század vége megvalósítani látszott a filozófusok álmát:a francia forradalom és az ipari forradalom létrehozták a modern polgári társadalmat.Az eredmény azonban messze volt a tökéletes törvényesség és szabadság “világpolgári állapotától.”A létrejött új világ nem váltotta be az elképzelt reményeket.(Fokozódó munkamegosztás,embertelenné váló életkörülmények)

Az 1790-es évek fiataljainak nem kellett ez a valóság, mely egyre ellenségesebb, és bonyolúltabb lett, így egyre nehezebb a megfelelő művészi forma megtalálása.A művészi forma alapja mindig világnézeti.A 18.századig művész és közönsége egységét közös világnézetük biztosította.A régi vallásos világnézet megindulásával ez az egyetértés megszűnt,a művész és közönsége között távolság kelettkezett, amely máig is tart.(Victor Hugo:Hernani című bemutatójan ököllel esett egymásnak a közönség 1830-ban.)Ez a megbomlott összhang, művészi köznyelv elvesztése az oka a romantikusok formai kísérleteinek,új műfajok kelettkezésének.

A klasszicizmus után a művészeti stílusok gyorsan változnak,mert a gazdasági és a társadalmi fejlődések felgyorsulnak. A ROMANTIKA a 19. században bontakozik ki jelentése:regényesség. Polgár világra épül, a kapitalista világban alakul ki, ezért pénzközpontú és érdekhajhaszó.

Előzménye: A szentimentalizmus. A felvilágosodás áramlata:a klasszicizmus és a szentimentalizmus. A szent.is stílusirányzat, de míg a klasszicizmus az értelem felvilágosodását, a szentimentalizmus az érzelem felvilágosodását tűzte ki célul. A romantikusok felfedezik az egyéniséget, személyiséget, ezért kedvelt forma a napló, levél-regény és a líra. Szenvedélyeket ábrázol, a feudalizmus elleni lázadozás jellemzi.Pl:Rousseau:Új Heloise, Kármán Józef.: Fanni hagyományai, Goethe:Ifjú Werther szenvedései, Charlotte Bronte: Jane Erye.

Szerb Antal szerint: a romantikát a VISSZA A TERMÉSZETHEZ mondat fejezi ki legtalálóbban, mert:a természethez szó kifejezheti:

  • az ősi szabadon alkotó személyt, az alkotót
  • a romantika szereti a falusi, vidéki környezetet,falut,tájat, természetet, a felvilágosodás városi jellegű.
  • a szentiment. a népről az elnyomottakról szeret írni a klasszicizmus az arisztokráciáról az udvari világról, és mindenben az ésszerűséget keresi.
  • a szentiment. a nemzeti múlt keresését tűzte ki célul, az ún.naív részét keresi a kultúrának, míg a klasszicizmus emberideálja a nemzetek feletti világpolgár.

A romantika nemzeti mozgalmakkal kezdődik. Visszanéznek a múltba, de ez nem a valóságtól való elfordulást jelenti, hanem ez a nemzeti fellendülés hajtóereje.( Herder népdalokat gyűjt, skót népdalokat gyűjt:MCerson:Ossián c. műve: nem valós mert nem talál semmit a gyűjtőútján, ezért kitalálja. Nagyon kedvelik a korban, Petőfi: Homér és Osszián c. műve)

A romantikusok szeretik az érzelmeket, idillt, de mindezt keveri a hátborzongató, természetfeletti dolgokkal. Egyéniség kereső, korlátokat áttörő művészet jellemzi.Új műfajokat talál ki, mert szerinte a művész: látnok, teremtő zseni, vátens.Olyan formákat hoz létre, ami eddig még nem volt.Belenéznek az ember lelke legmélyére,heves érzelmeket, szenvedélyeket ábrázol.Szereti a babonákat, a misztikus dolgokat.Mindig különös kalandokat keres,szókimondó, lelküket szinte kiöntik.Szereti az álom és a képzelet részletes feltérképezését.
A romantika célja a kimondhatatlan dolgok érzékeltetése, ezért összekapcsolják a lírát, a zenét, és a festészetet.Új formát teremt: Pl: a LÍRAI EPOSZ-t Ilyen:Vörösmarty:Zalán futása.Szereti a szabálytalanságokat, romokat.( Puskin: Anyegin: kihagy részleteket, a művet szándékosan nem fejezi be, ez az élet.) Nagyon fontos a művészetében az ŐSZINTESÉG, intuició :megérzések. A romantika is szereti a történelmet, elsősorban a középkort,(a misztikumok miatt.) a keleti világokat (Goethe:Nyugat-keleti Díván),és az exotikumokat. Szereti a szubjektív műfajokat: dal, ballada, líra. Művészi szabadságot adnak egymásnak is. Nem ismerik az átmeneti jellemeket, a szereplők vagy elvetemülten rosszak vagy nagyon jó tulajdonsággal rendelkeznek.Gyakori a DOPPELGANGER: olyan testvérek, legtöbbször ikrek, ahol az egyik nagyon jó( kedves, becsületes, jóhiszemű, jóakaratú,…) a másik a rossz (gonosz, ellenséges …) Ilyen doppelganger-t alkalmaz Pl: Schiller: Haramiák c darabjában. E művek vége meghatározott: a jó győz, a rossz elbukik, de előfordul, hogy a jó is elbukik, viszont a gonosz mindig elnyeri bűntetését

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A német romantika   » Juhász Gyula: Tiszai csönd   

Nem hasznosHasznos (+5 pont, 17 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor