Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Ady Endre – Léda versek (I)

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

Ady Endre – Léda versek (I)

A 19. század végének új törekvései az ő költészetében teljesedtek ki első ízben. Neve új korszak kezdetét jelöli irodalmunk történetében. A magyar szimbolista költészet megteremtője.

Életrajz

 • 1877-ben született Érdmindszenten
 • Zilahon érettségizik, majd Debrecenben jogot tanul
 • 1900-tól Nagyváradon a Nagyváradi Napló munkatársa
 • 1903. ismeretség és szerelem Diósi Ödönné Brüll Adéllal (LÉDA)
 • 1904. Párizsban tudósító, élete során hétszer tölt itt hosszabb-rövidebb időt
 • 1905-től a Budapesti Napló munkatársa1906. Új versek, a modern magyar líra első nagy állomása
 • 1910. levelet kap rajongójától, Boncza Bertától (Csinszka)
 • 1912. szakítás Lédával
 • 1915. feleségül veszi Csinszkát, egy ideig Csucsán laknak a költő ekkor már súlyos beteg, majd Budapestre költöznek
 • 1919 januárjában meghal Budapesten

Kiegészítés: Rövid fogalommagyarázat

Impresszionizmus:Egyszeri érzések, hangulatok, pillanatnyi lelkiállapotok megragadása. Egyéni látásmód: a világ dolgait nem tényszerűen ábrázolja, hanem az a fontos, hogy a milyen hatás gyakorol az emberre. Irodalomban: elsősorban a lírára jellemző.

Szimbolizmus: XIX. Század vége. Szimbólum = jelkép. Franciaországban létrejött irányzat. Érzések, hangulatok, elvont fogalmak, rejtett összefüggések, mély lényegi tartalmak szimbólumokba rendezése. A képi illetve az elvont sík elemei nem feletethetők meg egymásnak csak egészben, összemosódnak gazdag jelentéstartalmú. Nem lehet megfejteni ezeket a verseket csak megérezni.

Szecesszió: Szecesszió = kivonulás. Hátat fordít a társadalomnak, a valóságos társadalmat tragikusnak látja →pesszimista látásmód. Egyéniség, szubjektum felé fordul. Témái: szerelem túlfűtött érzés, szenvedély minden fölött uralkodik, erotika használata, Perdita motívum: lesüllyedt és tisztátalan örömlányokkal foglakozik a költő és szánalommal fordul feléjük. Halál, betegség, elmúlás, romlás, pusztulás

Költészete

 • Verseinek középpontjában önmaga áll
 • A versek történése fiktív térben és időben játszódik, elmosódnak a tér és az idő határai, lélek tájait mutatja be
 • A szereplők nem élnek egyetlen konkrét korban sem, mégis benne élnek mindegyikben
 • Valamennyi vesében találhatók szimbólumok, amelyek többértelműek. Az álmokat vágyakat, a meghatározhatatlant fejezik ki.
 • Hatással volt rá a francia szimbolizmus, Vajda János költészete és a századvég magyar költői

Léda-szerelem jellemzői

 • Ady életformájában és szerelmi ügyeiben is más értékrendhez igazodott, nyíltan vállalta kapcsolatát Lédával: Léda férjes asszony volt, zsidó, idősebb a költőnél
 • Léda művelt, feltűnő jelenség volt, szabad gondolkodású volt a szerelemben, de ragaszkodott a házasság keretihez. Léda ismerteti meg Adyval a francia költészetet, ennek eredményeképpen változott meg Ady költészete, szinte ő teremtette meg.
 • Ady túl sokat várt ettől a kapcsolattól
 • Menekültek a hétköznapokból az álomvilágba

Léda-versek = „Léda-asszony 

 • Verseit a nagy szenvedély, életvágy, érzéki forróság jellemzi
 • Benne van a menekülés vágy, az egyéni megváltódás óhaja, elválások és egymásra találások, ellentétes és diszharmonikus
 • Hiányérzés, hiábavalóság
 • Halálhangulat, pusztulás,
 • Nem eszményi nő Léda, nem boldog szerelem az övék, örök szakítás és kibékülés tíz évi
 • Szerelmi lírája halálhangulatú: egymást és önmagukat is
 • Szerelmi érzés nem a boldogság, a beteljesülés, sokkal inkább a soha be nem
 • Újfajta szerelemfelfogás és
 • Lázadás, polgárpukkasztás a cél

Meg akarlak tartani

 • Megjelenik a szerelemben való ellentét, ezen alapul a vers
 • Csak a vágyakozás, a reménykedés adja szerelmük tüzét

Héja – nász az avaron

 • Diszharmonikus szerelem motívumai jelennek meg: vergődő nyugtalanság, örökös fájdalom,
 • Szerelmesek szimbóluma a
 • Látunk egy szerelmi együttlétet, de ez nem túl idilli, inkább harc
 • Ady és Léda násza egy csókos ütközet, útjuk a Nyárból az Őszbe tart
 • Egyre gyorsabban mennek az Őszbe, végül megölik egymást, elpusztulnak
 • A küzdelem a szerelem általános jellemzője
 • Általános sorsot példáz a vers: nemek ősi harcát, de a befejezés némi együttérzést sugall, ellenfelek a harcban, de szövetségesek a reménytelenségben
 • Durva, nyers mozdulatok, hanghatások

Örök harc és nász

 • Minden szerelem rejtett ellentmondása a vonzás és taszítás kettőssége
 • A teljes egyesülés vágya és ennek lehetetlensége jelenik meg

Lédával a bálban

 • Mátka párok ↔ fekete
 • A mátka párok boldogok, örülnek a szerelemnek, fiatalok
 • A fekete pár már öreg, mások, mint a többi
 • Mikor őt megjelennek, mások megijednek tőlük, attól, hogy ilyen is lehet a szerelem
 • Ők valamennyire átveszik a főszerepet, elkezdenek táncolni
 • Sejtelmes vízió fejezik ki a boldogtalanságot, az ifjúság és a szerelem elmúlását
 • A vers sejteti, hogy nincs igazi örömöt és megváltást jelentő szerelem, a boldogtalanság mindig a boldogság mögött áll

Elbocsátó szép üzenet

 • Kegyetlen szakító vers, amellyel szerelmük véget ér
 • Igaztalan költemény, amely nemcsak egy asszony megtagadása, hanem szakítás magával a szerelemmel is
 • Ady minden nőben önmagát szerette, ezért a kemény szavak, amelyekkel Lédát mélyen megbántja

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A magyarokhoz   » József Atilla tájlírája   

Nem hasznosHasznos (+25 pont, 39 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor