Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: tyldi95

– megjelenés: 1906.
– kötet elején : cím nélküli vezérvers, ez a 4. ciklus utolsó versével keretet alkot – mind a kettő ars poetica = költői hitvallás
– 4 ciklus – egészet Lédának ajánlja

Góg és Magóg fia vagyok én…
– cím nélküli vezérvers – programadó vers – összefoglaló jellegű ars poetica
– erős újítási szándék – új szó ismétlődése – lázadó
-szimbolizmus: többjelentésű tulajdonnevek : Góg és Magóg, Pusztaszer, Kárpátok, Dévény
-Góg és Magóg: Anonymus köti őket össze – Bibliáig vezethető vissza – ősmagyarságra utal
– Verecke: hágó, honfoglalás
-Dévény: nyugat; klasszikus modernség
-Vazul: hagyományokhoz kötődő alak, István ezért nem akarta utódjának ( fiai viszont továbbvitték István örökségét) + a lírai én vele azonosítja önmagát
-Pusztaszer: honfoglalás – negatív értelemben utal vissza rá
-Lírai én egyszerre magyar, a hagyományok őrzője és a nyugati új költészet megteremtője

Új vizeken járok
– kötet utolsó verse – párhuzamba állítható a vezérverssel – keretes szerk.
– címelemzés: újdonság; E/1 jelen idejű ige ; vízre pedig mindenkinek szüksége van – toposz
– a szöveg szimbolista hagyományokat követ
-Rimbaud: A részeg hajó ; Baudelaire: Az utazás
– vers beszélőjének szerepei: részeg evezős: bátor – új irányba akarja evezni sorsát. A részeg nem feltétlen irányít, csupán csak igyekszik.
2. szerep: hegedős szerep: művészet
– ihletforrása: szentlélek kocsma gőze
– lírai én a régit elutasítja – új lehetőségek felé törekszik – mások és saját régi álmait is ott hagyja
-száll szó ism. – szabadság
– környezet: elutasító, szürke, átlagos, cinikus – szerző ezektől elhatárolódik – nem hagyja magát befolyásolni
SZIMBÓLUMOK: holnap, szűz, vizek – veszély, jövő ,lehetőség
Ebben csak az újítás fontos, míg Góg és Magóg- ban a hagyomány is

1. ciklus: Léda asszony zsoltárai
– utal a szerelmére, Lédára, aki férjezett – ezt Ady felvállalta
– Léda az ókori görög mitológiában is jelen van – Zeusz hattyú alakjában csábította el
– Zsoltár – dicséretek
– Héja-nász az avaron: -héja: ronda, sötét, ragadozó madár
– Nász: esküvő; avar: ősz, lehullott falevelek
– Ambivalens érzés – mindenhogyan rossz
– Rímképlete: aax
– Ellentét: „csókos ütközetek”
– Szöveg ellentmondásos érzéseket fejez ki – szerelem, összetartás harc, ütközet
– minden szerelmi kapcsolatra vonatkoztatható
– Ellentmondásosságot a költő stíluseszközei is alátámasztják – rím, felsorolás
– Évszakok: mindig topozok (Lédával a bálban hasonlít erre)
– 2. ciklus: A magyar ugaron – tájleíró versek
– Németh László szerint Ady tájversei nem tájat ábrázolnak, hanem az önkifejezés eszközei. Szakít Petőfi romantikusan eszményítő, ill. életképszerű tájlírájával: a táj az egyéni, ill. a nemzeti sors szimbóluma
– Ugar: szimbólum – Mo. fejlődésben elmaradott országunkat jelképezi, mely termékeny, csak nincs használva
– LÁTOMÁSOS TÁJKÖLTÉSZET: tájversek hagyományára épít – nem a táj szépségének leírása kerül előtérbe, hanem a lírai én és a környezetének viszonya – mindezt látomásos képalkotással éri el a szerző
– Kevesen értették meg Adyt, a szövegeit – hazaárulónak tartották
– Ciklus 1. verse: A Hortobágy poétája:
– Hortobágy: gémeskút, Alföld, pusztaság, lovak, ősmagyarság (itt egész M.o.-ra utal)
– Poéta: költő, latin/ görög eredet
– 2 szó között ellentét
– A Hortobágy egész Magyarországra utal
– Cím: metonímia
– Téma: ebben a környezetben 1 művész nem tud alkotni ( poéta környezet (sivár,durva)) ; csordanép – többjelentésű – állati viselkedés, tönkreteszi az alkotást
– Virág: költészet, alkotás, szépség
– Piszkos, bamba társak: lelkekben lévő gonoszság, lélek negatív oldala, szegénység, nem akar fejlődni és változni, konzervatív
– Művészember: átlát dolgokat, érzékeny, álmodik, vágyakozik
– Körny. Hatására a lírai én hasonul a környezetéhez
– Kimunkált, költői nyelv káromkodás ; zene fütyülés

ATisza-parton
Vers szövege – első gondolatok; asszociációk
Összegzés/ kapcsolatok

1. vsz A Hortobágy poétája c. verssel összeköttetés: bamba, virág
1. sor: Jöttem a Gangesz partjáról Múlt idős ige; indiai szent folyó; Kelet – vallásosság, hagyományos, mesés
Ady képzeletben volt ott Álmok, vágyak – Gangesz
2.sor: Hol álmodom déli verőn Dél+ napsütés: hőség, csúcspont, melegség
Verőfény: megvilágítás,értelem
Fény: szükséges az élethez Cím+ utolsó sor – keret
Gangesz Tisza
Múlt jelen
3. sor: A szívem egy nagy harangvirág Metafora: szív= harangvirág
Virág: költészet jelképe
Harang:templom, isten
Nyitottság+ virág:harangvirág form. 1. vsz: vágyik szépség, alkotás, költészet
Ø negatív érzések
4.sor:S finom remegések: az erőm Metafora: remegések-erőm
Erős érzelem
Nem túl erős – érzékeny

2. vsz
1. sor: Gémes kút Alföld, Hortobágy, víz hiánya, állatok 1.vsz 2. vsz.
finom remegés durva kéz
déli verő sivatag
álmodoztam álom- bakó
Malom alja Várakozás, gabonaőrlés. beszélgetés. pihenés, kicsit mint a kocsma Ø alkohol 2. vsz: valóság, jelen
fokos Fegyver, betyár, kuruc
2. sor: sivatag Szárazság, terméketlenség, minimális élet, forróság, Afr. műveletlenség
lárma Hangzavar, zűrzavar
Durva kezek Erő, munka, öregség, határozottság, erőszak
3.sor: vad csókok Szenvedély, szerelem, erőszak, érzelem
bambák Tudatlanság, butaság, műveletlenség
Álom-bakók Bakó= hóhér – tönkreteszi az álmot Megölték az álmait; negatív;Ø álom;Ø alkotás
4.sor: A Tisza-parton mit felébredés,költői kérdés,jelen idő
keresek?

A magyar Ugaron
– azonos c. ciklus utolsó verse: keret
– Ugar: középponti szimb., jelentése: lsd. Ciklus címét
– múltban termett itt virág
– E/1- ben írja a verset (lírai én) – magyarként beszél, ismeri a vidéket
– 1.-2.vsz.: lírai én aktív
– 3.-4. vsz.: -,,-; elszenvedi a változásokat/ passzív – környezete cselekszik – elnyomják
Elfojtják a gondolatait – nem képes cselekedni – nincs ereje
– gaz: műveletlenség virág: költészet
– aktivitás passzivitás
– múlt jelen
– kacagó szél suhan el :1.) gúny – sikertelenség
2.) szélnek semmi sem akadály
3.) eltemeti a költészetet
A ciklus az alkotni vágyó ember és a műveletlenség közötti kapcsolatot firtatja

3. versciklus: A daloló Páris
– a ciklus utolsó verse: A Szajna partján
– a Tisza- parton c. vershez hasonlít a címadás ill. a megformáltság
– Gangesz- Tisza – Tisza- parton ; ebben a versben pedig a Duna és a Szajna adja a vers központi ellentétét
– ellentét: lírai én 2féle élettere
– mind2 folyó szimbólum a jelenhez kapcsolódik
– 2 élettér, 2 helyszín, de 1 idő
– lírai én önmagát kettéosztja. Énjei között ellentét: én Másik

Duna Szajna
Negatív kifejezések „ démonok” pozitív értékek: „álmok” „szűz szerelem”

4. ciklus: Szűz ormok vándora
– vegyes témájú szövegek, az előző ciklusokból kimaradt versek

Az én menyasszonyom (1900)
– még nem ismeri Lédát, még nem volt Párizsban – nem találkozott a nagy szimbolista költők műveivel
– lázadó hangvétel
– nem számít, hogy a szerelme egy céda, csak azt várja el tőle, hogy szeresse és álljon mellette
– felrúgná a szabályokat
– környezettel állítja szembe magukat – mindenki bűnös, csak ők ketten nem

Ady költészetének hatása az utókorra: többféle irodalmi és politikai irányzat találta meg benne példaképét, és ennek megfelelően költészetének más és más rétegét helyezték előtérbe, ami megnehezítette életművének tárgyszerű megközelítését

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Nagy László (1925-1978)   » Német felvilágosodás (Goethe és Schiller)   

Nem hasznosHasznos (+5 pont, 17 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor