Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Arany János (1827-1882)

Beküldő: Látogató
Irodalom tételek

Készítette: Heidinger Zsanett

Arany János élete

– Nagyszalontán született, egyszerű családban
– Család súlyos tüdőbajjal küzd
– Anyja:Megyeri Sára
– Apja:Arany György
-8 gyerek közül csak kettő marad életben (János, Sára)
– Késői gyerek (amikor ő születik nővére már férjhez ment és gyereke is lett)
– szülei tanítatták és mivel anyagi gondokkal küzdöttek Arany az iskolában lakott és tanítóskodott
*hamar kitűnik jó eszével
*tanítóskodik
*DE hamar otthagyja az iskolát és vánorszínésznek áll
– Elég hamar gyalog hazaindul, mert azt álmodja anyja meghal
*hazaérve apja megvakult és anyja 2 héttel később meghal
*ennek hatására a költő elhallgat
– Jegyző lesz Nagyszalontán
– 1840-ben feleségül veszi Ercsey Juliannát
*2 gyerek születik : Juliska és László
– Szilágyi István elolvasta műveit és rávette Aranyt, hogy jelentkezzen a Kisfaludy társaságba (1845)
*ír egy eposzt: Elveszett alkotmány
*nyer, de nem büszke rá, mert a rosszak között volt a legjobb
– Újra jelentkezik (1846)
*Toldit küldi be =>nyer és hatalmas sikere van
– Sokat ír, az olvasók ráveszik, hogy írja meg a Toldi folytatását => Toldi estélye => De nem népszerű és csak sokkal később adják ki
– 1848-’49-es szabadság harc idején: * nem szereti a harcot, de nagy a nemzettudata
*Nép barátja szerkesztője
– Szabadságharc után: bujdosnia kellett => elszakad családjától: *Geszt:házi tanító a Tisza családnál
*Nagykőrösön helyettes magyar tanár és balladákat ír
– Nép nemzeti irány: Gyulai Pál a vezető- példaképe Petőfi S., =>hozzá hasonlót keres => Arany J. de ő nem akarja elvállalni, de végül rábeszélik => felmegy Pestre ,felviszi a családját és Nemzeti költő lesz
– Pesten különböző pozíciókat kap:
*MTA( Magyar Tudományos Akadémia) tagja : Zrínyi és a Tassó székfoglaló tagja
*később a titkára
– Leterhelődik, alig alkot
– Szépirodalmi Figyelő szerkesztője, de nem olvassák ezért átnevezi : Koszorú
– Nem érzi magát jól Pesten, hiányzik neki az alkotói magány és a csönd
*rátalál a Margit szigetre és itt pihen
– Gyulai Páltól kap egy kapcsos könyvet : ide írja verseit napló szerűen
*Pál ráveszi, hogy néhányat kiadjon
– Meghal => fia kiadja minden versét

Pályakép

1. korszak: Szabadságharcig
*vígeposzt és epikus költeményt ír
2. korszak: Szabadságharc bukása után
*lírikus alkotás jellemzi
3. korszak: Nagykőrösi korszak:
*balladákat ír
4. korszak: Pesti évei
*epikus, elbeszélő költemény (Toldi estéje)
*lírai (Őszikék ciklus)
*ballada

Munkássága

– orosz nyelvről fordít, de nem tud oroszul
– tanulmányírás

Elégikus alkotásai

Letészem a lantot
– cím: abbahagy valamit
– műfaj:elégia
– szerkezet: 1.refrén:nyomatékosít
2.jelen és múlt váltakozik, időszembesítés
*Érték teli:2vsz-5vsz
*Értékveszített: Múlt: 1vsz, 6vsz-7vsz
* Narráció:4vsz:Petőfi idéz
6vsz:pusztulás szavai: halál, temető
Sok a kérdés, bizonytalan
Ősszel
– műfaj: elégia
– Osszián —–Homérosz
Osszián: komor hangulat, monotalizás, pusztulás, DISZHARMÓNIA
Homérosz: dicső, boldog, értékteli, HARMÓNIKUS
– Metaforákkal teli

Kertben

– toposzértéke: nyugalom, harmónia, boldogság
– elsődleges jelentés: E/1 kertészkedik —> szomszédot látja, meghal egy nő, koporsót csinál neki
– másodlagos jelentés: az ember/világ közönyös
– allegórikus vers
– műfaj: elégia

Pesti évek lírája

Az öreg zsidó

– drámai monológ
– alaphelyzet: E/1, bolyongásról szól
– költői eszköz: úton lét  célkeresés  bolyongás – meghatározza a verset
– megnyugvást keres
– célja: alkotni vágyik
*vers vége: minden eléri a célt, minden megnyugszik
*tömeg van, de egyedül érzi magát (elidegenedség)
*paradoxon: ,,Éhes vagyok, ennem iszony”
Feloldhatatlannak tűnő ellentét
– cél  valóság
alkotni nyugalomban pesten van elvárásokkal
– forma: drámai monológ, refrén, metefora, ellentét, párhuzam

Kapcsos könyv a kezében

– őszikék ciklus
1. ősz topoz, évszakhoz való kötődés
2. saját öregedése
3. őszikék virág

Vásárban

– vershelyzet: költő Pesten megpillant egy vásári szekeret
– beszédhelyzet: honvágya lesz, visszaemlékszik (gyerekkorra is)
költői kérdéseket használ
metafora: ,,Mező üde lelke”
pillanatnyi hatást idéz: szín, hallás, illat, ízlelés,tapintás
– 2 újszerűség: impresszionizmus
Elidegenedség

Őszikék

-1. rész: címmagyarázó: virág és csibék
Metaforikus
-2. rész: – értelmiség

Epilógus

– hattyúdal: utolsó dal az őszikék versciklusban
– taglómondat
– szerkezet: 5 5 5 (15vsz)
– 1. szakasz: az életet megéltem MÁR
 utal a múltramúltidéző
E/1 narraliva
Vándor, aki úton van
Ellentét: őbennülők:úr,hölgy
*vándor:keresés
Virág: boldogság, öröm
Út: élet
-2. szakasz
,,Az életet ím megjártam”
– jelen idő
– belső világát, érzéseit tárja fel csalódás, elégedetlenség
– vágy  valóság
nyugalom, biztonság, alkotás hírnév,címek

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Arany balladaköltészete   » Nagy László (1925-1978)   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 8 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor