Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Az eposz

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

 

Az eposz verses nagyepikai műfaj, mely egy egész közösségre kiható nagyjelentőségű eseményt dolgoz fel, illetve az esemény azzá válik az eposzi ábrázolás során. Az újkorban a különösen nagyszerű eposzt epopeia névvel is illetik. Ideje mindig a múlt, mely az elbeszélő és a befogadó számára is követendő példa. Hőse, az ‘eposzi hős’ istenektől, természetfölötti lényektől támogatva vagy éppen hátráltatva hajtja végre tetteit. Ennek megfelelően az eposz mindig

két szinten, az istenek és emberek szintjén játszódik. Az eposz harmonikus világképet sugalló műfaj, hiszen mindig viszállyal kezdődik és megbékéléssel ér véget. Az elnevezés az ókori görögöknél eredetileg a – bármiféle műfajú – hexameterben írt verseket jelölte. Később, de még az ókor folyamán a kifejezés értelme leszűkült a görög és római költészet nagyobb terjedelmű hőskölteményeinek, valamint mitológiai költeményeinek körére. A 18. században kialakult tágabb, átvitt értelemben nemcsak a görög-római mintákat követő alkotásokat nevezik eposznak, hanem bármely nép hősköltészeti vagy mitológiai tárgyú, verses nagy- és közepes epikai (vagy epikolírikus) alkotásait.

Hőse: az istenek által is támogatott nagy formátumú hős, az ún. eposzi hős.
Története: mindig két szinten játszódik; az istenek és az emberek szintjén
Ideje: mindig a múlt; s ez az alkotó ill. befogadó számára eszmény, követendő példa

Homéroszi eposzok

Az európai irodalom kezdetét két hatalmas elbeszélő költemény jelzi, az Íliász és az Odüsszeia. Az ókori hagyomány mindkét eposz költőjének Homéroszt tartotta. Magáról Homéroszról semmi bizonyosat nem tudunk, sőt már az antik görögök is a mítoszok meselégkörével vették körül személyét. Rengeteg fantasztikus elbeszélés szólt róla. Ha létező személy volt Homérosz, akkor a legvalószínűbb, hogy i.e. a VIII-VII. században élt. Egyes források szerint vak énekes volt, de Homérosz lehetett egy ión énekmondó iskola is, az ún. Homérida nemzettség gyűjtőneve vagy az Íliász-költő neve a költőt jelentette, s a név fogalommá magasztosult. A legendás vak szülővárosának rangjáért a monda szerint már az ókorban 7 város versengett.
Az eposz kötött formájú nagyepikai mű, amely egy kivételes képességű, természetfölötti erőktől támogatott hősnek egy egész nép életében döntő fontosságú tettét beszéli el. Már az Íliász és az Odüsszeia előtt is létezett görög epika, de ezeknek leírását évezredes szóhagyomány előzte meg. Ezek az ún. genealógiai énekek, melyek a homéroszi eposzok legfontosabb előzményei. Ezek az eposzok nem a népi énekek laza egybefűzéséből állt össze, hanem a szerző az eseményeket a rá hagyományozott anyag felhasználásával a kultúrközösség tagjaként mondja el, mint aki mindent tud, és belülről lát. Epikai hitellel beszél, és az adott világ legjellemzőbb területeinek, jelenségeinek leírásával próbálja az élet teljességét bemutatni
-Az ókori hagyomány az Iliász és az Odüsszeia szerzõjének Homéroszt tekinti.
-Keletkezésük kb. i.e.8.sz.
-Műfaji elozményei az un. genealógiai énekek lehettek.
-Nyelvezetük a köznapi életben nem használt műnyelv.
-Ujszerű versforma.
-Valószínűleg az Odüsszeia egy emberöltővel később keletkezett.
-Mindkét eposz története a trójai mondakörhöz tartozik.
– Ismétlődő rövidebb-hosszabb szövegrészek, pl. egy egész sor: “És hogy a rózsásujjú hajnal kél ki a ködből (…)”
– Jelenetek szerkezeti hasonlósága, pl. a harcleírásban, a vendéglátásban

A homéroszi kérdés:

Az i.e. 4. századtól máig foglalkoztatja a kutatókat.
1.) Egy szerző írta-e a két eposzt?
Feltehetőleg nem, mert olyan jelentős világképi és stilisztikai különbségek vannak. De a hagyománytisztelet, a tökéletesség előtti hódolat jegyében mindkét mű szerzőjeként Homérosz szerepel.
2.) Saját szerzői lelemény-e a két eposz, vagy szóban terjedő hősmondákból állította össze a szerző?
A mai vélemény szerint orális (szóban terjedő) hagyományt felhasználva, de szuverén módon, öntörvényű műalkotást hozott létre a szerző. (A homéroszi eposzok sokféle változatban terjedtek, végleges változatukat i.e. 4. században nyerték el.)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Európai romantika általában   » Ady Endre stílusproblémák, ars poetica   

Nem hasznosHasznos (+19 pont, 21 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor