Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Babits Mihály (Érettségi Tétel)

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

Babits Mihály

A költői én alakulása, a Jónás könyve és Jónás imája

A költői én alakulása

–          Babits Mihály költészetében jelentős változások zajlanak le pályája során.

–          Életében megtapasztalta boldog békeidők nyugalmát, a világháborúk szörnyűségét egyaránt, mely utóbbinak következtében értékrendje, gondolkodásmódja megváltozott.

–          Költői énjének alakulását legkönnyebben művein és a kor eseményeinek ismeretén keresztül érthetjük meg.

Szakaszai

 1. szakasz – A romantikus én-kultusz

–          In Horatium

Szerkezet

–          1. Szakasz – A romantikus én-kultusz

 • In Horatium
  • A cím jelentése: Horatiusszal szembe, Horatius ellen
  • Főhajtás és szembefordulás az ókor nagy költőjével szemben.
  • A mű kezdetén Horatius-idézet – elkülönülő szándék, csupán az értő olvasókhoz kíván szólni, szembe megy a tömegízléssel
  • A világ örök mozgásban van (erre utal a láng lobogása, „nem lépsz be kétszer egy patakba” [Hérakleitosz])
  • Nem veti el a régi formákat, ám új eszmékre, gondolatokra van szükség – a költészet megújítását tűzi ki célul
  • Elveti Horatius filozófiáját, az arany középszer igényét
  • A soha-meg-nem-elégedést hirdeti
  • Ars poetica jellegű költemény
 • Lírikus epilógja
  • A költő önmagát, költészetét és törekvéseit vizsgálja
  • Míg az In Horatiumban „soha-meg-nem-elégedésről” beszél, itt felismeri teljességvágyának korlátait
  • „Csak én bírok versemnek hőse lenni.” – Nem tud elszakadni a romantikus én-kultusztól
  • Schopenhauertől kölcsönözte a vak dió és a bűvös kör metaforáját, mely bezártságát jelöli, az emberi megismerés lehetőségének határait
  • A valóságból csupán vágy „nyila” képes kitörni

–          2. Szakasz – Sorsközösséget vállal az emberiséggel

 • Húsvét előtt
  • A háború borzalmai ellen való tiltakozásként a költő saját maga olvasta fel a Zeneakadémia 1916. március 26-i matinéján (Babits nem szívesen szerepelt)
  • A rapszódia első részében a háború embertelenségeit, borzalmas képeit vonultatja fel
   • A malom képével Vörösmarty: A vén cigány című költeményében találkozunk
   • A nemzetek pusztulásának képe pedig Berzsenyi: A magyarokhoz II című művéből származtatható
   • Petőfi Egy gondolat bánt engemet… kezdetű verse és Babits csataleírása között is párhuzamot vonhatunk
  • A második részben a békevágy kerül a középpontba
  • Babits nem a háborús sikereket ünnepli, hanem azt, aki a békét végre kimondja
  • A Húsvétot, Krisztus feltámadásának keresztény ünnepét a békével azonosítja
 • Cigány a siralomházban
  • Babits ezzel a művével összegzi költészetét
  • Kezdeti szecessziós korszakát, melynek költészetét egy Isten által teremtett fényes bogárhoz hasonlítja
  • Ezeket a háború ideje alatt az expresszionista színezetű versek váltják fel, melyre a trombita hangja utal
  • Végül bemutatja, miként váltotta fel a romantikus egyéniségkultuszt a milliókkal való azonosulás vágya
  • „Nem magamért sírok én – testvérem van millió.” à Az értük hullajtott könny jelképezi Babits jelenlegi költészetét
  • A gondolat már megfogalmazódott korábban Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban című művében is: „Testvéreim vannak számos milliók, / Én védem őket, Ők megvédnek engem”

–          3. Szakasz – A próféta szerepköre

Jónás könyve

 • Műfaja: elbeszélő költemény
 • Szellemi önéletrajz, a bibliai Jónás könyve sajátos ábrázolása, parafrázisa
 • Vannak különbségek a két mű között
Bibliai Jónás könyve Babits
–          Jónás kéri hogy vessék a tengerbe

–          Azonnal belátja sorsát

–          Ninive népe Jónás szavát hallva megtér, ezért az Úr megbocsát nekik (böjt – zsákruha)

–          Magányba akar menekülni: a hajófenéken akar megbújni, vagy azt szeretné, hogy egy magányos erdőszélre tegyék ki

–          Egy darabig ábrándokban ringatja magát. Jobban kirajzolódik a cethal gyomrában töltött idő, erőteljesebb Jónás panasza

–          A nép kineveti Jónást, az Úr néhány jó kedvéért megbocsát a bűnös városnak, és nem pusztítja el à a prófétai küldetést beteljesíteni nehéz feladat

 • Jónás prófétai feladatát próbálja beteljesíteni.
  • 40 nap a prófécia bekövetkeztéig: A csillag formájú téren, ahol áporodott olaj és dinnyeszag van, sátrak között árusok „alkudtak, csaltak, pöröltek vagy ettek” rongyos, lotykos, ragadós ruhában szakállas arccal, verejtékezve, vérben forgó szemekkel szólt a néphez à kinevették, Kiáltotta: TÉRJ MEG
  • 39 nap a prófécia bekövetkeztéig: Egy téren ahol színészek és mívesek csókolóztak a nép előtt, a magas üléssorok csúcsán állt. Kinevették Jónást mikor „bozontos szája” úgy bődült, mint egy bikáé, és halbűzét szagolták az asszonyok, Dörgött: RESZKESS
  • 38 nap a prófécia bekövetkeztéig: A királyi házban egy cifra oszlop tetején állt. A Hatalmasoknak táncoltak szép rabszolgák meztelenül, valamint egymást ölték – játékul. ISZONYÚ ÁTKOT KIÁLT
  • A mű nyelvi-stilisztikai jellegzetessége
   • archaizmusok (régi korok megidézésének eszközei)
    • igealakok
     • régmúlt [- a, – e, – á, – é] („ rühellé”, „lélegze”, „kére”)
     • összetett múlt („csinált vala”)
     • régies szintagmák („szeme vérbe forgott”)
     • latinizmusok („futván az Urat, mint tolvaj a hóhért”)
  • Hogyan leckéztette meg az Úr Jónást?
   • a cethallal (a kevélységet jelképezi a hal)
   • a niniveiek kinevetik
   • a forró homok a talpát égeti
   • napkeleti száraztó szelek, sivatagi meleg
   • töklevél példázat
    • Ha a töklevél egy nap kikelt, másnap elszáradt és Jónás sajnálja, Isten is sajnálja Ninivét (Istenkép: bölcs, igazságos, kiismerhetetlen teremtő)
  • Hangneme kevert (köznyelvi elemek – fennkölt archaikus elemek)
 • Jónás imája
  • A Jónás könyve után egy évvel jelenik meg, az elvállalt próféta szerepét értelmezi
  • Költészetének megújulásáért, újjászületéséért könyörög ez a „Gazdához” intézett fohász
  • A közeli halál gondolatára felhatalmasodik benne a tettvágy, kész követni a Mindenható parancsait

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Francasso Petrarca (1304-1374)   » Bibliai fogalmak, történetek   

Nem hasznosHasznos (+31 pont, 39 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor