Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Babits Mihály

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

 

A Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja. Író, költő, műfordító, történész. A népnemzeti irányzatot felváltó, esztétikailag magas szintű irodalom másik nagy alakja Ady mellett. Irodalomszervező munkásságát Kazinczyéval is párhuzamba állíthatjuk.

Élete

         Szekszárdon született

         Értelmiségi család

         Édesanyja: Kelemen Auróra

         Mélyen katolikus neveltetés

         Pécsi cisztercita gimnázium

         Bp.: magyar-francia szakos, majd később magyar-latin

         Négyesy-féle stílusgyakorlatok

         Egyetem után egy év à Baja

         1906-1908: Szegedi Állami Főreáliskola

         Versei megjelennek a Holnap Antológiában

o Nyugat előzményének tekinthető

o Nagyváradon jelenik meg

o Főszerkesztő: Juhász Gyula

         1908 Fogaras à száműzöttség, elhagyatottság, de szellemileg rendkívül termékeny időszak (3 év) à megtanul olaszul, görögül

         Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

         Az I. Világháborútól elhatárolja magát

         Játszottam kezével à félreértették, beperelték miatta (hazafiatlansággal vádolták)

         1916 Húsvét előtt, ettől a verstől kezdve számítjuk Babits közösség felé fordulását

         1921 megnősül

         felesége Tanner Ilona (művészneve: Török Sophie)

         1937-41 haláltudat, halálközelség határozza meg költészetét

 Halálközelségének költészete

Haláltudata nagyban befolyásolja költészetét. Meghatározóvá válik az elmúlás problémája, az elmúlás egyéni megélése. Verseiben a halál közelsége miatt felértékelődik az élet.

 

Újabb versek című kötetből:

 Ősz és tavasz között

         Témája nem a halál, hanem az egyéni elmúlással való szembenézés

         A címadás párhuzamba hozható Berzsenyi: közelítő tél című versével, mindkét szerző a statikus állapot leírása helyett valamiféle mozgást, előrehaladást akar ábrázolni

         Babits az emberi elmúlást a téllel hoza párhuzamba

         A vers két versszakonként osztható szerkezeti egységekre, erre a refrén utal

1-2. vsz.

         A késő őszi táj leírásával kezdi a verset

         A második versszak utolsó hasonlata viszi be a halál motívumát (àvégig a költeményen), de ez kezdetben nem tragikkus

         A komor hangulat folytatódik a második versszakban

         A az estét az öregséggel hozza párhuzamba

3-4. vsz.:

         a havas táj képe dominál

         a tél esztétikuma jelenik meg

         családi hangulat à gyermekkorának emlékei

         hangulati ellentétesség jellemzi ezt az egységet

         összefonódik a gyermekkori idill és a halottas ágy képzete

5-6. vsz.:

         idő fogyása, rohamos múlása kerül előtérbe

         Arany János: Epilógus című versét idézi

7-8. vsz.:

         tavasz előtti állapot jelenik meg

         tavaszt könnyűsége jelenik meg

         a költő is átéli ezt a tavasz előtti állapotot

         a 8. versszakban a 7. versszak reményteljes hangulatával szemben a 8. mint egy forduló pontot jelent, az évszak váltás már nem állítható párhuzamba az emberi léttel

         a természet halálát a tavasz, a megújulás követi, a költő számára viszont a tél vége a halált jelenti

         a személyes névmásokkal az egyéni haláltudatot méginkább felerősíti

9-10. vsz.:

         ember magára maradottsága a halálban, a halál előtti állapotban

         a túlzások nemcsak magánéletére utalnak

         felnagyító túlzásban költészetét is múlandónak ítéli

         az utolsó versszak tőke-hasonlata visszautal az első versszakra és teljessé teszi a költeményt

         az egyetlen menedék a szerelem, ami esetleg enyhíteni tudja a költő fájdalmát, de feloldani nem

 Balázsolás

         Szent Balázs a keresztény védőszentek egyike, torokbetegségek elleni védőszent

         Valóban létező szertartásra utal vissza: két keresztbe tett égő gyertyát helyeztek a gyerekek torka fölé és Szent Balázshoz imádkoztak

         A vers a gyerekkori emlék felidézésével kezdődik

         A költő öniróniával gondol vissza gyermekkori énjére

         Megjelenik a felnőtt ember hálátlansága

         A költőt önvád gyötri hálátlansága miatt

         Utolsó menedéke a gyermekkori hitbe való menekülés (a halál előtt)

         A versben segítséget kér a hosszú évtizedeken keresztül elhanyagolt szenttől

         A vesr végén azt kéri, hogyha a szent nem tudja életét megmenteni, akkor legalább adja meg számára a halálba való belenyugvás bölcsességét

 

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Balassi Bálint   » Balassi Bálint szerelmi lírája   

Nem hasznosHasznos (+9 pont, 9 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor