Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Babits Mihály prófétai szerepvállalása

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

1.) Életút:
1883. november 26-án született Szekszárdon. Édesapja Babits Mihály, édesanyja Kelemen Auróra. Apjának erkölcsi szigorúsága, anyjának finom műveltsége, versszeretete, s a család mély vallásossága rányomta bélyegét szinte az egész életére.
Elemi iskolába Budapesten és Pécsen járt, majd a pécsi cisztercita gimnáziumba. 1900-tól kezdett el verseket írni. 1901-ben iratkozott be a budapesti egyetem bölcsészettudományi karára, majd mint helyettes tanár töltötte el gyakorlóévét. 1908 azonban fordulatot hozott életébe: áthelyezték a Fogarasra tanárnak -> Babits büntetésnek, valóságos száműzetésnek tartotta az áthelyezést.
1909-ben megjelent első verseskötete: Levelek Iris koszorújából címmel. Híres lett, a Nyugat állandó munkatársaként, melynek haláláig szerkesztője volt.
Szekszárdon érte az első világháború kitörésének híre, és első perctől kezdve tiltakozott az esztelen vérontás ellen.
1921-ben házasságot kötött Tanner Ilonával (írói neve Török Sophi). Együtt Esztergomban nyaralót vettek, ami fontos szerepet játszott életében.
1937-ben vették észre, hogy gégerákban szenved, gégemetszést hajtottak végre rajta, egy időre hangját is elvesztette. 1940-ben fordult súlyosabbra betegsége. A Dante fordításáért a San Remo- díjat átvette, és a MTA tagjai közé választotta.
Budapesten szanatóriumban halt meg 1941. augusztus 4.-én.

2.) Költészete:
Kevés életélménye volt, líráiban olvasmányélmények jönnek vissza emiatt. Egyszerre hagyományos és újító, egymás mellett klasszikus és modern. Nehezen érthetőek a versei, de szerette az alliterációt, versei sokat adnak a hangzásra.

3.) A prófétai magatartás jelentkezése:
A harmincas évektől kezdve Babits még magányosabbnak érezte magát, humanista értékei egyre idegenebbek lettek a fasizálódó világban. A mindennapok politikai küzdelmeibe való leereszkedés helyett a szemlélődés és bölcselkedés útját választotta. Ilyen versei: Mint a kutya silány házában…, Vers a csirkeház mellől, Mint különös hírmondó…

Jónás könyve
– a bibliai történet kifejtése, megverselése
– Babitsot saját testi szenvedésein kívül az emberiségre váró kínok is gyötörték. A modern civilizáció önpusztításának látomása már megjelent korábbi verseiben is.
– Jónás könyvét súlyos operációja után vetette papírra
– profetikus verseit folytatja, ez négyrészes elbeszélő költemény egyben bibliai történet mögé rejtett szellemi önéletrajz, nagyszabású lírai önvallomás
– a költő kívülről szemléli önmagát, s önarcképét Jónás személyében festette meg
– küldetéstudat emelkedett pátosza mellett itt is jelen van az irónia, sőt a groteszk humor is (maga Jónás groteszk alak)
– Jónás felismerte hogy nem térhet ki a felelősségvállalás alól

– Babits híven követi a bibliai elbeszélés, a legfontosabb eltérés a két mű között mégis, a Bibliai Jónás könyvében a niniveiek hallgatnak a próféta feddő szavára
– végső tanulsága: a próféta nem menekülhet kötelessége elől, nem hallgathat, ha szólnia kell

Jónás imája
– két nagy mondatból áll a vers
– első hat sor: a régi szavak hűtlenségéről panaszkodik
– második hat sor: a bizakodást szólaltatja meg, áradásszerűen ömlenek a sorok
– dac helyett könyörgés, és alázat jelenik meg
– könyörög hogy kapjon feladatot amíg lehet -> prófétálhasson, költhessen

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Németh László (1901-1975)   » József Attila - Az utolsó évek   

Nem hasznosHasznos (+11 pont, 21 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor