Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Balassi Bálint Istenes versei

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

 

Több vers gyűjteményében találhatóak feltehetően egy vallásos gyűjteménynek képezték volna a részeit. Akad közöttük fordítás is. Balassi a hitt után vágyakozik, nála a hit jelenti az Istent. Balassi keservei, vétkei, könyörgése és perlekedése jelenik meg a versben. Távol áll tőle a felekezeti szellem. Ő egy emberként, egymagában egyedül áll szembe Istennel. A legszemélyesebb mondanivalóját adja, így a legeredetibb. Istenes versei egész korára jellemzőek. A mélyből feltörő fohászkodás az Istenhez forduló nem ismeretlen a 16. sz-ban, a reneszánszban sem. Balassi versei is

követik a kor szokásait. Különösen sok önálló szubjektív hangot, egyéni bíróságot tartalmazzák. Ez már világi szemléletű segítségre szoruló ember intim beszélgetési kapcsolata Istennel. Nehezebbnek látja az utat Istenhez, mert mélyen meg van győződve saját bűnösségéről, s egyszersmind kételkedik az üdvözlésében. Ez az életérzés fejezi ki a Balassi Bálint nevére című verse. A 16. sz- i költő fájdalma, panasza két módon jelentkezik: Ha szerelmi csalódás éri, akkor kegyetlen kedveséhez fordul, minden más panaszával Istenhez. Balassi ebben is egyéni, hiszen a rendkívüli mélységű emberi fájdalom, a javulás is szándék, a rendezett élet utáni sóvárgás művészi hangon jelentkezik nála. Verseiben nyoma sincs egyházhoz tartozásnak, egyéni lélekállapotban keresi Istent. Vallásos lírája természetesen reneszánsz jelenség gyakran ő is kevésnek érzi a hitet.

Kiben bűne bocsánatáért könyörgött…

A versfők összeolvasása saját nevét adja: BALASSI BÁLINTHÉ. Ez az alkotás ifjúkori költeményeit zárja le. A vers nem csupán az első ciklust zárja le, hanem egy életszakaszt is, fiatalságának korszakát. Harminc éves ekkor, házasodni készül, nagy reményekkel egy új életperiódus előtt áll, tisztázni és tisztára mosni szeretné korábbi életét, ezért tör fel belőle az őszinte bűnbánás és gyónás megrendítő éneke. három eltérő, de egymással össze is függő érzelmi-hangulati lelkiállapot követi egymást a költeményben. Az első szerkezeti egységben 1-5. versszak a bűnbocsánatért esdő sóhaj után a kétségek között hányódó meghasonlottság, a lelki válság, az ostorzó önvád állapota nyilatkozik meg. Fájdalmas és szégyenkező gyónásban sorolja fel ifjúsága bűneit, hitetlenségét, s keserűen vakja be, hogy nincs semmi érdeme, amivel az Istent engesztelhetné. Léte tele van tétova bizonytalansággal, rettegéssel, kétellyel. Gyötri bűnösségének tudata, a lélek valóban szánalmas helyzetben vergődik. Bűneire nem talál semmi mentséget. A költő önmagát teszi felelőssé elhibázott, méltatlan életéért. Talán a gyónás őszintesége, mély bűnbánata adja végül is kételyei, félelmei ellenére az erőt és bizalmat, hogy reménykedve mégis isten szánalmáért könyörögjön 6-10. versszak.
A vers utolsó harmadában 11-15. versszak a bizakodás már bizonyossággá erősödik. Kétkedés nélkül, háborgásain túljutva és lecsillapodva érvel a megbocsátás szükségessége mellett. Eddig egyes szám második személyben szól az Istenhez a jajongó panasz és a bocsánatkérés, most az isteni irgalom reményében megnyugodva önmagához fordul, s saját lelkét szólítja meg 13. versszak. Az Istenbe vetett bizalom immár megingathatatlan, s ez a bizonyosság múlt időben szólal meg, hiszen Isten “most megkegyelmeze”
A záróstrófa összefoglalja még egyszer a versen végigvonuló különböző lelkiállapotokat: a lelki válságot és keserűséget, a bűnbánó őszinteséget és az Úr kegyelmében való, megnyugvást, lelki megbékélést.

Adj már csendességet

Balassi hiába kereste az evilági harmóniát, sem egyéni életben, sem a korban, a reneszánsz halódásának évtizedeiben azt már nem találhatta meg. A földi boldogság lehetôségében véglegesen csalódott ember most már a belsô békét, a lélek csendjét igyekszik elnyerni. E méltán híres istenes énekében a legtökéletesebb formamûvészet birtokában sóhajt sz utolsó felmentés, az engesztelô halál után. Belsô ellentétektôl feszülô, izgatott menetû alkotás ez: csupa kérlelô könyörgés, perlekedés, vita és szenvedélyes érvelés. Ezt a belsô hullámzást jelzi a különbözô mondatformák állandó váltakozása (felszólító, kijelentô, kérdô, óhajtó).
műfaja: himnusz(Istenhez szóló magasztos, lírai hangvételű köyörgés)
Nemcsak a mennybeli Úrhoz való érvelés, hanem a költő önnmagával folytatott belső vitája is: bűntudata ébreszti a kételyt, s hite oszlatja el.
1591-ben írhatta, a földi boldogság lehetőségében csalódott költő belső békét a lélek csedjét igyekszik elérni.
belső ellentétekketől feszülő izgatott menetű alkotás
szerkezete: 1-2vsz. könyörgés
3-6vsz. érvelés, indoklás
7vsz. könyörgés
Balassi valláásos lírája a legeredetibb. Nyelvileg is ezek a művei a legszebbek, szóképei a legmélyebbek.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Ady Endre (II)   » Babits Mihály (Érettségi Tétel)   

Nem hasznosHasznos (+14 pont, 20 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor