Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztek



Érettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Berzsenyi Dániel (1776-1836)

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

 

1776.május. 7-én született Hetyén, régi középbirtokos nemesi családban.

Édesapja jogot végzett, de csak gazdálkodott. A világtól félre húzódó, különc apa úgy vélte, hogy előbb erősödjön meg a gyerek, s csak ezután fogható iskolai tanulmányokra.


1788 őszén került a soproni evangélikus líceum előkészítő osztályába, s közel 7 esztendőt töltött itt. Összeütközésekbe került az intézet szokásaival. 1793-ban meg is szökött Sopronból, beállt katonának, de hamarosan innen is elmenekült. 1795-ben félbeszakította diákpályáját.> nem szerzett érettségit.
Sokat olvasott, beszélt latinul, németül, költő mintaképe Horatius volt.
Apjával egyre romlott a kapcsolata nem is haza ment hanem Niklára a nagybátyjához.
1794-ben édesanyja meghalt, de mégis visszatért Sopronba ahol 4 évig élt együtt az apjával.
1799-ben feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát. Sömjén telepedtek le, kiváló gazda lett..1804-ben Niklára költöztek, az ekkor még csak titokban író költő gazdag nagybirtokosként éltet a falun megrekedt földesurak szokványos életét.
Társatlan, magának élő, befelé forduló magányos lélekké vált.
1803-ban Kis János rajta kapta firkálgatás közben, s nyomban el is küldött pár verset Kazinczynak, aki lelkesedett értük.> hosszantartó levelezés
1813-ban jelent meg az első kötete.
1816 júliusában jelent meg a 2. kötete.
1810-ben Pesten járt, s találkozott Kazinczy íróbarátaival> kölcsönös idegenkedés
1812 Bécsben volt egy hetet.
Sok gondja baja volt.> családi nehézségek.; egészségi állapota ingatag volt.
Kölcseynek 1917-ben a Tudományos Gyűjteményben egy bírálata Berzsenyiről, ami kemény volt és igazságtalan> a háttérben Kazinczy állhatott, akitől teljesen elhidegült Berzsenyi.
Ezután a támadás után Berzsenyi elhallgatott, nagyon kevés művet irt, s ingerülten készült megtorolni a sérelmeit.> elküldte a T.Gy.-nek antirecenzióját, de azt ki nem adták, s a kéziratot vissza nem küldték.
Ezek után tudományos munkálkodásba, és esztétikai-irodalmi tanulmányokba kezdett.> igyekezett pótolni műveltségének hiányait.
1925-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára című műve.> Kölcseynek klasszicista esztétikai alapelveire épített legfőbb kifogásait már a romantika nevében utasította vissza.
A költői hivatás, a feladattudat csupán mélyen rejtegetett parázs marad életében, az irodalmi élet bevilágító lángolássá soha nem bontakozhatott, noha eszméi már a reform korban hatni kezdtek. Költészetét korszakolni, kategóriákra osztani alig ha lehet. Voltaképp a versek pontos keletkezése sem állapítható meg.
Életét most már a tudományoknak szentelte :A versformákról; Kritikai levelek;
1830-ban az Akadémia filozófiai osztályán első vidéki rendes taggá választották. > Poetai harmonistica (1833)
1833-ban írta még A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul.
1836. Február 24-én Niklán halt meg.

– “Kettős élete”:
• Napközben: szürke, hétköznapi, tisztes földbirtokos
• Éjszaka: sötétben, a gyertyafénynél írt – magára talált –
– “Magyar Horatius”:
Horatiusi nézeteket vallott – “arany középszer” – Ne törekedjünk a szélsőségekre, elégedjünk meg azzal ami van, nyugodjunk bele a sorsunkba. – versformákban, motívumokban is követte – DE!!! Berzsenyi műveiben nem ezt hirdette, a sorok mögött ennek a hiányát írja le, ezutáni sóvárgás figyelhető meg.

A költő Berzsenyi:

2 csoportba lehet sorolni:
Magyaros verselésű szerelmi témájú dalok
Klasszikus mértékű hazafias témájú ódák

Motívumok az ódákban:
• aggódás a nemzet sorsán, az erkölcs romlásán
• dicső múlt – sivár jelen
• nemzet halálvíziója
• Ő próféta szerepet vállal, figyelmezteti a nemzetet – mozgósító szerep
• PL.: Magyarokhoz I-II
Elégiák: 8 – 10 mű
• Témák:
• múlandóság, idő, elkerülendő végzet
• magányosság, nagy érzelmek eltűnése
• Háttere:
• Niklára való költőzés – idegen
• Kazinczyval a levelezések
• betegeskedés – magány
• valóság – álom különbsége
• az ifjúból felnőtt
• átalakultak az elégiák, leszűkültek témában
• PL.: Osztályrészem, Búcsúzás Kemenes-Aljától, A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz

Episztolák:
• 1805- Kazinczy révén bekapcsolódik a szellemi életbe, egyre többet foglalkozik életkérdésekkel – episztolákat és epigrammákat is ír.
• PL.: Dukai Takács Judithoz, Vitkovics Mihályhoz

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Ady Endre stílusproblémák, ars poetica   » Franz Kafka: Az átváltozás   

Nem hasznosHasznos (-4 pont, 10 értékelésből)



Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor