Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Csinovnyikábrázolás a XIX. századi orosz irodalomban – néhány jellemző mű alapján

A XIX. század elején a felvilágosodás eszméiben való csalódás, kiábrándultság következtében megváltozott az emberek világnézete. Kétféle stílusirányzat alakult ki, a romantika és a realizmus. A romantikus írók általában elfordultak a társadalomtól, és egy fantázia szülte világba menekültek. Ezzel szemben a realista írók szembefordultak a társadalommal, és az eszményítés helyett a valóságot próbálták feltárni. A teljes valóság ábrázolásának érdekében a megfigyelés módszerét alkalmazták, adatokat gyűjtöttek, és tipikus alakokat ábrázoltak tipikus körülmények között. A tényeket írták le alaposan részletezve, objektív személytelenséggel.
Az orosz irodalomban is megjelentek a társadalmi viszonyok fonákságai. Az ország nagyon elmaradott volt, a feudális viszonyok miatt nem volt erős polgári osztály sem aki a reformok élére állt volna. A nemesi értelmiség kezdeményzte a polgári átalakulást, a cári önkényuralom megdöntését. Az orosz realista regényírók témája a szegény ember, a vidéki élet sivársága lett. Az alkotások középpontjába a bürokratikus cári rendszer kiszolgáltatott, megalázott áldozatai kerültek. Az írók felfedezték a fölösleges embereket, akik tétlaenül, boldogtalanul tengetik életüket. Legkedveltebb témájuk a csinovnyik-ábrázolás volt. Az írók arra mutattak rá, hogy a kishivatalnokok képtelenek saját sorsuk irányítására, bármikor történhetnek velük olyan események, amelyek kibillenthetik őketa megszokott kerékvágásból és veszélybe sodorhatják életüket. A kisember-irodalom megteremtője Gogol volt, az 1935-ben megjelent Arabeszkek című kötetével. Későbbi elbeszélései közül kiemelkedő a Köpönyeg című novellája, amely egy groteszk novella. A groteszk a komikum olyan fajtája, amelyben szélsőséges ellentétek keltenek komikus hatást. A főhős szánalomraméltó, de kisszerű elképzelései mulatságossá teszik. Kisszerű célját az alkotó kiemeli, komikusan eltúlozza, de a komikus felszín tragikus mondanivalót takar, az elfelejtett emberi méltóságot. A groteszk hatást növeli az írói előadásmód is. A jelentéktelen, fölösleges dolgokat túlzó aprólékossággal meséli el, a fontosabbakat azonban nem említi. Gogol bizalmas légkört teremtve mondja el a történetet, néha bőbeszédűen, máskor fontoskodva mesél, olyan mintha élőben hallanánk.
Csehov A csinovnyik halála című novellájában szintén egy megnyomorított lelkű kishivatalnokot ábrázol. Szintén groteszk előadásmódot alkalmaz, kigúnyolja a szolgalelkűséget, az alázatos tiszteletadást.
Tolsztoj műveire már az jellemző, hogy hősei megpróbálják keresni az élet értelmét, célját. A szereplők előbb-utóbb felismerik hogy hogyan kellene élni. Ilyen regénye az Ivan Iljics halála. a műben Tolsztoj megbontja a hagyományos időrendet, a történetet a kishivatalnok halálával kezdi, hogy bemutathassa Ivan Iljics ismerőseinek, hozzátartozóinak véleményét az elhunytról. Miután megtudjuk a hivatalnokról alkotott véleményeket, akkor kezdi elmesélni betegségének történetét. A regény tere végülva betegszobára szűkül, ahol Ivan Iljics magára marad szenvedésével. Gyötrelmeit egyre jobban fokozza az a hazugság, ami körülveszi, hogy nem is halálos beteg. Hosszas belső vívódások után rájön, hogy az egész életét elhibázta, családját elhanyagolta, csak a munkájának élt. Tökélets csinovnyik volt, aki mindig kötelességének tekintette azt, amit felettesei elvártak tőle. Halála előtt egy órával feltámadt benne az önzetlen szeretet, a jóság és a sajnálat a szenvedők iránt. Erkölcsileg megtisztulva, boldogan halt meg.
Tolsztoj a világ átalakításában reménykedett, azt hitte hogy ez az átalakulás azért megy majd végbe, mert ő vagy valaki más meg fog győzni mindenkit arról, hogy jót kell cselekedni.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Petőfi Sándor tájköltészete   » Katona József - Bánk Bán II.   

Nem hasznosHasznos (+13 pont, 17 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor