Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Nagy László : hagyomány és újítás

Beküldő: Látogató
Irodalom tételek

Beküldte: Martinez Dóra

Nagy László költészete

1925-ben született Felsőiszkázon. Apja, Nagy Béla, édesanyja Vas Erzsébet. Édesapja elismert gazda, bíró. Mozgékony, élénk gyerek volt, de 1935-ben csontvelőgyulladást kapott, megműtötték, de nem sikerült, így élete végéig járógépe volt. Ezért szülei iskoláztatták, így először Pápán tanult, hamar kitűnt, írt verseket és jól rajzolt. Ezért a II. világháborút követően az Ipaművészetire, majd a képzőművészetire járt. Majd bölcsészkarra járt: magyar-filozófia-szociológia. Már főiskolás évei alatt jelennek meg versei a Valóság című folyóiratban, és eldönti, hogy költő lesz. 1949-ben Bulgáriába küldik, célja: megtanulni a bolgár nyelvet és a fordítás. A nyelvet a népköltészeten keresztül tanulja meg, így megismeri a bolgár és magyar népköltészetet is. Mikor hazatér, szembesül a Rákosi rendszer viszonyaival, szembefordul a korábbi költő sematizmussal (mintára készülő versek). Új kötetei új költészetet tükröznek ( Nap jegyese, Vasárnap gyönyöre). 1952-ben megnősül, elveszi Szécsi Margitot (költőnő), 1956-ban újabb válságot él át, felülvizsgálja korábbi polgári nézeteit, a hivatalos irodalompolitika mellőzi, így fordításból él. Dél-szláv költőket fordít; Lorca, D. Thomas. 1959-ben az ÉS szerkesztője lesz (Élet és Irodalom) egészen haláláig. 1965-ben jelenhet meg új verses kötete (Himnusz minden időben). 1978-ban hal meg.

A népköltészetből elsődlegesen a képszerűséget vette át és erre az alapra mitikus, szimbolikus, látomásos költői élményt formált. Szülőfalujának gazdag ősi gyökerű kultúrája a természet, különösen a lovak és a közösségi szellem. Az avantgrád irányzatokból a szürrealizmus. József Attila követője. Szoros kapcsolatot tart a bolgár folklórral. Köteteit maga illusztrálja. Kaligrammák (képversek). Nagy versei a bonyolult kor összetett életérzéseit fejezik ki. A tragikumot, a pátoszt, a boldogság vágyat és reményt kifejező idillt, a szellem játékaként és erejeként a derűt. Jellegzetes műfaja lesz a rapszódia, annak is modern változatában. 1956-tól az Élet és Irodalom szerkesztője és munkatársa.

Költészetének lényege: Verseiben mindig jelen van saját élmény világa. Számára az ember és a társadalom ellentétei egymásnak a történelem során. De ez az ellentét mozgatórugója minden jó változásnak, ezt a dialektikát mutatja verseiben.

Vers költészetében egyaránt keverednek az érzelmek, a filozofikus mélység, az ősi és jelenkori népi hagyományok. Költészetének alapelemei, a költői beszéd, feltételezett ősformái- ritmusok, regölések, sirató és látomásos erőteljes képiség. Lírájában szinte folyamatosan jelen vannak a kereszténység legnagyobb és legszebb szimbólumai, összekapcsolódva a pogány gyökerű profán és szakrális elemekkel.

Részletesebben: Az írott szó hitelessége, mágikus szerepe a szómágia. A szó teremtő erejében hisz. A kimondott szó valósággá válik. Lírájában tapasztalat nyomán átértékelt világ túlnyomóan alapellentét párokba rendeződik (bináris oppozíció) motívumok tűnnek fel. –köd, zúzmara, dér, szivárvány, nap, tűz, tél, nyár, öreg- fiatal, szülő-gyerek, régi-új, élet-halál. Versei egyre távolodnak a hagyományos dal műfajtól, elégikusak, rapszodikusak, és egyre gyakoribbak az összetetten többszólamú, polifon lírai kompozíciós, hosszú ének, hosszú vers. pl: Havon delelő szivárvány (1954).

Újítás: Az 1956-ban megjelenő Himnusz Minden időben c. kötete újra mitológizáló költészetének megújulását, kiteljesedését jelzi. Bartók zenéjéhez hasonlóan, a folklór (népköltészet) legősibb gyökeréig visszanyúló mítoszteremtés alakítja a versek látomásos, költői képeit. A művek versvilága, mint világ modell, lírai énje, pedig mint központi hős szerepel.

Tűz

A tűz szépségét, esztétikumát fejti ki, költői fantázia-szív dobogás- fa pattogás. Az élet teljességét szimbolizálja. A világ lényege a tűz: Hérakleitosz -> „mértékre fellobban, s kialszik” ezáltal utalva az univerzum teremtő erejére.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Ady Endre - Létharc versek   » Petőfi Sándor - Az Apostol (b)   

Nem hasznosHasznos (+1 pont, 1 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor