Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Németh László (1901-1975)

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

 

Németh László a Nyugat második nemzedékének jelentős alkotója. Rengeteg műfajban alkotott: esszé, regény, dráma, vers, kritika, műfordítás. A népi írói mozgalom egyik legjelentősebb alakja.
 Művészete

    Esszéiben a magyar társadalom sorskérdéseivel foglalkozik.

    Nemcsak a magyarság helyzetén gondolkodott: a közép- és kelet- európai népek sorközösségét is hirdette.

    A regényíró Németh László társadalmi, lélektani problémákat ábrázol (Gyász à lélektan, Bűn à társadalom).

    Hősei illetve hőseinek erkölcsisége ellentétben áll környezetük kisszerűségével.

    A hősöket kettőség jellemzi, egyrészt a szolgálat és felelősségvállalás a közösségért, másrészt a közösségtől való idegenedés.

    Hősei küzdenek énük valamelyik felével, vagy éppen a közösséggel à a küzdésben szentté vagy szörnyeteggé válnak

    Négy regényének középpontjában hősnő áll (Iszony, Irgalom, Gyász, Égető Eszter)

    Rendkívül modern, hogy egy adott problémát női látószögből próbál megvilágítani.

    Ezek a hősnők párhuzamba állíthatók a görög mitológia hősnőivel, istennőivel à a XX. századi kultúra archetípusait, ősképeit keresi bennük.

 Iszony

 Keletkezése: 1942-ben kezdte el írni a Kelet Népe című folyóirat számára, de csak 147-ben fejezte be.

 Cselekménye

Egy házasság történetének keretében a világtól való iszonyodás állapotát, az elidegenedés lélektani folyamatát írja le. A regény főszereplője Kárász Nelli, a pusztán nevelkedett leány, aki családi okok miatt feleségül megy a kisvárosi “úri középosztály” gazdagparaszti származású képviselőjéhez, Takaró Sanyihoz. A házasság szerencsétlen, mert Nelli minden külső látszat ellenére “iszonyodik” férjétől – és végül megöli.

Németh László művészi teljesítménye abban rejlik, hogy Nelli jellemének és sorsának formálásakor hibátlan egyensúlyban tartja a társadalmi, erkölcsi, élettani és “örök emberi” motívumokat

A regény középpontjában két végletesen különböző személyiség kapcsolata áll. A végzetszerűség már ebben az ellentétben is benne van.

 

Szerkezete: három részre tagolódik

1.Esküvőig: a főhősnek az esküvőig tartó és a világtól való elidegenedéséhez vezető útját ábrázolja. Kárász Nelli rádöbben a világban való teljes magányára és kiszolgáltatottságára

2.Házasság története: Nelli, aki kezdettől fogva viszolyogva fogadta Takaró Sanyi közeledését, egyre jobban iszonyodik férjétől és a körülötte zajló élettől, végül akarva –akaratlanul a férje gyilkosa lesz (dulakodás közben védekezésből egy párnával megfojtja)

3.A történet vége: az epilógus jellegű, tömör zárófejezet, a történet vége, Nellinek a férje halála utáni állapotát, további sorsát meséli el.


Nelli:

    Nelli archetípusa Artemisz istennő.

    Személyiségében hordozza tragédiáját à tragikus hősnő

    Rendkívül autonóm jelenség

    Képtelen keveredni a világgal, nem tartozik semmilyen közösséghez, a magát a társadalmon kívülinek tekintő személyiséget testesíti meg

    Legfontosabb jellemzője a magány, elidegenedés

    Önmagát nemesebbnek tartja környezeténél

    Ez a házasságban eldurvul, közönségessé válik, majd a házasság után ismét visszanyeri nemességét

    Igyekszik magát megvédeni a világ hatásaitól, a szennytől, a világ tisztátalanságától

    A tisztátalanság megtestesítője a férfi, a házas élet: Valami idegen, piszkos dolog, ami be akar törni az ő saját szűzi világába

    Nelli iszonya természetéből adódik

    Kiszabadulva a házasság számára méltatlan helyzetéből, személyisége megtisztul, visszanyeri lelke nyugalmát.→ nem érez bűntudatot, és most már irgalommal szolgálja az életet

Nelli személyisége a házasság után

    Kiszabadulva a házasság számára méltatlan helyzetéből, személyisége megtisztul, visszanyeri lelke nyugalmát.→ nem érez bűntudatot, és most már irgalommal szolgálja az életet

    Szörnyetegből ismét szent à lsd. lányához való viszony, a regény végén szeretetet érez iránta, a lánya egy darab rábízott emberiség

Nelli büntetése

    A hősnő büntetése természetében rejlik:

    „Az én büntetésem a természetem idegensége, előbb kezdődött, mint a bűnöm, s tart ameddig tart”

 

Sanyi:

    Nelli szemszögéből látjuk az ő jellemét

    Cigánytermészet

    Kifeleforduló, mulató, boldog

    Társasági, közössége élete ellentétben áll Nelli magányával

    Az egyik legmódosabb, közszeretetnek élő ember

    Munkakerülő, hencegő, feladja saját egyéniségét

    Szereti feleségét (!)

 

Miért megy Nelli feleségül Sanyihoz?

    Minden alkalommal, amikor Nelli számára kérdésessé válik a kapcsolat, egy-egy rokon halála dönti el sorsát.

    Először édesapja halála, második Szeréna néni halála, harmadik Sanyi édesanyjának a halála.

 

Kettejük kapcsolatában ki az áldozat?

Nelli inkább a körülmények és a saját természetének áldozata, míg Sanyi Nellié.

 

Gyilkosság

Nemcsak a konkrét tettre vonatkozik, hanem az egész házasságra. A tragédia oka az, hogy két végzetesen össze nem illő ember vált házastárssá.

 

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A Lilla szerelem története Csokonai verseinek tükrében   » Katona József élete   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 2 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor