Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: Szűcs Dorina Helga

Radnóti Miklós a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó költő.

Költészetét 3 korszakra oszthatjuk:

1. avantgárd hatására épül (szürrealizmus, expresszionizmus)
2. költészete egyszerűsödik, felismeri társadalmi szerepét, hagyományos értékeket kíván közvetíteni
3. költészete klasszicizálódik, hagyományos költői témákat és formákat használ:

– 1936-tól erősödik fel és haláláig jelen van
– visszatér a költői hagyományokhoz
– úgy érzi, hogy az irodalom folytonosságát kell hangsúlyozni
– az európai kultúra egységét kívánja hangsúlyozni
– hagyományos költői műfajokat használ ( ecloga, óda, himnusz )
– időmértékes verseket ír ( fegyelmezettség ) , ennek oka az, hogy érzékeli az értékpusztulást, az emberi értékek elértéktelenedését
– értékőrző szerepet vállal
– tudja, hogy a kor áldozata lesz, a szó eszközével tiltakozik

Az ecloga, mint műfaj

– görög eredetű lírai műfaj, gondolatok, érzések szembesítése
– bukolikus, azaz pásztori világot mutat be
– hexameteres verselésű
– kedvelt témái: szerelem, erotika
– Vergilius újította meg
– dialogikus
– idilli pásztori világot mutat be
– a vergiliusi eclogákban a politika is megjelent

Radnóti eclogái

– kifejezi a személyes sorsot, a költői feladatot, a társadalmi-politikai helyzet legfontosabb problémáit
– Radnóti 8 eclogát írt, de a 6. hiányzik ( Töredék? )
– nem mind íródott párbeszédes formában ( 1., 2., 4., 8. )
– a többi monologikus, illetve képzelt párbeszéd
– szabadon bánik a hexameterekkel
– Első ecloga: költő és pásztor
– Második ecloga: Repülő és költő
– Negyedik ecloga: Hang és költő
– Nyolcadik ecloga: Náhum és költő

Első ecloga

– 1938-as
– természeti díszlet adja a hátteret
– a háború és a költészet a mű tárgya
– a költő undorodik a világtól
– a természetbe menekül
– csalóka a tavasz, csak látszat, az idill mögött a félelem rejtőzik
– Garcia Lorca és József Attila halálára tett utalást, a költősors tragikus voltát példázza
– ars poetica: tölgy hasonlat: tudja, hogy áldozat, de a végsőkig ér

Hetedik ecloga

-1944-es
– monologikus
– Gyarmati Fannit szólítja meg ( képzelt monológ )
– első táborban íródott költeménye
– naturalisztikus alaphelyzet
– a leírás alapján elképzeljük a valóságot
– a jelenét mutatja be
– megidézi a múltat ( otthon )
– az otthon és a múlt idézése erőt és reményt nyújt a költő számára
– legerősebb érzés a szerelem
– hitvesi költemény

Negyedik ecloga

-1943-as
– dialogikus
– reménykedés és reménytelenség vitája
– kételkedik abban, hogy van-e értelme élni
– a Hang a szép emlékeket sorolja
– az emlékmozaikok kapaszkodót jelentenek számára
– a költő az élet realitásával számol, az erősödő fenyegetettséggel, a közeli pusztulással

Tétova óda

-1943-as
– műfaja óda
– témája a szerelem
– a tétova jelző a szerelem kifejezhetetlenségét érzékelteti
– szerelmének lényegét próbálja szavakba önteni, ezt hasonlatokkal teszi meg
– célja: a szerelem lényegének megfogalmazása
– rejtett csillagrendszer: szerelem bonyolultsága, határtalanság
– Fanni a biztonságot, az örökkévalóságot jelenti a költő számára
– érzi, hogy a kor áldozata lesz
– feladata a versírás, az örök értékek mellett kell kiállnia
– ezután Fannihoz fordul, magasztalja
– a szerelemtől a tárgyak átlényegülnek
– a befejező kép tárgya az elalvó Fanni
– lényének finomságát ábrázolja
– szerelmük örökvoltáról vall

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Varró Dániel   » A kisember alakja az orosz realizmusban   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 6 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor