Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Stendhal – Vörös és fekete

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

Életéről

           Stendhal, eredeti  nevén Henri Beyle számtalan álnév alatt jelentette meg műveit

           Írói karrierje Napóleon bukása után indult

           Eleinte útirajzokat, életrajzokat írt, műfordított

           Első regénye, az Armance 1827-ben jelent meg, visszhangtalan maradt

           Annál nagyobb sikere lett második, 1831-ben megjelent regényének, a Vörös és feketének

           Későbbi regényei: a Pármai kolostor és a befejezetlenül maradt Vörös és fehér


           1942-ben halt meg Párizsban

 

Stendhal magát romantikus regényírónak tartotta, de mást értett romantikán, mint ma értünk rajta. Ő azt tartotta romantikusnak, ha valaki saját korának szellemében ír, nem pedig az elmúlt korok törvényeihez alkalmazkodik, mint a klasszicizmus képviselői. Hőseit ugyan romantikus vágyak hajtják, de céljaikat nem romantikus módon érik el. Sthendal realistán ábrázolta a társadalmi viszonyokat, hőseinek lehetőségeit

 Vörös és fekete: karrier-regény

           A Vörös és feketével Stendhal megteremtette a karrier-regényt vagy lélektani regényt, amelynek központi kérdése a képmutatás

           A műben látszólag minden érthető, az elbeszélések egymást követik, a szereplők belső monológokban elemzik a történeteket, saját múlt és jövőbeni cselekedeteit

           A történetmondó pedig gyakran és részletesen magyarázza elmondottakat.

           Néha ki is szól a regényből, és közvetlenül az olvasóhoz fordul

           Minden azt jelenti, hogy az elbeszélő mindent tud, s ezt megosztja az olvasóval is

 Rejtélyes cím

           A vörös és fekete két karrierlehetőséget jelentett

           A vörös egyenruhában járó katonatisztet

           A feketeruhás papit

Azonban a színeknek sokkal kidolgozottabb szerepük van a regényben:

 A vörös:

A vörös szín kétszer fordul elő igen hangsúlyosan, mindkétszer a verrières-i templom színeiként. A regény eleji és a regény végi templomi jelenet mintegy keretbe foglalja a történetet. A regény elején Julien betér a templomba, mielőtt Rênalékhoz menne. A templom belső falai bíborszínű szövettel voltak bevonva, melyeken átsütött a nap fénye, s vörössé varázsolta az egész belső teret. A jelenet egészen baljóssá válik, mikor Julien a szentelt vizet – épp a bíborszöveteken áttörő fény miatt – vérnek nézi, s egy papírdarabot is talál, mely egy besançoni kivégzésről tudósít. A regény végi nagyjelenet helyszíne szintén a verrières-i templom, melynek magas ablakait bíborfüggönyök fedik. Ekkor lő rá Julien De Rênalnéra. A vörös szín tehát a vérre, az erőszakra enged asszociálni, s keretbe foglalja a regényt.

 

A fekete:

A fekete szín leggyakrabban mint Julien ruházatának színe kerül elő. Minthogy papnövendék, De Rênalék talpig feketébe öltöztetik a fiatal házitanítót. Julien fekete ruhát visel a szemináriumban és Párizsban, de La Mole márki palotájában is. A fekete színű papnövendéki ruha mögé rejtőzik a kívülállók elől Julien valódi, lázongó, törekvő énje.

Fontos motívum: a létra

Csakúgy, mint a színek, a fent-lent ellentétpár is jelzésszerűen át-és átszövi a regényt. Julien mindig létra segítségével jut fel a meghódítandó előkelő hölgyek hálószobájába. A létra jól kifejező jelképe Julien állandó magasra törési vágyának, s annak, hogy céljának elérése érdekében hajlandó mindent kockára tenni.

 Helyszínek:

           A regényben megjelenő három helyszín a karrier szintjeinek felel meg

           Verriéres à Besacon à Párizs

Verriéres:

           Verriéresben a legnagyobb hangsúly a haszonra helyeződik

           Juliennek lett volna alkalma szert tenni haszonra

           Az egyik ilyen lehetőség a házasság Elisával, a szobalánnyal

           A másik pedig, hogy barátja üzlettársa legyen

           Mindkettőt elutasította

           Elisa elárulta Julien-t, így el kellett hagynia Verriés-t

Besacon:

           Julien papi szemináriumba kerül, mely az egyházi karrier útjára viszi ő

           Itt is problémákba ütközik, melyek a valós karrierlehetősé és az ő mitikus vágyainak ellentéteiből fakatnak

           Itt is sikertelen vlt, mégis feljebb lendítette Julien Sorel karrierjét Párizsba

Párizs

           De La Mole márki titkárának fogadta el párizsi palotájába.

           Mathilde, de La Mole kisasszony felajánlkozik neki, s Julien úgy lesz a szeretője, hogy nme érez iránta semmit

           Mikor kiderül, hogy Mathilde áldott állapotban van, apja rangot illetve birtokot adományoz neki

 Julien végül visszatér Verriéres-be, s rálő de Rênalnéra

           Letartoztatják és börtönbe kerül

           Itt tud újra nyugodtan gondolkozni

           Végül úgy dönt véget vet életének

 A könnyebb megértés végett:

Julien és de Rênalné

Kettejük viszonyának megértése teszi csak érthetővé az olvasó számára Julien végzetes cselekedetét. Bár a regény nem hívja fel rá a figyelmet, figyelmes olvasónak könnyen feltűnhetik, hogy sosem esik szó Julien édesanyjáról. Apjával is igen rossz a viszonya, Julien éppen ezért keresi maga számára az apát (Chélan abbé, Pirard abbé, a márki), de az anyát is, még ha ez expressis verbis nem is kap hangsúlyt a regényben. De Rênalné a számára egyben jelenti a szeretőt és az anyát. Ezért van számára olyan rettenetes jelentősége de Rênalné árulásának. Szinte önkívületi állapotban hajtja végre tettét. Érdekes, hogy az író ezt a motivációt rejtve hagyja a regényben, s csak évekkel később jegyez fel egy kiadás margójára egy újsághírt, ami szerelemféltésből elkövetett gyilkosságról ad hírt. Ez Julien tettének lélektani mozgatója – fűzi hozzá.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Kosztolányi Dezső - Gyermekszerep értelmezése   » Csokonai Vitéz Mihály – Konstancinápoly   

Nem hasznosHasznos (+20 pont, 38 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor