Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Stílus, stilisztika

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

Stílus: többféle jelentés (görög-római eredet: ’hegyes tárgy’, ’íróvessző’)

1. az egyén összetett viselkedésmódja (nyelvi + nem nyelvi kifejezőeszközök) → egyéni, sajátos

meghatározó: személyiség, külvilág, szituáció

2. művészi kifejezésmód

3. adott kor művészeti jellemzőinek összessége (művészi formanyelv)

A nyelvi stílus:

– kiválasztás eredménye (a beszélő mit használ fel a rendelkezésére álló eszközkészletből)

– elrendezést tükröz (a beszélő milyen módon kombinálja a nyelvtani eszközöket)

– képeket + alakzatokat hoz létre

– nyelvi elemek: az adott stílus által többletjelentést kapnak (alkalmi jelentés)

pl. rádió (’készülék’ / ’intézmény’ / ’műsor’) → állandósult + alkalmi stílusérték

Stilisztika: a stílus tudománya (nyelvészet)

vizsgált területe: nyelvhasználat módjai, nyelvi elemek többletjelentései az egyes stílusokban

Stíluseszközök:

– stíluselem: bármilyen nyelvi elem, amely elsődleges jelentése mellett többlettartalmat hordoz

– denotatív (megnevező) jelentés: elsődleges, állandó (pl. asztal = ’bútorfajta’)

– konnotatív (együttjáró) jelentés: alkalmi (pl. József Attila: Klárisok)

– szókincs, szövegformálás (pl. címadás), mondatformák, zenei eszközök, nonverbális jelek

– szótan → stílusminősítés

Stílusárnyalat (hangnem): a stílus jellemző tulajdonsága → a beszélő lelkiállapota, viszonya a témához

– beszédhelyzet szerint: választékos / ünnepélyes / patetikus / köznapi

– téma szerint: világos, logikus / eleven / homályos / szemléletes / száraz / széteső

– kommunikációs felek viszonya szerint: bizalmas / családias / kedveskedő / durva / közönséges

– lelkiállapot szerint: élénk / kedélyes / tréfás / emelkedett / fennkölt / gúnyos / humoros

– nyelvi réteg szerint: tájnyelvi / archaikus / neologikus (új nyelvi jelenség)

Stílusrétegek: egy-egy csoport nyelvi kifejezésmódja (→ nyelvváltozatok)

– elkülönítő tényezők: szóhasználat, szövegalkotás, közléshelyzet, társadalmi hovatartozás, nyelvi igény

– főbb szintek:    – felső szint (szépirodalom, művészi szövegek, szónoklat, rímes szövegek)

– középső szint (igényes mindennapi közlés, pl. előadás, felszólalás, tudományos írás)

– alsó szint (laza, igénytelen nyelvhasználat → argó, zsargon, szleng)

– írott nyelvi stílusok: tudományos / publicisztikai / hivatalos / szépirodalmi

beszélt nyelvi stílusok: társalgási / szónoki

A jó stílus követelményei:

– helyesség (pontosan fedi a gondolatot, egyértelmű, helyes nyelvhasználatú)

– szépség (szemléletesség, érzelmi-hangulati töltet)

Stílusosság: a közlés stílusszintje illik az alkalomhoz

Stílustalanság: a helyzethez nem illő szó, nyelvi igénytelenség

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Arany János (I)   » Német romantika (Hoffmann, Heine, Goethe)   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 4 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor