Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

 

1.Toldi keletkezése és cselekménye:

Kisfaludy Társaság pályázatot hírdetett.1846-ban megnyerte Arany a pályázatot,megemelték a pályadíjat.Ekkor kezdődött Petőfivel a barátsága. Forrás:Ilosvai Selymes Péter krónikája:Toldi és Legenda a Toldiakról(szájhagyomány).A Toldi nyelve ugyanolyan népies,mint a János vitézé.A köznyelvet emeli irodalmi szintre.Felhasznált nagyon sok népi motívumot és természeti képet.Verselése magyaros,hangsúlyos verselés.

12 énekből áll.Minden ének elején Ilosvaitól idézi a témához kapcsolódó pár sort.

Cselekménye:Főhőse Toldi Miklós,aki Nagyfaluban él és nemesi származása ellenére paraszti munkát végez,paraszti sorban.Álma,hogy úgy mint testvére György,”rókalelkű bátyja,ki Lajos királynál fenn a tányért váltja”ő is a lovagkirály,Nagy Lajos udvarába szeretne kerülni.(Ekkor volt Magyarország a legnagyobb,1300-as évek).A történet azzal indul,hogy Miklós akaratán kívül gyilkossá válik,amikor testvére katonáival édesanyjához hazalátogat.Így bújdosóvá válik.Elhagyja szeretett édesanyját és sok kaland után Budára kerül(farkaskaland,bika megfékezése).Édesanyja Bencével,az öreg szolgával pénzt küld utána.Ezt a pénzt katonai felszerelésekre költi.Találkozik egy öregasszonnyal,akinek a fia meghalt lovagi párbajban.Budán ekkor egy cseh vitéz győzi le sorra a magyarokat és gyalázza meg a magyarság hírnevét.Toldi ismeretlenül kiáll a bajnokkal és legyőzi.Lajos a király ünnepli és udvarába fogadja Toldit,ezáltal Miklós álma valóra válik.

 

2.A főszereplő,a helyszín,az időszak:

Toldi legfontosabb jellemzői:Együtt dolgozik a parasztokkal.Paraszti sorban él,de nemesi származású,testvére pedig lovag.Nagy ereje van,bátor, édesanyját nagyon szereti,barátságos.Nagyon indulatos,hirtelen haragú, büszke és önérzetes.Jószívű.Lovagi tulajdonságok:Hazáját és királyát szereti,megvédi a haza becsületét.Lovagias.Nemesi és népi erények.Nyáron játszódik a történet,Toldi fiatalember.A kívánsága végül teljesül.Arany személyes álma,hogy elérje azt a szintet,hogy a nemzet költője lehessen. Arany célkitűzése találkozik Petőfiével,a nép nemzetté válásának folyamata. A nép politikai joggal nem rendelkezett.A nemzet egyenlő a nemességgel (nép nem tartozik bele).Arany ezt akarta megváltoztatni.Nép nemzetté válásának folyamata.Toldi felemelkedik a paraszti sorból,a királyi udvarba.

3.Toldi estéjének keletkezése és cselekménye:

A szabadságharc bukása után keletkezett.A történet főhőse ugyancsak Toldi,de már megöregedett.Büszkesége,önérzete,hazaszeretete,király iránti rajongása,lovagi becsülete változatlan.Hirtelen haragú marad.Újra gyilkossá válik.Nincs meg benne már az életkedv.Kiábrándult,elkeseredett.Ősszel játszódik és tél elején ér véget.Toldi halálával fejeződik be.A mű pesz-szimista.Toldi és a király párbeszéde,Toldi haldoklása,a király látogatást tesz.Nemzetté válás problémája.Megtartja tulajdonságait,nem kultúrálódik.

A mű problematikáját Toldi és Lajos vitája fejezi ki.(A király,mint barát tesz látogatást a haldokló Toldinál).A párbeszéd kettőjük között a legfontosabbról,a magyar nép sorsáról folytatódik.A haldokló Toldi utolsó szavaival arra kéri Lajost,hogy ne akarjon változtatni a magyarság tulajdonságain.Lajos azzal érvel, hogy számára is nagyon fontos a magyarság ’’birodalmát három tengerig vezette”,’’simítni kezdtem a nemzet erkölcsét”.

Lajos törkvése,hogy a magyarságot kora kultúrájának részesévé tegye. Arany tehát azt a problémakört veti fel,hogy mi legyen a nemzetté válás útja (a magyarság eredeti jellegének megtartása vagy igazodás Európához).Arany azon az állásponton van,úgy kell Európaivá válni,hogy magyarságunkat megőrizzük.Arany szerint,amire többször találunk pédát költészetében,a magyar nemzet egyik legjellegzetesebb tulajdonsága az úgynevezett eljátszás motívuma(azt jelenti,hogy a kezében lévő győzelmet elmulasztja).A magyarság legnagyobb hibája az indulatosság.Toldira mondja”úr az egész földön,ha egy hibáján”.

Cselekmény:Bence és Toldi sírt ásnak.Toldi sírját.Belefáradt az életbe.Megjelenik Pósafalvi János,aki elmondja,hogy egy olasz vitéz gyalázza a magyarság hírnevét.Toldi elindul Pestre nagy harci öltözetben.Két iker fellép ekkor Pesten a vitéz ellen.Megtudjuk róluk,hogy mind a ketten egy asszonyt szeretnek,a nő nem tud közöttük választani.A két iker sorsot húz,az egyik belehal a párbajba.Ekkor tűnik fel Toldi,akit kinevetnek öltözete miatt,Bencét megdobálják,nevetségessé teszik.Toldi legyőzi a vitézt,de senki sem tudja,hogy ő volt.Az udvarban nevetségessé teszik és indulatában megöl udvaroncokat.Menekülnie kell.a király ekkor tudja meg Pósafalvitól,hogy Toldi győzte le a vitézt,és hivatja Toldit,de Miklós nem jelenik meg.A király tesz látogatást Toldinál.Toldi a király mellett hal meg, mert már nincsenek céljai.

 4.Különbségek és hasonlóságok a két műben:

Ugyanazt a témát dolgozza föl.Főszereplője Toldi Miklós.Elbeszélő költemény.Nyelve:Népies(népi szólásokat,közmondásokat épít a szövegbe). Verselése hangsúlyos,magyaros verselés.Nem hasonló:Ilosvaitól idézetek.A nép nemzetté válásával foglalkozik mindekttő.

Toldi                                   Toldi estéje

      optimista-Toldi eléri célját                   pesszimista-Toldi meghal

                   nyár                                                     ősz-tél

              fiatal Toldi                                   öreg Toldi – utal a cím is

       céltudatos,ambíciózus                          megkeseredett,megtört

      Nép nemzetté válásának                       A nemzetté válás útjának

       megvalósulását tükrözi                                   problémái

          Toldi eléri célját  

 

5.Kívülről:Toldi estéjéből részletek:

Első ének,első versszak:

’’Őszbe csavarodott a természet feje,

 Dérré vált a harmat, hull a fák levele,

 Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,

 És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.

  Megpihen legszélén az égi határnak

 S int az öregeknek: „benneteket várlak!”

 Megrezdül a feje sok öregnek erre:

 Egymásután mégis mennek a nyughelyre.”

Hatodik ének,utolsó versszak:

’’Harmadnap olyankor, egy fölleges estén,

 Domb emelkedett már Toldi Miklós testén,

 Amelyet az őskert, bánatja jelével,

 Behinte lehulló, sárga falevéllel.

  Nem jelölte a sírt srága érc, vagy márvány:

 Bence volt az emlék, lába felől állván:

 Egy ásót ütött le, arra támaszkodék,

 S elborítá a sírt új havával az ég.”

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Szabó Lőrinc   » József Attila - Az utolsó évek   

Nem hasznosHasznos (+12 pont, 26 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor