Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Voltaire (1694-1778) – Candide

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

1.Voltaire életútja(1694-1778):

Párizsban született egy jómódú családba.Voltaire nevet később vette fel.A jezsuiták híres iskolájában tanult.1726-ban összetűzésbe került egy herceggel,ezért Bastilleba zárták,s utána Angliába száműzték.1750-ben elfogadja Nagy Frigyes porosz cár meghívását.Potsdamba költözik 3 évre.Élete utolsó 3 évét Ferneyben,pompás kastélyában töltötte.1778-ban visszatért Párizsba,a város ünnepelte,de Voltaire hamarosan meghalt.

2.Voltaire:Candide

A könyv egy úgynevezett tézis regény,amely úgynevezett téziseket,tételeket tartalmaz:Voltaire kritikáját,a fennálló társadalom és egyház ellen.Az egész regény Leibnitz tételének cáfolata.(Kortárs német filozófus,aki azt hirdeti,hogy ez a világ a lehető világok legjobbika).Voltaire az egész regénnyel ezt a tételt cáfolja úgy,hogy főhősét a leglehetetlenebb kalandokba sorolja,amelyek mind bizonyítékai a világ tökéletlenségének.Candideot,a naív fiatalembert Pangloss mester(ő Leibnitz tanításának képviselője)kretinológiára(hülyeségtanra)oktatja.Pangloss ellenfele Martin doktor,a józan ész,gondolkodás(racionalizmus)képviselője.A regény eszköze az irónia,a gúny,az abszurd szituációk és történetek.Minden történet amely a főhősökkel megesik hibát karikíroz.(egyház elvakultsága,állszentsége,ostobasága,babonasága,a nemesség,arisztokrácia gőgje,beképzeltsége,a háborúk feleslegessége,stb.)Candide a vele megtörtént események után(melyből csak Eldorádó a kivétel)visszavonul,földműves lesz,a barátaival és szerelmével.Voltaire végül is nem ad egyértelmű választ arra,hogy hogyan kellene változtatni a társadalom hibáin;kivonuljunk-e a világból,vagy inkább próbáljunk rajta javítani.Voltaire nevetségessé teszi a”kincstári optimizmust”,amely jónak és logikusnak látatja a világot.A hibák bemutatásának alapvető eszköze a gyilkos irónia,mellyel látszólagos erényeket sorakoztat fel,pl.:kövérség,butaság,igénytelenség,melyek tulajdonképpen hibák,a kritika tárgyai és az úgynevezett”dicséret” mögött nagyon erős kritika rejlik.A regény elején bemutatja a kastélyt és annak lakóit és cáfolja Leibnitz tételét.Nevetségessé teszi az erőltetett filozófikus gondolkodás,mely felcseréli az okot az okozattal.A cselekmény azzal indul,hogy Candideot kirúgják a kastélyból,mert megcsókolta Kunigundát.Ezzel elkezdődik Candide idmerkedése a világgal és megpróbáltatásainak hosszú sora.Minden egyes kaland(melyek abszurd történetek)valamilyen visszásságot,hibát mutat be:

-Panglosst állítja Leibnitz képviselőjének.Pangloss a filozófus Leibnitz nézeteit hangoztatja,s Voltaire irónikus tréfálkozó kedve a világban uralkodó célszerűség Isten bizonyítékát is a feje tetejére állítva,a képtelenségig eltorzítva adja a mester szájába.Pangloss”bölcsessége”azt tanítja:

„…ha már mindennek célja van,minden ugyebár szükségképpen a legeslegjobb célért is van.Orrunk például azért,hogy legyen min hordani a szemüveget,s lám ezért hordunk szemüveget.Lábunk láthatóan arra való,hogy nadrágot húzzunk rá,ezért is van nadrágunk.”

Pangloss bárgyú optimizmusa,nyakatekert logikája,a regény gúnyoros stílusa már a mű elején megteremti azt a szatírikus-humoros hangnemet,mely az egészre is jellemző.

-Felcseréli a felebaráttal kapcsolatos dolgokat.Kigúnyolja a vallást:”csakugyan a természeti jog azt tanítja-mondja irónikusan Candide a Fülesek országában a vadaknak-,hogy öljük meg felebarátunkat,s így cselekszik mindenki a földkerekségen.Ha nem élünk azzal a joggal,hogy megegyük felebarátunkat,egyes-egyedül azért tesszük,mert mással is jóllakhatunk.”

-A romlatlan és meg nem rontott emberek ellenkezőjéről ír.Ellentmond nagy mértékben Leibnitznek:A”romlatlan”természet ölén élő,a civilizáció által”meg nem rontott”emberek kannibálok(emberevők),a leányok pedig majmokkal szerelmeskednek.

-A szerzetesek fogadalmaik ellenére,a műban”disputáló”,tanító,kormányzó és cselszövő szerzetesek vannak.

-A mű végére azt lehet érezni,hogy a Leibnitzi gondolkodás valótlan,de a szereplők mégis abban hisznek,hogy Leibnitz nem tévedett.

-A”műveljük kertjeinket”eszmény-egyfajta értelmezés szerint-elfordulást jelent a világtól,annak dolgaitól,a terméketlen bölcselkedéstől;passzivitást sugall,beletörődést abba,hogy a világon és az emberiség helyzetén nem lehet segíteni,ami szemben áll Leibnitz elméletével.

A mintatársadalmat,az elképzelt tökéletességet az Eldorádóban játszódó jelenet mutatja be.Értéktelenek a drágakövek.Érték a művészet,a zene,a vendégek kultúráltak,nincsenek tapintatlan kérdések,vendégszeretők.Eldorádóban ideális értékrend van,nem a pénz,a vagyon(drágakövek)az érték,hanem az emberi erények, a kultúrált,civilizált élet(udvarias érintkezés,vendégszeretet,zene,tanulás).Mindezen felül általános a jólét,nem ismerik a szegénységet,a nyomort(ami sok baj forrása lehet).Nincs hivatalos egyház(papok),midenki istenfélő és Istent tisztelő,igazhívő és nem különböztetnek meg különféle vallásokat,mert minden vallásnak ugyanaz az istene.Magas az életkor,mert jómódban és egészségesen élnek.Az idegenekkel nagyon udvariasak és jómodorúak.A király első az egyenlők között,tisztelet illeti meg,de nem megalázkodás,maga a király kiválló személyiség,okos,tehetséges,szellemes.A városok modernek,felhőkarcolókat építenek,kiemelt helyen van a tudomány.Nincs bűnözés és pereskedés,ezért nincs szükség börtönre és bíróságra.Candide utalást tesz arra szolgálójának,Cacambónak,hogy ez az ideális és tökéletes világ és nem az amit Pangloss mond.

A regény végül is azzal fejeződik be,hogy Candide és barátai(a végül elnyert és megcsúnyult Kunigunda is)visszavonulnak egy kertbe.Életük értelmét a munkában lelik és Voltaire(illetve Candide)szerint a világ úgy elviselhető,ha kivonulunk belőle.Mindenki teremt magának egy saját világot,melyben örömét leli.A tézisregény befejező mondatai foglalják össze a Voltaire-i tanulságot:

„a munka elűzi a három legrosszabbat:a bűnt,az uralmat és a szükséget.”

A befejező mondat:

„Vár ránk a munka a kertben.”

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Abszurd a 20. századi világirodalomban   » Babits Mihály prófétai szerepvállalása   

Nem hasznosHasznos (+22 pont, 28 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor