Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Weöres Sándor élete

Beküldő: adminszamalk
Irodalom tételek

Weöres Sándor
Költő, műfordító, drámaíró

Szombathely, 1913. jún. 22. – Budapest, 1989. jan. 22.

Földbirtokos katonatiszt apa és művelt polgárcsaládból származó anya egyetlen gyermeke. Már iskoláskora előtt anyja irodalomszeretővé nevelte. Gyermekkorát Csöngén tölti és a későbbiekben is sokat és szívesen tartózkodik itt. Iskoláit Pápán, Csöngén (elemiiskolák), betegségei miatt gyakran volt magántanuló; Szombathelyen, Győrött és Sopronban (középiskolák) végzi. Már korán, 15 évesen verseket ír (pl. Öregek – Kodály Zoltán megzenésítette), és kapcsolatba kerül a Nyugat íróival, 1932-től pedig már a harmadik nemzedék vezéregyéniségének tekintik. 1933-ban Pécsett 1 évig joghallgató, majd átmegy a bölcsészkarra, majd átiratkozik földrajz-filozófia szakra és 1939-ban doktorált a A vers születése című disszertációjával.. Itt köt barátságot Fülep Lajos művészettörténésszel, Várkonyi Nándor művelődéstörténésszel (mitológiai kutatásokat végzett – így keletkeztek első mítosz versei) és barátai hatására megismerkedik más kultúrákkal is. 1943-ban Pestre költözik, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lesz. 1948-tól műfordításaiból él, 1951-ig Budapesten könyvtáros. 1948-ban házasságot küt Károlyi Amy költőnővel. Házasságkötése után római ösztöndíjjal Olaszországba utazik és fontos új kötetei jelennek meg. 1948 után csak műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1956 után elég nehéz elérnie, hogy az irodalmi közvélemény elfogadja stílusát. Az utolsó években is többféle műfajban dolgozik fáradhatatlanul. Mitikus asszír és ógörög költők műveit írja át (pl: Gilgames)

JÁTÉKVERSEK, VERSJÁTÉKOK:

Játékvers: lényege a ritmusnak és a képeknek sajátos zeneiségben való eggyéolvadása. A költő általában szimultán ritmusokat használ.

A Medúza második fele tartalmazza a híres Rongyszőnyeg ciklus 160 darabját. Ezekkel rokon jellegű a Magyar etűdök ciklusa (114 mű). › gyermekversekként váltak közismertté. Eredetileg nem gyermekversnek születtek, hanem a költői kereső-kutató műhelymunka, ill. a Kodállyal közösen végzett versritmust és zenei ritmust vizsgáló kísérletezés termékei.
Ezt a típust (gyermekverseket) újabban játékversnek nevezzük. Azért váltak gyermekverssé, mert felidézték és élték azt a gyermeki világot, amelyben a játéknak komoly szerepe van. A játék azonban a felnőtt életének is része: felszabadít és bizonyos értelemben gyermekké tesz, egy harmonikus és egészséges állapotot idéz fel.
A versjátékokhoz sorolhatók az ún. értelmetlen versek, melyek kiindulópontja a nyelvvel való szélsőséges játék. Pl: Táncdal. Versjátékok, de egyúttal aforisztikus bölcsességek is az Egysoros versek. Az egyik leghíresebb: Tojáséj (feltehetően a legtömörebb magyar nyelvű költemény). Versjátékok a Harminc bagatell darabjai is. Pl: Keresztöltés – vízszintesen és függőlegesen is olvasható.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Petőfi Sándor: Az Apostol   » Daniel Defoe - Robinson Crusoe   

Nem hasznosHasznos (-1 pont, 5 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor