Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: niciland

A szövegszerkesztés általános szabályai, pl. egy szónoki beszéd megszerkesztésének menete, a téma kijelölésétől a szóbeli vagy írásbeli megfogalmazásig

• témaválasztás, ha szükséges, címadás, a cím a globális kohézió legfőbb eszköze (az élőszóbeli szövegeknek nem szokás címet adni)
• szövegtípus, műfaj kiválasztása (a kommunikációs helyzet figyelembe vételével, kinek, milyen alkalomból stb. alkotjuk a szöveget, pl. ünnepi alkalomra szánt köszöntő, ballagási búcsúbeszéd, pohárköszöntő stb.)
• elővázlat készítése a legelső lépés
• anyaggyűjtés nagyon lényeges (két fő útja van: tapasztalat és okoskodás, saját tapasztalatok, utazás, kísérlet, élmények, megélt élethelyzetek; mások tapasztalatai, könyvek, folyóiratok, vagy akár élőszóból is, nyomtatott sajtó, elektronikus média, mérvadó személyek állásfoglalásai, megfontolással)
• a mondanivaló előzetes kialakítása (nézőpont, saját vélemény, közlendő körvonalazása, az összegyűjtött anyag rostálása. Mire van szükségem?
• az anyag elrendezése (diszpozíció) a szerkezet, a kompozíció megalkotása, tételmondatok, kulcsszavak kiválasztása
• vázlatírás (jóval részletezőbb, több csomópont köré épülő, az ókori retorikából örökölt hármas tagolás alkalmazása)
a szöveg kidolgozása (elokúció): a következő elvek alapján: egység elve, haladás és folyamatosság elve, logikus elrendezés elve, arányos elrendezés elve, fokozatosság elve, teljesesség, befejezettség elve
• fontos: a fölösleges kitérők kerülése, az, hogy kellő mértékben és terjedelemben járjuk körül az egyes résztémákat, ne zsúfoljunk sok információt össze, a továbblépés előtt ellenőrizzük, hogy mindent kifejtettünk-e
törekedjünk az egységes hangnemre és stílusrétegre
• a szöveg feldíszítése Pl. ünnepi szónoklat esetén; megszólítás, odafordulás a hallgatósághoz, a hallgatók jóindulatának elnyerése (=captatio benevolantiae /kaptáció benevolancié/) toposzok, szónoki kérdés, retorikai alaktatok, aforizmák, szállóigék stb
• az előadásmód megtervezése: az élőszó zenei kifejezőeszközei: intonáció, beszédtempó, szünetek) és a non verbális gesztusok (mimika, testtartás gyakorlása)
• a szöveg emlékezetbe vésése, memorizálás
• az írott forma estében: a végső forma elnyerése, a szöveg vizuális vezérlése (tipográfia)
• a szöveg előadása: törekedni kell a spontánnak tűnő előadásra. A hallgatóság érezze úgy, mintha éppen most teremtődne meg az ünnepi szónoklat, pedig valójában hosszú, tudatos alkotómunka előzi meg.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Mássalhangó találkozások   » A mellérendelő összetett mondat   

Nem hasznosHasznos (+4 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor