Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A hangalak és a jelentés kapcsolata

Szó:

 • Egy szót úgy érzékelünk, hogy a leírt hangalakot látjuk, vagy a kiejtett hangot halljuk, és ezekhez a szavakhoz jelentést kapcsolunk
 • SZÓ = HANGALAK + JELENTÉS (SZ = H + J)

Hangutánzó szavak:

 • A szó hangalakja és jelentése között nem megegyezésen alapuló, hanem valódi kapcsolat fedezhető fel
 • Csoportjai:
 • Állathangok utánzása (pl.: csiripel, mekeg)
 • Természeti jelenségek hangjának utánzása (pl.: dörög, süvít)
 • Tárgyak hangjának utánzása (pl.: csattog, ketyeg)
 • Emberi hangok utánzása (pl.: füttyent, visít)
 • Jele: H → J

Hangulatfestő szavak:

 • A hangutánzó szavakhoz hasonlósan a hangalak és jelentés között valódi kapcsolat fedezhető fel
 • A szavak hangsora különféle cselekvések, tulajdonságok hangulatát idézik (pl.: otromba, bandukol, cammog, pipogya)
 • Jele: H → J

A magas és mély hangrendű alakpárok:

 • Ezeknél is valódi kapcsolat van
 • Az alakpárok magas hangrendű tagjai hangalakjukkal közelséget vagy kisebb intenzitást fejez ki, míg a mély hangrendűek távolságot vagy nagyobb intenzitást mutatnak (pl.: tömpe-tompa, gyűr-gyúr, itt-ott, ez-az)

Egyjelentésű szavak:

 • A magyar nyelvben kevés ilyen szó van, elsősorban az összetett szavak és a szakszavak tartoznak ide
 • Jele: H ─ J
 • A leírt vagy elhangzott hangalakhoz egy jelentés kapcsolható
 • Pl.: esőcsatorna, napernyő

Többjelentésű szavak:

 • A leírt vagy elhangzott hangalakhoz több jelentés társul, melyek egymással összefüggnek, és jelentésszerkezetet alkotnak
 • A szavak többértelműségét poliszémiának nevezzük, így a többjelentésű szavakat poliszém szavaknak hívjuk
 • A többjelentésű szavak második és további jelentései az elsődleges alapjelentésből fejlődtek ki az emberi megismerés során
 • Jele:           J1

H ─  J2

J3

 • Pl.: fül = – érzékszerv

– kancsó füle

– (zenei) hallás

– a könyv behajtott sarka

Azonos alakú szavak:

 • A szavak hangalakjához több jelentésül társul, de a jelentések között semmi összefüggés nincs
 • Az azonosság idegenszóval homonímia, az azonos alakú szavakat homonimáknak nevezzük
 • Csoportjai:
 • Szótári homonimák (a szavak szótári alakjának azonosalakúsága) – pl.: csap, dob, ég, vár
 • Nyelvtani homonimák (toldalékos szóalakok azonosalakúsága) – pl.: merek (levest merek, vagy merek úszni)
 • Vegyes típusú homonimák (a szótári alakok és a toldalékos szóalakok azonosalakúsága) – pl.: hasad (a te hasad, vagy hasad a nadrágom)
 • Jele:           J

H ─  J

J

 • Pl.: ár =  – áru értéke

– cipészszerszám

– áramló víztömeg

– terület-mértékegység

Rokon értelmű szavak:

 • Több hangalak hallásakor vagy olvasásakor egy jelentés azonosul az emberben
 • A rokonértelműséget idegen szóval szinonímiának, a rokon értelmű szavakat szinonimáknak nevezzük
 • Csoportjai:
 • Azonos jelentésű szavak:
  • Pl.: eb – kutya, csibe – kiscsirke
  • Jele:    H

J

H

 • Hasonló (nem teljesen azonos) jelentésű szavak:
  • Pl.: kiabál – ordít – üvölt, eszik – falatozik
  • Jele:    H         J

H         J

H         J

Hasonló alakú szavak:

 • Előfordul, hogy egy szövegben összetévesztenek olyan hasonló hangzású szavakat, amelyek jelentése között ugyan van kapcsolta, de jelentésük mégsem egyezik meg
 • A hasonlóalakúságot idegen szóval paronímiának, a hasonló alakú szavakat paronim szavaknak nevezzük
 • Csoportjai:
 • Alakváltozatok:
  • Közös tőből származó szavak, melyek jelentése megegyezik, csak a használatukban, hangulatukban van eltérés
  • Pl.: vödör – veder, mienk – miénk
  • Jele:     H

J

H

 • Alakpárok:
  • Közös tőből származó szavak, de jelentésük eltérő
  • Pl.: fáradság – fáradtság, egyenlőre – egyelőre
  • Jele:    H ─ J

H ─ J

Ellentétes jelentésű szavak:

 • Az ellentétes jelentésű szavakat idegen szóval antinimáknak nevezzük
 • Jele:     H ─ J

H ─ J

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szövegszerkesztés eljárásai   » A nyelv, mint változó rendszer   

Nem hasznosHasznos (+26 pont, 54 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor