Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A képszerűség elemei, stíluseszközei

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Stíluseszköz: a szöveg azon nyelvi egysége, amely stílusértéket (többletjelentést) hordoz.

A szépirodalom sajátos kommunikáció ® tartalma mélyebb, sűrítettebb, mint a köznapi közlésfolyamaté.

Sajátos kifejezőeszköze a szépirodalmi stílus ® az író a nyelv hagyományos jeleivel és szabályaival egyénit fejez ki. Egy-egy elem stílushatása gyakran abban rejlik, hogy a művész tudatosan áthág bizonyos szabályokat – ezért kíván  több szellemi energiát a szépirodalmi szöveg megértése.

A művészi szöveg hírértéke nagyobb.

A művészi nyelvhasználat két alapvető törekvése: a képszerűség, valamint a feszültségkeltés és -oldás.

A stílus választás (szóképek) és elrendezés (alakzatok) eredménye.

Metafora

–     képszerű kifejezés legalapvetőbb eszköze

–     névátvitel tartalmi hasonlóság vagy hangulati egyezés alapján

–     két jelet egymásra vonatkoztat. Az egyik elem a nyelvben szokásos fogalmi megnevezéssel szerepel a szövegben, a másik elem pedig képi természetű

–     kölcsönhatásra épülő kép

–     a szemléletesség és az érzelmi-hangulati sűrítés stíluseszköze. Hatásában szerepe van annak, hogy a fogalmi és a képi sík között mekkora a jelentésbeli távolság.

–     Egytagú metafora: csak a kép van jelen

–     Teljes metafora: képi és fogalmi megnevezés is jelen van.

–     alakítja a metafora stílushatását az is, hogy hogyan épül be a mondat szövegébe (egyes különálló kép, párhuzamos képek sorozata vagy komplex kép)

Megszemélyesítés

–     olyan metafora, amelyben a kifejezendő nem élőlény, a kifejező képi mozzanat pedig élőlény cselekvésére, tulajdonságára utal.

–     Élettelen tárgyak, gondolati dolgok emberi tulajdonságokkal való felruházása.

Hasonlat

–     valamilyen közös sajátosság kiemelésével vagy hangulati hasonlóság alapján kapcsolja össze a fogalmi és a képi sík elemeit.

–     Rendszerint 3 tagból áll: a hasonlítottból (fogalmi sík), a hasonlóból (képi sík) és a bennük levő közös vonásból

–     nyelvi értelemben is hasonlítás ® nyelvi kifejezőeszközei: mutatószó, kötőszó

–     Hasonlatból nem maradhat el a fogalmi oldal

Metonímia

–     a fogalmi és a képi sík összekapcsolása nem hasonlóságon, hanem a fogalmak érintkezésén alapul

–     felcserélésre alapuló szókép

–     Lehet: térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezés (csere), ok-okozati kapcsolat vagy rész-egész összefüggés.

Szinesztézia

–     többnyire hangulati hasonlóságon, ritkábban érintkezésen alapuló metafora

–     valamely érzékterület körébe vágó fogalmat kapcsol össze egy más érzékterületből vett szóval (egyszerre több érzékszervre hat)

–     különböző, de egyszerre ható érzéki benyomásokat hasonlóságukban, egyidejűségükben ragadja meg

–     egytagú szinesztézia nem létezik.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A kommunikáció   » A nyelvművelés   

Nem hasznosHasznos (+10 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor