Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

képek, képrendszerek felismerése, értelmezése

Képszerűségen a közlés képfelidéző erejét és érzelemkifejező voltát értjük.

A szemléletesség legfőbb elemei a szóképek: a metafora, a metonímia, a szinesztézia, az allegória és a szimbólum két fogalom, jelenség társításán alapulnak. A szóképpel új gondolati, érzelmi, hangulati többlettartalom válik lehetségessé. A szépirodalom bővelkedik szóképekben.

A szemléletesség költői eszközei az elemi szóképeken kívül még a hasonlat, a körülírás, az eufemizmus, a szókészletben pedig a festői erejű szavak, az evokáció, ill. a tájnyelvi kifejezések bővítik a képszerűség és a hangulatkeltés eszköztárát.

Az összekapcsolás módja szerint beszélhetünk metaforáról és metonímiáról. A metafora a képszerűség alapvető eszköze, névátvitel tartalmi hasonlóság vagy hangulati egyezés alapján. A metafora szerkesztettsége szerint lehet egytagú és teljes (kibontott). Ha csak a hasonló van megnevezve, akkor egyszerű, egytagú, ha a hasonló és a hasonlított is szerepel, akkor teljes a kép. Ez utóbbi a fogalmi távolságot hatásosabban fejezi ki. A stílushatás szófajok szerint is változik. Lehet igei, főnévi és melléknévi. Céljuk szerint lehetnek szemléletiek és hangulati metaforák.

A művészi szövegben előfordulhat a metafora önállóan mint elemi kép, de magját alkotja egy bonyolult, összetett képrendszernek is. Ilyenkor több elemi kép épülhet egymásra.

A hangulati egyezésen alapuló metaforák között fordul elő a szinesztézia. A szinesztézia különböző érzékterületekről vett fogalmak társítása egy képben.

A metaforák gyakran élőként mutatják be a tárgyi, természeti vagy elvont fogalmat, ilyenkor megszemélyesítésről beszélünk.

A megszemélyesítéssel rokon, a metaforából származó másik szókép az allegória. Mint elemi szókép mindig egy elvont fogalmat társít egy érzéki képpel vagy egy gondolati fogalmat személyesít meg. Szerepe lehet szövegrészletben vagy átfoghat egy egész költeményt.

A szóképek másik alaptípusa a metonímia szintén névátvitelt jelent. A metaforától eltérően itt a két fogalom valóságosan érintkezik. Mindig egytagú, csak a képi fogalmat nevezzük meg.

A metonímia egyik fajtája a szinekdoché. Akkor jön létre, ha a fogalmak rész-egész vagy nem-faj felcserélésén alapulnak.

A szimbólum a szóképek külön csoportja. Sajátossága, hogy benne a kifejező kép önállóvá válik. A szimbolikus ábrázolásban a szimbólum egész gondolatsor, összetett érzelmek, sejtelmes hangulatok képzetét kelti a kép révén. A szimbólum lehet köznyelvi és művészi. A költői látomás nemcsak egy-egy képet alkothat, hanem egész költemények ábrázoló eszközévé alakíthatja a szimbólumot, valóságos szimbólumrendszert teremtve köré. A képszerűség gyakori stíluseszköze a hasonlat, amelyben a közös vonás kiemelésére állítunk párhuzamba két fogalmat. Az összehasonlításban három elem van megnevezve: a fogalom, a közös jegy és a kép, szerkezetileg mindig teljes. Grammatikailag jellemzője a mint vagy az akár kötőszó.

A mindennapi közlésben és a művészi hatás kedvéért is előfordul, hogy a képi érzékeltetést körülírással érjük el. Szavaink stílusárnyalata, pozitív vagy negatív festőisége kifejezheti, hogy az író miként viszonyul a tárgyához. A szóhasználat lehet szépítő, ünnepélyes, kedveskedő, gúnyos, humoros.

A művészi szóhasználat ritkább esetei az evokáció körébe tartoznak. A régies szavak, kifejezések szövegbe illesztése a korfestés egyik eszköze.

A művészi szöveg stílushatását a szófajok aránya is befolyásolja.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Szóelemek   » Beszéd és nyelv   

Nem hasznosHasznos (+5 pont, 11 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor