Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A közéleti stílusréteg

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Stílus: a gondolat nyelvi kifejezőeszköze, kiválasztás + elrendezés (eszközkészletből → mit használunk fel)

nyelvi stílus → stílusrétegek

Közélet: az emberek társadalmi érintkezésének tere (magánélet feletti szint a mindennapi életben)

érintkezés → hivatalos stílus (rétegződés)

A közéleti írásbeliség:

– funkciója: tájékoztatás, felhívás (nincs érzelemközvetítő szerep) → cél: pontosság, tárgyilagosság

– jellemzői: kötött forma (pl. hivatalos levél), szerkesztettség (→ retorika)

– nyelvhasználata: jogi szaknyelv / igényes köznyelv / irodalmi nyelvezet

– műfajai: törvény, rendelet, jogszabály, kérvény, felszólítás, beszámoló, jegyzőkönyv, önéletrajz, levél

– a levél formája: feladó, címzett, keltezés, tárgy, levéltörzs (felépítés!), záróforma, aláírás

– stílushibák:    – terjengős nyelvhasználat (pl. „A kockázat és mellékhatások tekintetében…”)

– közhelyszerű fogalmazás (pl. „A reményt sosem lehet feladni.”)

– felesleges szenvedő szerkezetek (pl. „A levél meg lett írva.”)

A közéleti szóbeliség (retorika):

– funkciója: felhívás, figyelemfelkeltés, esztétika, kapcsolatfelvétel, -fenntartás

– kommunikációs iránya: egyéntől → közösség felé

– műfajai: tárgyalás, előadás, vita, hozzászólás, alkalmi beszéd (szónoklat)

– stíluselemei: igényes nyelvhasználat, természetesség, egyéniség, metanyelvi eszközök, érthetőség

– szerkezet: tagolt (→ a beszéd egységei), rövid és egyszerű mondatok, ismétlések (fokozás)

– az előadó követelményei: felkészültség, tiszta artikuláció, megtanulás (Ø felolvasás!)

A beszéd hagyományos részei:

– bevezetés (princípium): kezdőforma, tárgy megjelölése, jóindulat megnyerése (captatio benevolentiae)

– elbeszélés (narráció): témafelvezetés, a tényállás bemutatása (logikus felépítés, összefüggések)

– kitérés (digresszió): átmenet a tények és a részletezés között, szerepe a zökkenőmentes folyamatosság

– részletezés (propozíció): a lényeg kifejtése

– bizonyítás (argumentáció): érvek, ésszerű következtetések, példák (klasszikus retorika → toposzok)

– cáfolás (refutáció): ellenérvek a másik szemszögből, majd a korábbi érvek alátámasztása

– befejezés (peroráció): emlékezet frissítése, érzelmek befolyásolása, lezárás

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A magyar helyesírás alapelemei   » A szövegösszetartó erő (grammatikai kapcsolóelemek)   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 4 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor