Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A közlésfolyamat tényezői és funkciói

Beküldő: Látogató
Nyelvtan tételek

Beküldte: niciland

A szó latin eredetű: communicatio = közzététel, teljesítés, megadás

Tájékoztatás, információcsere, közlés, érintkezés valamilyen erre szolgáló eszköz segítségével.

Bármely jelrendszernek, mindenekelőtt a nyelvnek az emberi közlésben való szándékos és kölcsönös felhasználása.

A kommunikáció lehet

 egyirányú (pl. előadás)
 kétirányú (két barát beszélgetése, párbeszéd)
 közvetlen (ha egy időben, egy helyen tartózkodnak a komm. résztvevői)
 közvetett (nem egy térben, vagy nem egy időben, a visszajelzés késleltetett)
 verbális (eszköze a nyelv)
 nem verbális, azaz non verbális

A komm. hatékonyságát rontja a zaj, ennek megfelelően ugyanazt az információt többféleképpen is közölhetjük, ekkor azonban esetleg redundánssá válik a komm.
(redundancia=terjengősség)

A kommunikáció tényezői (azaz mi minden kell a sikeres kommunikációhoz):

 feladó (adó, kódoló)
 címzett (vevő, dekódoló)
 üzenet
 kód: az üzenetet kifejező összefüggő jelek, lehet nyelvi és nem nyelvi kódot használni. A leggyakrabban használt kód a nyelv. Az üzenet csak akkor lesz sikeres, ha megvalósul a közösnyelvűség a feladó és a címzett között.
 csatorna, közvetítő közeg: lehet hallható (telefonbeszélgetés), látható (levél), érezhető (tapintás) vagy egyszerre többféle is (beszélgetés).
 közös valóság és közös előismeretek, közös előzmények
 beszédhelyzet (külső és belső körülmények, a partnerek viselkedése, a köztük lévő kapcsolat, a kontaktus)

Ezeket egy nagy téglalap alakú sémába foglalta össze Jakobson (ez a kommunikáció Jakobson-féle modellje).

A kommunikáció funkciói (tkp. miért kommunikálunk, mi a célunk?)

 tájékoztató szerep: információadás (referenciális szerep)
 kifejező szerep: érzelemkifejező mondatok, én-íra, vallomások (emotív v. expresszív)
 felhívó: felszólítás, a hallgató befolyásolása (konatív)
 kapcsolatteremtő szerep: kapcsolatteremtés, – tartás, -zárás (fatikus)
 esztétikai szerep: szépirodalom, az üzenet nyelve stilisztikai értékű (poétikai)
 értelmező szerep, amikor az üzenetről vagy magáról a nyelvről állapítunk meg valamit (metanyelvi) pl. a nyelvtankönyv

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Nyelvi jelek csoportjai a hangalak- jelentés összefüggésében   » A szórend és az aktuális mondattagolás   

Nem hasznosHasznos (+7 pont, 7 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor