Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A képszerűség stíluseszközei

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A képszerűség stíluseszközei

1. Bevezetés:

A szóképek a klasszikus retorikában az elocutio (díszítés) körébe tartoztak, a mai nyelvtudomány a stilisztika tárgykörébe sorolja ezeket.

2. Fajtái:

a) Metafora: Két fogalom közt fennálló hasonlóságon alapuló szókép. Szerepe: két egymástól távol eső képet idéz fel és azokat egy képbe sűríti (pl.: rohan az idő).

b) Szinesztézia: Valamely érzékterület körébe tartozó fogalmat kapcsolunk össze egy más érzékterületről vett szóval (pl.: „lila dalra kelt egy nyakkendő”, ízes beszéd).

c) Megszemélyesítés: Olyan szókép, amely elvont dolgokat, természeti jelenségeket, élettelen tárgyakat élőként mutat be (pl.: „tekints ránk szabadság”).

d) Allegória: Egy erkölcsi eszmének, elvont fogalomnak érzékelhető képben való ábrázolása. Vagy hosszabb gondolatsoron, esetleg egész művön keresztül végigvitt, mozzanatról mozzanatra megvilágított kép (pl.: Petőfi: Föltámadott a tengerben a tenger).

e) Szimbólum: Valamely gondolati tartalom, jelképe, érzéki jele (pl.: a bilincs a rabságé).

f) Metonímia: Olyan szókép, amely két fogalomközti térbeli (pl.: „fejlődött az Alföld” –a benne élők helyett használja), időbeli (pl.: „ 20. század borzalmai” –az idő nevével jelöli az eseményeket), anyagbeli érintkezésen (pl.:rúgja a bőrt), vagy ok-okozati kapcsolaton (pl.: „lecsapott rá isten haragja” -az előzmény nevével jelöli a következményt) alapul.

g) Szinekdoché: A metonímia egyik válfaja. Típusai: nem- és fajfogalom felcserélése (pl.: a hegy leve), rész- és egész viszony felcserélése (pl.: „lélek az ajtón se be, se ki” –test és lélek), egyes szám többes szám helyett (pl.: Mentek-e tatárra?”), határozott számnév használata határozatlan helyett (pl.: ezrek pusztultak el).

h) Hasonlat: Két különböző, de egymással bizonyos pontban érintkező fogalom egymás mellé állítása. Kötőszóval (mint, mintha), vagy ragos formában (-ként, -képpen).

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A nyelvművelés   » Vörösmarty Mihály (A Szózat elemzése)   

Nem hasznosHasznos (+22 pont, 24 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor