Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

9. Tétel

A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodási törvényei

(A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazási törvényei)

A magyar beszédhangok fajtái:

–         Magánhangzók: mindig zöngések /működnek a hangszalagok/ lehetnek rövidek és hosszúak /o-ó, ö-ő/ lehetnek elől képzettek magasak és hátul képzettek mélyek /nyelv vízszintes mozgása szerint/
A nyelv függőleges mozgása szerint lehet

 • Alsó nyelvállású
 • Középső nyelvállású
 • Felső nyelvállású

Ajak működése szerint:

 • Ajakkerekítéses
 • Ajakréses
Mássalhangzók A képzés módja szerint
A képzés hely szerint

zárhang

réshang

Zár- és

réshang

Pergő hang

Ajakhang

2 ajakkal

b-p m

Ajak –

foghang

v-f

Foghang

Elülső

foghang

d-t n

z-sz l

dz-c

r

Hátulsó

foghang

zs-s

dzs-cs

Szájpadláshang

Elülső

szájpadláshang

ny

j

gy-ty

Hátulsó

szájpadláshang

g-k

gégehang

h

–         Mássalhangzók: mindig akadályhangok, a kiáramló levegő útjába valamely artikulációs szervpár akadályt állít.

Mássalhangzók időtartam szerint:

 • rövid
 • hosszú

Hangszalagok működése szerint:

 • zöngések
 • zöngétlenek

Képzés helye szerint:

 • ajakhangok
 • foghangok
 • fogmeder hangok
 • szájpadláshangok
 • gégehang

Képzés módja szerint:

 • zár: pl. t
 • zár és rés: pl. dz
 • rés: pl. s
 • pergő: pl. r
 • orrhangok: pl. m, j, n

Zöngések

b

d

g

dz

dzs

gy

v

z

zs

m

n

ny

l

r

j

Zöngétlenek

p

t

k

c

cs

ty

f

sz

s

h

MAGÁNHANGZÓK

Ajakkerekítés nélküli

Ajakkerekítéses

Ajakkerekítés nélküli

mély

Magas

Felső nyelvállás

u, ú

ü, ű

i, í

Középső nyelvállás

o, ó

ö, ő

/ë/, é

Alsó nyelvállás

a

e

Legalsó nyelvállás

á

A magánhangzók alkalmazkodási törvényei:

Hangrend: a magánhangzóknak a szavakban való szabályos elrendeződését hangrendnek nevezzük.

Magashangrendű a szó, ha csak magas magánhangzókat tartalmaz.

Mélyhangrendű, ha csak mély magánhangzók vannak benne.

Vegyeshangrendű, ha magas és mély hangokat egyaránt tartalmaz.

Illeszkedés:

–         magashangrendű szóhoz magashangrendű toldalék járul

–         mélyhangrendű szóhoz mélyhangrendű toldalék járul

–         vegyeshangrendű szóhoz általában mély toldalék járul

A 3 alakú toldalékok: nemcsak hangrend, hanem ajakműködés szempontjából is igazodnak

– hoz, -hez, -höz

-on, -en, -ön

-kodik, -kedik, -ködik

A mássalhangzók alkalmazkodási törvényei:

A beszédben kiejtett hangok hatnak egymásra, formálják egymást, ezt nevezzük alkalmazkodásnak.

–         részleges hasonulás

 • képzés helye szerint: 2 egymás mellé kerülő mássalhangzó közül az egyik úgy hat a másikra, hogy megváltoztatja annak képzési helyét, sajátosságait
  pl. rongy, ponty, színpad
  Ebben a folyamatban mindig a második hang változtatja meg az első minőségét. Írásban jelöletlen.
 • zöngésség szerint: a 2 egymás mellé kerülő mássalhangzó közül az előbb álló zöngésség tekintetében alkalmazkodik a mögötte állóhoz
  pl. cukrászda

–         teljes hasonulás: 2 egymás mellé kerülő mássalhangzó közül az egyik azonossá válik a másikkal

 • jelöletlen: az azonosulást írásban nem jelöljük
  pl. anyja à annya
 • jelölt: az azonosulást írásban is jelöljük
  pl.        késsel à kés + vel
  ebben à ez + ben

–         összeolvadás: esetében 2 egymás mellé kerülő mássalhangzó helyett egy harmadik, minőségileg különböző hang hangzik el kiejtésben
pl.        játszik à c
tetszik à c

–         rövidülés: egy hosszú és egy rövid mássalhangzó kerül egymás mellé, ilyenkor kiejtésben a hosszú mássalhangzó megrövidül

–         kiesés: amikor 3 mássalhangzó kerül egymás mellé írásban, kiejtésben csak kettőt hangoztatunk, a középsőt elhagyjuk.
pl. mondta à monta

–         nyúlás: amikor a rövid mássalhangzó 2 magánhangzó közé kerül kiejtésben megnyúlik
pl. kisebb à kissebb

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A nyelv, mint jelrendszer 2.   » A szófajok   

Nem hasznosHasznos (+40 pont, 54 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor