Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A magyar helyesírás alapelvei (Tétel)

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A magyar helyesírás betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. Legkisebb egysége a hangokat jelölő betűk. Betűi legtöbbször a kiejtett hangokra utalnak. Helyesírásunk sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből.

Helyesírási alapelv: azok az eljárások, amelyek szerint szavainkat és szóalakjainkat leírjuk. Négy alapelvet ismerünk: kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés. Ezek sokszor együtt hatnak. A helyesírás iránti igény egyidős az írással. Az első egységre való törekvés a kancelláriai helyesírás. A középkorban katolikus és protestáns helyesírásról beszélhetünk. 1832-ben az Akadémia kiadta az első magyar helyesírási szabályzatot.

A., A kiejtés szerint írás elve: a kiejtett szó hangjait a nekik megfelelő betűkkel jelöljük, a köznyelvi formát véve alapul. A kiejtés elve négy pontban fogható össze:

1.)          A mássalhangzók időtartalmának jelölése: pl.: -ikes igék (zöldellik, drágáll); -tyú/-tyű + -ttyú/-ttyű (csengettyű, dugattyú).

2.)          A magánhangzók minőségi és mennyiségi szabályai: pl.: -ból, -ből-, -ról, -ről, -tól, -től à ezek kétalakúak, az alapszó hangrendje határozza meg, hogy melyiket alkalmazzuk, pl.: kertből, házból.

3.)          Kétalakú elemek: kettős alakok. Ha valamely szónak két köznyelvi változata van, az írásban is két alakot jelent, pl.: fel-föl, korcsma-kocsma.

4.)          Szóelemek elhomályosulása: ezekben a szavakban annyira elhomályosultak az őket alkotó szóelemek, hogy csak a nyelvtörténetet ismerők tudják azokat szétválasztani, pl.: éjszaka lagzi.

B., Szóelemző írásmód: a több szóelemből álló szóalakok helyesírását ez az elv úgy szabályozza, hogy a toldalékos szavakon a toldalékok, az összetett szavakban pedig az összetétel tagjai világosan felismerhetők legyenek. A szóelemeket úgy írjuk le, ahogy külön-külön hangzanak, pl.: szénpor, vasgyár.

1.)          A szóelemeket tükröztető írásmód: a hangok találkozásakor létrejövő hangtani törvényszerűségek. Részleges hasonulás, pl.: jégkrém; teljes hasonulás, pl.: anyja; összeolvadás, pl.: útja; rövidülés, pl.: keddre.

2.)          Szóelemek fonetikus írása: a toldalékolt formában módosul a szótő és ezt írásban is jelöljük, pl.: mossa.

C., Egyszerűsítés elve: megkönnyíti a hangtorlódásokból adódó helyzetek megoldását. Ha kéttagú mássalhangzóra végződő szavak véghangját megkettőzzük, a kettős mássalhangzónak csak az első tagját írjuk hosszan, pl.: mennyi. Kivételek az olyan összetett szavak, melyekben az első tag végén és a második tag elején azonos kéttagú mássalhangzó áll, pl.: nagygyűlés. Ha az alapszó hosszú mássalhangzóra végződik és a toldalék is ugyanazzal a mássalhangzóval kezdődik, két egyforma betűt írunk egymást után, pl.: hosszal.

D., Hagyomány elve: lehetővé teszi, hogy a régies családnevekben megőrizhessük az eredeti írásképet, amely általában nem egyezik a kiejtési formával, pl.: Horváth, Batthyány. Az ly esetében megmaradt a hagyományos forma.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A mondat szintagmatikus szerkezete   » A képszerűség elemei, stíluseszközei   

Nem hasznosHasznos (+28 pont, 44 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor