Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: niciland

 • A magyar írás latin betűs, hangjelölő.
 • A magyar helyesírás betűíró, hangjelölő és értelemtükröztető jellegű.
 • A helyesírás szó Révai Miklós, XIX. századi nyelvész alkotása. (az: ortographia szó tükörfordítása)
 • A helyesírási kérdésekkel az MTA Helyesírási Bizottsága foglakozik. A legelső helyesírási szabályzat 1832-ben jelent meg, ma ennek a 11., átdolgozott kiadása van érvényben.
 • A szótár 299 pontban tartalmaz helyesírási szabályokat, ezenkívül szótárt és tárgymutatót.
 • A helyesírás nem cél, hanem eszköz, az akadálytalan nyelvhasználat eszköze.
 • A nemzeti kultúra megóvása és a mindennapi nyelvhasználat minél pontosabb követése biztosítja az állandóság és a változás egyensúlyát a helyesírásban. Napjainkban az ún. sms-nyelv erőteljesen hat a helyesírásra, azt rontja, s furcsa, szabálytalan helyesírású (ill. helytelen írású) szavakat figyelhetünk meg, elsősorban a fiatalok nyelvhasználatában.

Helyesírási alapelvek

 • Kiejtés szerinti írásmód: a legnagyobb hatókörű alapelv, ennek megfelelően a szótőt és toldalékot is a köznyelvi kiejtésnek megfelelően írjuk. Elképzelhető, hogy a kiejtés ingadozik, ebben az esetben pontosan meg kell jegyeznünk az írásképet. (pl. árboc, dicsér, irigy, posta, bakancs, szalag, cikázik, köpeny) (A kiejtés elve 4 pontban foglalható össze: mássalhangzók időtartamának jelölése, a magánhangzók minőségi és mennyiségi szabályai, kétalakú elemek, a szóelemek elhomályosulása)
 • Szóelemző írásmód: a toldalékos szavak és az összetett szavak helyesírásánál alkalmazzuk. Egyrészt a szóelemek eredeti alakját tünteti föl (pl. tudja); másrészt a szóelemek módosult alakváltozatait tünteti föl (pl. csónakkal: írásban jelölt teljes hasonulás).
 • Hagyományos írásmód: a ly írásában megőrizzük régebbi korok hangjelölésének és kiejtésének az emlékét (a XVII-XVII. sz.-ig még általánosan létezett az „ly”), s ugyanez figyelhető meg a régi magyar családnevek hangjelölésekor. Ezekben olyan régies betűket is leírunk, amelyek nincsenek meg a mai ábécében. Pl. „eö”, „cz”, „ch” (Thököly, Eörsy, Rákóczi stb. Érdekesség: az első családnevek a XIV. sz.-ban jelentek meg, és ezután 300-400 évig tartott a családnévrendszer teljes kialakulása és megszilárdulása. Pl. a mai Pető családnevet ennyiféleképpen írták le: Peteu, Petew, Petheu, Petheö, Pethew, Petho, Pethő
 • Egyszerűsítő írásmód: Ezen elv érvényesítésével az írásjelek, a betűk és a betűjegyek megtakarítására törekszünk, tulajdonképpen csonkítottan írjuk ezeket a szavakat. (Pl. meggy, eddzük, asszonnyal, Bernadettel) Nem egyszerűsítünk az összetett szavak határárán (pl. díszszázad, jegygyűrű) és a magyar családnevekben (pl. Széll-lel, Papp-pal) és az idegen nevekben (pl. Mann-nal, Tallinn-nál)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A kommunikáció nem nyelvi kifejező eszközei   » A képszerűség elemei, stíluseszközei   

Nem hasznosHasznos (+3 pont, 3 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor